x

16 | 02

De tenues van de Nederlandse Marine: de officieren 1813-1913

Over de uniformen van de Nederlandse Marine is niet veel gepubliceerd. Met dit fraai geïllustreerde boek van 200 pagina’s wil auteur Fred Sint een historisch correct en volledig overzicht bieden. De start van het Koninkrijk der Nederlanden vormt het beginpunt. Dit eerste deel uit een serie van tenminste 4 delen behandelt de tenues van de marineofficieren in de eerste 100 jaar. De volgende delen omvatten de tenues van de laatste 100 jaar, een overzicht van distinctieven, zoals rang-, korps- en dienstvak onderscheidingstekens, brevetten, insignes en andere emblemen. Er komt ook een apart deel over het Korps Mariniers. Sint is gepassioneerd verzamelaar met een enorme collectie marine-uniformen en toebehoren en beheert het forum Nederlandsemilitaria.com. Collega-verzamelaars stelden zeldzame uniformen en onderdelen beschikbaar voor de fotografie. Uitgeverij De Bataafsche Leeuw maakte er een fraai hardcover boek van. (Prijs: € 48,-; ISBN: 9789067076906)

x
x

16 | 02

Herhaalde oproep: gezocht zangers voor Defensiebreed mannenkoor

Het oprichten van een Defensiebreed mannenkoor; met dat idee loopt Sjourd Janssen uit Drunen al enige tijd rond. “Waarom zijn er wel veel muziekgezelschappen, maar zo weinig koren, gelieerd aan Defensie?”, zo vraagt hij zich af. Janssen zoekt hiervoor maximaal 100 vrijwilligers. Via deze oproep wil de tenor nogmaals peilen of hier ook binnen het (post-)actieve marinepersoneel belangstelling voor bestaat. Muzieknoten kunnen lezen is geen vereiste, maar wel handig. Het draait vooral om het plezier in het zingen. Minimumleeftijd is 18 jaar. Janssen zou tweemaal per maand willen repeteren in Amersfoort. Een indruk van het repertoire: de eerste 2 coupletten van het Wilhelmus, Ik sta op Wacht, Vierdaagse Lied, Twaalf Rovers en het Wolgalied. Reacties graag naar: defensiemannenkoor@gmail.com. U krijgt vervolgens een inschrijfformulier toegemaild.

x

18 | 05

Jaarlijkse herdenking CZSK-personeel

De 10e jaarlijkse herdenking van overleden actief-dienende militairen en burgermedewerkers van CZSK vindt plaats op 18 mei 2017, van 11.00 tot 11.30 uur. Dit gebeurt bij het brugcomplex van Hr. Ms. De Ruyter bij het Marinemuseum in Den Helder. Doel ervan is om respect en waardering te betuigen aan medewerkers die tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 overleden. Ook is de bijeenkomst bedoeld om medeleven te tonen aan de nabestaanden. Zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging, net als commandanten/ diensthoofden en chef der equipages van de overleden medewerkers. Nabestaanden van mensen die vóór 1 mei 2016 overleden, maar eerder aangaven ook in de toekomst deel te willen nemen aan de herdenking, krijgen ook een uitnodiging. De herdenking begint met een ontvangst in gebouw Dukdalf, vanaf 10.00 uur. Tijdens de herdenking zal door C-ZSK en door nabestaanden een krans worden gelegd. Aansluitend kunnen familie en vrienden bloemen leggen en krijgen zij een lunch aangeboden. Ook militairen en burgermedewerkers van Defensie kunnen de herdenking bijwonen, bloemen leggen en deelnemen aan de lunch. Opgave hiervoor bij Sharon Huls, via: SD.Huls@mindef.nl of 0223-653203.

x

29 | 03

Reünie 55 jaar NNG/21-42-22 INCO (QPO 21-22)

