Tekst redactie Mediacentrum Defensie
Foto sergeant Sjoerd Hilckmann

Minister Hennis bij militairen in Midden-Oosten en Irak

Bewindsvrouw op bezoek bij missies

Jeanine Hennis-Plasschaert toont zich tevreden na een meerdaags bezoek aan de Nederlandse militairen die worden ingezet in de strijd tegen ISIS. De Defensieminister ging langs bij zowel het F-16-detachement in het Midden-Oosten als de militaire trainers in Irak. Daar sprak zij ook met verschillende autoriteiten.

“Dit bezoek was meer dan nuttig”, laat Hennis weten. “Ik zie hier een hoge mate van samenwerking met internationale partners. De kwaliteit van de militaire trainingen is bovendien hoog, en de trainees zijn gemotiveerd en leergierig. Goed om te zien dat we daar als Nederland een voortrekkersrol in vervullen. We leveren daarmee een wezenlijke bijdrage aan het uiteindelijke doel: het in staat stellen van de Iraakse veiligheidstroepen en Peshmerga om ISIS terug te dringen en uiteindelijk uit te schakelen. Hier staat een trotse minister.”

Nederlandse militairen trainen Peshmerga in het optreden in verstedelijkt gebied.

Bagdad en Erbil in Irak

Voor het eerst bezocht de minister de Nederlandse militairen die onderdeel uitmaken van de Capability Building Mission Iraq. Deze missie is verdeeld over de locaties Bagdad en het noordelijker gelegen Erbil. Op beide locaties sprak Hennis met trainers en trainees. 

In Erbil trainen de Nederlanders sinds 15 februari infanteristen van de Peshmerga. Tijdens de trainingen leren deze Koerdische strijdkrachten de militaire basisvaardigheden om ISIS op de grond effectiever te bevechten.

Minister Hennis sprak met Koerdische Peshmerga.

In Bagdad krijgen Iraakse special forces hun training. Deze opleidingen staan onder leiding van de Amerikanen en begonnen 10 maart. Nederlandse trainers werken hier samen met collega's van coalitiepartners Australië, België, Italië en Spanje. De Nederlanders leiden de 8 weken durende commando-opleiding. De Iraakse commando's krijgen vooral fysieke en mentale training en leren schieten en vechten in verstedelijkt gebied. Daarnaast is er speciale aandacht voor humanitair oorlogsrecht. Ook draagt Nederland bij aan medische training en de sniperopleiding.

De minister werd bijgepraat door en over het F-16-detachement in het Midden-Oosten.

F-16’s in Midden-Oosten

De minister bezocht ook de Air Task Force Middle East (ATF ME). Vanaf hun basis in het Midden-Oosten voert dit F-16-detachement luchtaanvallen uit op Iraaks grondgebied. Het gaat om 6 F-16’s, 2 reservetoestellen en ruim 200 militairen, samengesteld uit luchtmacht, landmacht en marechaussee. Sinds het begin van de missie in oktober 2014 vlogen de F-16's ongeveer 600 missies en zetten zij 450 keer hun wapens in.

De minister vergeleek de situatie met haar eerste bezoek in november. “Toen waren onze F-16's koud aangekomen. Nu zijn we een half jaar verder en is de opmars van ISIS mede door de luchtaanvallen van de coalitie een halt toegeroepen. Maar ISIS blijkt een hardnekkige tegenstander. Deze strijd blijft er een van de lange adem”, aldus Hennis.