03

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 03

Volhouden in de volharding

Tekst Vanessa Strijbosch
Foto John van Helvert & video: Paris Hidden

56 jongeren nemen laatste horde voor begeerde baret

Het ritmische gestamp van legerkisten op de grindpaden in het duingebied van Den Helder klinkt bijna oorverdovend in de maagdelijke ochtendstilte. Zo nu en dan onderbroken door noodkreten, zoals ‘mijn benen willen niet meer’, ‘alles doet pijn!’ Het is D-Day voor de 56 leerlingen van de Eerste Maritieme Militaire Vorming (EMMV). Onder de toepasselijke naam ‘de Volharding’ worden de jongens en meiden nog 2 dagen tot het uiterste gedreven, voordat ze zich echt matroos mogen noemen.

"Al het geleerde van de afgelopen 8 weken komt hier samen”, verwoordt kwartiermeester Teun van Rensch de doelstelling van de pittige eindspurt. “Ze moeten het hier laten zien. Niet alleen fysiek grenzen verleggen, maar ook samenwerken”, aldus de baksmeester die de jongeren tijdens de matrozenopleiding zichtbaar zag veranderen. 

'Ze moeten het hier laten zien'

Het prachtige duingebied bij Erfprins leent zich uitstekend voor de fysieke trainingen.

Voorligsteun

“Een tevreden groep die het snel oppakt”, zo omschrijft de baksmeester deze lichting. “Ik heb ze nog amper in de voorligsteun hoeven te leggen”, zegt hij met een knipoog. Per jaar worden 5 EMMV-opleidingen vanaf Marinekazerne Erfprins afgewikkeld. Het aantal leerlingen varieert en kan oplopen tot 90. Deze lichting is vrij klein. Hoe dat komt? “Daar is niet altijd een reden voor. Het kan zijn omdat het nu winter is. Maar ook de economische groei kan invloed hebben. Hoe beter de economie, hoe kleiner de klassen.”

Bas Heyman (18) uit Den Helder is een van leerlingen van deze lichting. Benieuwd naar zijn verhaal?

Op het tandvlees de volharding door.

Niet veranderen

“Aansluiten!”, schreeuwt één van de baksmeesters. Al hinkend en strompelend probeert de achterste groep naar voren te komen. “Niet opgeven nu!”, wordt er vanuit de voorste linie bemoedigend geroepen. Het kader kijkt tevreden toe. Deze Volharding telt slechts 1 uitvaller, over de gehele opleiding genomen waren dat er 8, waarvan 4 door een blessure. Een acceptabel aantal voor de leiding. “Het is altijd de vraag of ze het allemaal gaan redden bij de vloot”, aldus Van Rensch. “We willen ze niet veranderen. We maken matrozen van ze die onder wisselende omstandigheden kunnen werken en zich verantwoordelijk voelen voor hun handelen.”

Nog niet uitgeleerd

De Eerste Maritieme Militaire Vorming (EMMV) duurt 8 weken. Hier leren de ‘spijkerbroekers’ militaire basisvaardigden, maar komen ook competenties als samenwerken en doorzettingsvermogen veelvuldig aan bod. Na het afronden van de EMMV zijn de matrozen nog lang niet uitgeleerd. Na plaatsing aan boord van Zijner Majesteits schepen, worden ze specifiek opgeleid voor hun taken en dienstgroepen.

Al hinkend en strompelend probeert de achterste groep naar voren te komen

"Petten af, baretten op!" Een laatste bevel dat de nieuwbakken matrozen met alle liefde uitvoerden.

Laatste bevel

De laatste kilometers zijn ingegaan. De kazerne is in zicht. De zon probeert voorzichtig door de wolken te komen. Een symbolisch teken? Voor enkelen, die heel diep zijn gegaan vandaag, waarschijnlijk wel. Zij lopen bijna letterlijk op hun tandvlees, maar zo trots als een pauw de historische Keelpoort van Marinekazerne Erfprins binnen. Enthousiast onthaald door collega’s en geliefden. De volharding zit erop, de EMMV is afgerond. “Petten af, baretten op!” Een laatste bevel dat de nieuwbakken matrozen met alle liefde uitvoeren.

Benieuwd naar wat de matrozen allemaal moesten doorstaan tijdens deze eindoefening? Check de foto's.