05

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 09 | 2015

‘De weg omhoog’

De luchtmacht en Prinsjesdag

Extra geld voor Defensie, extra geld voor de luchtmacht. Tastbare dreigingen leiden dit jaar tot investeringen in de krijgsmacht. Die moeten volgens het kabinet leiden tot een Defensiebegroting met een meerjarig perspectief. “De weg omhoog is een lange”, waarschuwt luitenant-generaal Sander Schnitger. “Een opwaartse lijn die ik zie als waardering voor de verhoogde inspanning die u de afgelopen jaren heeft moeten leveren.” De Vliegende Hollander zet de ‘oogst’ van Prinsjesdag op een rij.

Meer weten over hoe de ‘taart is verdeeld, klik dan hier (https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2015/18/06-de-taart-verdeeld) voor de uitleg in de Defensiekrant.

220.000.000

Dit bedrag maakt het kabinet voor 2016 extra vrij voor de krijgsmacht. Het budget van Defensie groeit daarna jaarlijks, tot 345 miljoen euro in 2020. Voor internationale missies zet de regering structureel 60 miljoen extra opzij, in het zogeheten Budget Internationale Veiligheid. Voor 2016 heeft de luchtmacht 633.799.000 euro te besteden.

Staafdiagram van budget nationale veiligheid en versterking basisgereedheid voor de komende 5 jaar.

Inzetbaarheid

Het extra geld komt onder meer ten goede van de operationele inzetbaarheid. De luchtmacht vult haar voorraden reservedelen en munitie verder aan. Ook wapensysteemmanagement en de onderhoudscapaciteit worden versterkt. Daarnaast krijgen operationele eenheden meer trainings- en opleidingsmogelijkheden. De luchtmacht kent al vele samenwerkingsverbanden: de European Participating Air Forces, European Air Group, het European Air Transport Command en Movement Coordination Centre Europe. Defensie intensiveert de samenwerking met andere landen, op tal van terreinen. Recentelijk kwam hier bij het Benelux-samenwerkingsverband op het gebied van Aeromedical Evacuation (zie journaal). Eind 2016 zal, na parlementaire instemming van de België, Nederland en Luxemburg, de gezamenlijke luchtruimbewaking in Benelux-verband van start gaan.

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert: ‘Veel Nederlanders maken zich terecht zorgen over de ontwikkeling van de veiligheidssituatie, dichtbij en elders in de wereld. Het kabinet gaat de verantwoordelijkheid hiervoor niet uit de weg.’

Een deel van het 40 man en vrouw tellende detachement van vliegbasis Volkel. Foto: sergeant 1 Joyce Rutjes
De afvaardiging van de Koninklijke Militaire Academie maakte zoals elk jaar deel uit van de ere-afzetting op het binnenhof: 18 cadetten van KL, KLu en KMar uit verschillende jaarlagen onder leiding van een derdejaars cadet als commandant. Foto: sergeant 1 Joyce Rutjes

Toekomstbestendig

Nederland investeert in de toekomstbestendigheid van de krijgsmacht. Het gaat om instandhoudingsprogramma’s, vervangingsinvesteringen, het benutten van nieuwe technieken en de aanschaf van nieuw materieel. Het komende jaar ontplooit Defensie initiatieven om kleinschalige innovatie dicht bij de werkvloer aan te jagen, zoals via het innovatiecentrum AIR (Ambition Innovation and Results). De extra middelen in de begroting van 2016 worden gebruikt om de kennisbasis van de krijgsmacht gericht te versterken en om belangrijke investeringen de komende jaren te kunnen uitvoeren.

C-LSK luitenant-generaal Sander Schnitger: ‘De politiek moet inzetten op een koers die stabiel is en tegemoet komt aan het belang van een heldere Defensiebegroting met zicht op gedegen financiële vooruitzichten, koersvast en een meerjarig perspectief.’

