Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés

Mogelijkheden eindeloos voor opleiding, training en ontspanning

Wereldwijd zijn de ontwikkelingen op het gebied van esports niet bij te houden. Ook binnen Nederland is de opkomst ervan duidelijk merkbaar. Denk hierbij aan de toename van esports-competities en -kampioenschappen. Tevens zien we dat de invloed hiervan ook maatschappelijke ontwikkelingen stimuleren, zoals educatie. Ook binnen de KM stomen de esports op binnen opleiding & training, maar ook gewoon voor de fun.

KPLODVB Bas Hoekstra en SMJRMARNALG Wiren Vroon, 2 drijvende krachten achter de toepassing van esports binnen de KM.

Groot enthousiasme

Onlangs hebben sergeant-majoor van de mariniers Wiren Vroon en korporaal ODVB Bas Hoekstra van het Projectteam KM & Esports de leden van de Admiraliteitsraad (AR) laten ervaren wat het is om competitief te gamen. En wat nut & noodzaak hiervan zijn voor onze organisatie. Na het gamen werd ingegaan op de strategische sporen Arbeidsmarktcommunicatie, Ontwikkeling & Ontspanning en Opleiding & Training. Afsluitend pleitte het projectteam voor het inrichten van het ExpertiseCentrum Esports Defensie. Het initiatief en de ontwikkelingen werden met groot enthousiasme ontvangen. Commandeur (TD) Jan Willem Hartman, directeur Materiële Instandhouding, vatte het kort samen: “Indrukwekkende performance en goede discussie! De vraag is niet ‘of’ we hier mee verder moeten, maar ‘hoe’.”

De AR wordt bijgepraat over de stand van zaken van esports.

Esports-team Defensie

Tijdens een esports-competitie CounterStrike: Global Offensive (CS:GO) hebben Vroon en Hoekstra in een wekelijkse liveshow aan tafel gezeten. De show werd uitgezonden op de zenders FOX Sports en Twitch. Deelname zorgt er enerzijds voor dat een doelgroep wordt bereikt die niet via de traditionele media te bereiken is en anderzijds dat aan de hand van CS:GO de relatie valt te leggen met het ‘echte’ werk. Na deelname van een marineteam aan deze competitie heeft het DienstenCentrum Peroneelslogistiek het Esports-team Defensie opgericht.

x
Bekijk hier de reportage over esports bij de KM in het Jeugdjournaal.

Ontspannen en opladen

Het Bureau Ontwikkeling & Ontspanning (O&O) van CZSK biedt zinvolle vrijetijdsbesteding en ontspanning aan. Het aanbod heeft een gebalanceerde werk-rust verhouding tot doel, zodat mensen kunnen ontspannen en opladen na geleverde inspanningen. In deze tijden van crisis, waarbinnen fysiek bij elkaar zijn gebonden is aan strikte voorwaarden bieden esports een moderne en veilige manier van ontspanning. Tijdens de corona lock-down hebben esports zich bewezen als een sterk middel voor leuke en zinvolle vrijetijdsbesteding, zoals tijdens rustmomenten binnen de Eerste Maritiem Militaire Vorming en de Koninklijke Marine Technische Opleidingen. 

KMEC en GameDay

KM & Esports en O&O hebben recent een eerste 2020-editie Koninklijke Marine Esports Challenge (KMEC20) gehouden. Deelnemers van alle krijgsmachtdelen deden mee en gingen op het virtuele slagveld de strijd met elkaar aan op het spel PlayerUnknown’s Battlegrounds. De voorbereidingen voor de tweede editie, KMEC 21, zijn in volle gang en staan voor eind november op de agenda. Ook de samenwerking met Den Helder GameDay biedt ons personeel de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met esports en gaming.

x
Bekijk hier de ‘wrap up’ van de KMEC20.

MK Esports op kalender

O&O is bezig met de verwerving van game-apparatuur, waarmee in de behoefte kan worden voorzien van zowel de casual gamerals de die-hard gamer. Hoekstra werkt sinds kort bij O&O vanwege zijn expertise op dit gebied. De apparatuur voorziet zowel in vrijetijdsbesteding, als in de innovatiebehoefte bij CZSK en het stimuleren van saamhorigheid. Ook draagt het bij aan sociale veiligheid, door verveling tegen te gaan. O&O heeft verder de ambitie om een Marine Kampioenschap Esports op de (sport)kalender te krijgen. Ook het opzetten van een interne of zelfs internationale competitie wordt overwogen.

Bijzondere inzichten

Het projectteam is met de Universiteit Twente (UT) een samenwerking aangegaan om te onderzoeken hoe esports kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van militaire skills. Hiervoor is het bestaande team-effectiviteitsmodel Crew Resource Managent(CRM) gebruikt. Het projectteam heeft hierover intensief contact met het Bureau Maritieme Teamtraining en Toegepast Leiderschap, de School voor Maritieme Vorming en Bedrijfsvoering Onderwijs en de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Het doel: een complex onderwerp, dat deel is van de doorlopende leerlijn, toegankelijk en toepasbaar maken binnen een veilige trainingsomgeving.

Het projectteam en de UT onderzoeken hoe esports kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van militaire skills.