Tekst kapitein Jaap Wolting

Defensie draagt bij aan ontwikkeling Situational Crisis Management

film
infographic

Waar heeft de politieman het meest behoefte aan als een groot evenement uit de hand dreigt te lopen? Overzicht: waar is de dreiging, waar zijn mijn collega’s? Technologieprogramma Situational Crisis Management geeft de ordebewaker het complete plaatje. Defensie helpt mee dat te scheppen.

Een oproer tijdens een groot popfestival? Een relschopper verstiert een massale herdenking op de Dam? Ordebewakers hebben in drukke, onoverzichtelijke situaties graag een paar ogen meer, om snel en adequaat te kunnen handelen. En het liefst ogen die van alle mogelijke hoeken meekijken.
Situational Crisis Management
(SCM) kan ze daarbij helpen. SCM koppelt data van verschillende sensoren – bijvoorbeeld camera’s en radars - aan elkaar en maakt daar een compleet beeld van. Het systeem zet dit beeld gelijk door naar het veiligheidspersoneel op de locatie. Zo heeft dat personeel een veel beter overzicht, oftewel situational awareness, van het terrein en de dreiging.

Defensie ondersteunt

SCM is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van verschillende technologiebedrijven zoals Thales en Vigilance. Defensie heeft ze daarbij vooral ondersteund. Zo vond recent de  grote eindoefening plaats op de Legerplaats bij Oldebroek, waarbij het systeem uitvoerig is getest.
Hoewel Defensie betrokken is bij de ontwikkeling, is het niet gezegd dat de krijgsmacht straks ook kan beschikken over dit systeem. Majoor Henk te Kulve, projectofficier SCM: “Dat was ook niet de insteek van onze bemoeienis met het project. De commerciële bedrijven hebben niet de operationele kennis die wij hebben. We helpen ze daar dus mee. Wij hebben dan ook het scenario geschreven voor de eindoefening. Zo kan het systeem heel realistisch getest worden. Door mee te werken aan dergelijke projecten, blijven wij goed op de hoogte van interessante technologische ontwikkelingen, zoals SCM.”

‘1 stap verder’

Voor Defensie zou SCM op termijn wel een verbetering kunnen zijn als aanvulling op al bestaande sensoren, zoals het huidige camera-sensorsysteem DISCUS. “Je kunt SCM prima gebruiken voor bijvoorbeeld de beveiliging van marinehavens en vliegbases’, aldus Ten Kulve. “Het grote voordeel van dit programma is dat het 1 stap verder gaat dan de middelen die we nu hebben. Met SCM ben je beter in staat complexere scenario’s het hoofd te bieden.”

Zo werkt Situational Crisis Management:

x