En gecombineerd detachement van 40 militairen met 2 reserveleden en een commandant kwam van Eindhoven (21) AOCS Nieuw Milligen (17) en het Centrum voor Mens en Luchtvaart (5). Foto: sergeant 1 Joyce Rutjes

Materiële investeringen

De schaarse helikoptercapaciteit krijgt een boost. Defensie schaft 14 nieuwe CH-47F Chinooks aan. Deze vervangen 11 verouderde CH-47D’s. De 6 relatief nieuwe CH-47F’s die sinds een paar jaar in diens zijn, worden gemoderniseerd tot de standaard van de nieuwe ‘Foxtrots’. Met de aanschaf is zo’n €838 miljoen gemoeid. Dat is binnen het budget van ruim €915 miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele verkoopopbrengsten van de 11 oude toestellen. Defensie streeft, in overleg met Boeing, naar hergebruik van zoveel mogelijk onderdelen van de huidige D-modellen om kosten te besparen.

Door de vertraagde invoering van de NH90 behoudt de luchtmacht in totaal 12 Cougars in dienst. De inzet daarvan is in beginsel voorzien tot 2023. De Cougar zal dus niet zoals eerder gesteld in 2018 uitfaseren.

De luchtmacht streeft in 2016 naar een contract rondom de vervanging van haar 2 KDC-10’s. Samen met Noorwegen en Polen schaft Nederland dan 4 Airbus A330 Multi Role Tanker Transports aan. Door de gezamenlijke aanschaf en gebruik van deze tankertoestellen zijn ze efficiënter en goedkoper in te zetten.

Defensie investeert in de modernisering van de SMART-L radars aan boord van de Luchtverdedigings- en Commandofregatten. Ook het AOCS Nieuw-Milligen krijgt 2 van deze hightech radarsystemen.

Geen maatregel voortvloeiend uit deze miljoenennota: in 2016 doet Defensie de eerste aanbetaling voor 8 F-35 jachtvliegtuigen. Deze worden in 2019 geleverd.

Links: Kleden vond plaats in het ADO-stadion. Rechts: Het gecombineerde detachement van het DHC en de Groep Luchtmachtresereve bestond uit 25, respectievelijk 19 militairen. Foto’s: korporaal 1 Zadrach Salampessy

Personeel en financieel

Extra geld moet de pijnpunten in de personele capaciteit verzachten; meer collega’s dus. Al blijft de groei van het aantal functies bescheiden. Financieel gaan alle Defensiecollega’s van de nullijn af. Een aantal cijfers: iedereen krijgt in 2015 en 2016 samen een loonsverhoging van 5,05 procent. Het Defensiepersoneel krijgt in oktober al een loonsverhoging van 1,25% met terugwerkende kracht tot 1 september 2015 en een eenmalige uitkering van 500 euro bruto uitgekeerd. Een klein deel van de loonsverhoging (0,8%) is eerder dit jaar al uitgekeerd aan het personeel. De salarisverhoging in 2015 komt hiermee uit op 2,05 procent en werkt door in de berekening van de pensioengrondslag. De salarisverhoging werkt eveneens door naar de ontslaguitkeringen van het gewezen Defensiepersoneel. Op 1 januari 2016 volgt nog een loonsverhoging van 3,0 procent.

Het AOW-gat is gedicht. In het arbeidsvoorwaardenoverleg is besloten het nabestaandenpensioen te verhogen van 35 naar 70 procent. Kijk op intranet voor de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Koning Willem-Alexander: ‘De manier waarop Nederlandse militairen zich inzetten voor vrede en veiligheid, maakt indruk en wekt bewondering.’

Het detachement van de vliegbasis Leeuwarden staat klaar op het Malieveld. Foto: korporaal 1 Zadrach Salampessy

Uitstel

In totaal is voor Defensie in 2016 een bedrag van 8,2 miljard euro begroot. Daarmee is er niet voldoende geld om álles te doen. Zo is de aanschaf van onbemande verkenningsvliegtuigen, het project MALE UAV (Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle), voor onbepaalde tijd uitgesteld. De luchtmacht blijft zoeken naar mogelijkheden te voorzien in deze essentiële operationele capaciteit.

Foto onder: Om het Volkel-detachement compleet te maken, liep ook een collega van het Defensie Helikoptercommando mee. Foto: korporaal 1 Zadrach Salampessy

Voormalig CDS generaal b.d. Dick Berlijn (in De Telegraaf): ‘Wie de internationale rechtsorde belangrijk vindt, de mensenrechten, maar bovenal de eigen veiligheid, weet dat daar een geloofwaardige defensie tegenover moet staan.’

Tekst: Ingmar Kooman
Foto’s: sergeant 1 Joyce Rutjes, korporaal 1 Zadrach Salampessy