Deze reünie zal voor de elfde keer worden gehouden, en wel op woensdag 29 maart 2017 in de Van Ghentkazerne, te Rotterdam. Zijn uw gegevens bekend, dan krijgt u automatisch een inschrijfformulier toegezonden. Anderen kunnen zich aanmelden bij voorzitter Gerrit van den Akker (‘s-Gravenzandseweg 241, 3151 TT Hoek van Holland, 06-16534172, akker166@zonnet.nl),  penningmeester Victor van Lijf (Rijswijkseweg 500, 2516 HS Den Haag, 06-44394092, janvic20@hotmail.com) of secretaris Joep Caminada (Laan van Meerdervoort 973, 2564 AL Den Haag, 06-24796096, joep.caminada@hetnet.nl). Na aanmelding en betaling krijgt u een toegangsnummer en dagindeling toegezonden.

x

05 | 04

Reünie vuurleiding- en wapenelektronicamonteurs

De vijfde reünie (tevens Algemene Leden Vergadering) voor leden van onze Reünisten Vereniging vindt plaats op woensdag 5 april 2017. Locatie is Marinekazerne Erfprins, te Den Helder. Opgave kan tot en met 15 maart bij Emil de Wilde (Merellaan 33, 1761WK Anna Paulowna, 0223-532845, emildewilde@quicknet.nl) en Piet Hageman (Rousseaustraat 23, 2037 EC Haarlem, 023-5402045, paghageman@gmail.com). Voormalige vuurleiding- of wapenelektronicamonteurs die nog geen lid zijn, maar wel graag de bijeenkomst willen bezoeken, zijn ook welkom als ze alsnog lid worden van onze vereniging.

x

07 | 04

Reünie Radioradarmonteurs

De twaalfde reünie van oud-radiomonteurs vindt plaats op vrijdag 7 april 2017 in militaire tehuis Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem. Aanvang is 09.30 uur. Opgave tot uiterlijk 24 maart, door overmaking van € 7,50 op rekeningnummer NL67 RABO 0143 8504 31, t.n.v. ‘Vereniging Reünie Radioradarmonteurs’, te Hardenberg. Meer informatie vindt u in onze nieuwsbrieven of op www.rrmnt.nl.

x

12 | 04

Contactdag oud-onderofficieren MVKV

De jaarlijkse contactdag gehouden voor oud-onderofficieren van Marinevliegkamp Valkenburg (MVKV) vindt plaats op woensdag 12 april. Alle oud-collega’s en hun partners worden hierbij van harte uitgenodigd. Ook dit jaar vindt de ontmoeting plaats in de kantine van F.C. Rijnvogels, Sportpark Kooltuin (bij ingang vliegveld), 1e Mientlaan, 2223 LC Katwijk. Ontvangst met koffie en cake vanaf 10.00 uur. De lunch bestaat uiteraard uit de Indische maaltijd. De dag eindigt om 16.00 uur. Inschrijven kan tot 8 april door overmaking van € 26,- per persoon op bankrekening NL 23 RABO 0331 70 8892, t.n.v. (penningmeester) Sjef Rooyakkers, o.v.v. uw naam en adres. Meer info via: Sjef Rooyakkers (071-401572, tine.sjef@casema.nl); Henk van Beek (071-4022245, corriehenk@ziggo.nl); of Hans Dijkers (071-8883590, h.dijkers@casema.nl).                                                     

x

05 | 06

Internationale reünie Onderzeedienst-personeel

Deze reünie van de International Community of Submariners Associations (ISA) vindt plaats van 5 tot en met 12 juni 2017 te Sint Petersburg, Rusland. De bijeenkomst staat open voor oud-Onderzeedienst personeel en hun verwanten. Er is een uitgebreid sociaal programma verbonden aan de meeting. Eén de hoogtepunten van deze, bijzonder gezellige en toeristisch aantrekkelijke, jaarlijkse bijeenkomsten, is de stijlvolle herdenking van gesneuveld Onderzeedienst-personeel. Meer info via Katja Boonstra-Blom, secretaris ISA/NL (0251-655307, katja.boonstra.blom@gmail.com. (Aanvullende info via http://www.54isc.com/homepage, www.submariners.org en https://www.youtube.com/watch?v=jKhKgEOhlZk.)