Wij willen onze militaire patiënt niet alleen weer gezond maken, maar er ook zorg voor dragen dat hij weer inzetbaar is als militair. In 2019 hebben we onze missie en visie vernieuwd. 

Onze missie

Het CMH wil het ziekenhuis zijn waar de militaire patiënt als vanzelfsprekend naar wil worden doorverwezen. Waar de militaire patiënten zich welkom voelen en het eigen CMH personeel trots op is. Het zorgpersoneel spreekt de taal van de militair en patiënt en houdt rekening met de specifieke behoeften en wensen van militaire patiënten. De behandelingen zijn binnen het CMH niet alleen gericht op herstel, maar meer nog op het weer inzetbaar maken van de militair. De ruimte, tijd en aandacht die er is voor de militaire patiënt draagt bij aan het werkgeluk van de werknemers, wat nog wordt versterkt door de uitstekende en veilige leer- en werkomgeving. Deze leer- en werkomgeving wordt ook gewaardeerd door het militair geneeskundig personeel van buiten het CMH. 

Onze visie

Om onze missie waar te maken gebruiken we onze expertise in de militaire zorg. We bieden snelle, efficiënte, passende en kwalitatief hoogwaardige topzorg. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met onze strategische partner het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Door de continue aandacht voor kwaliteitsverbetering zorgen we ervoor dat we nu en in de toekomst hoogwaardige zorg kunnen blijven leveren. We hebben laagdrempelig contact met de overige zorg­aanbieders binnen Defensie. De bijdrage die het CMH daardoor levert aan de operationele zorgketen, maakt dat we betrokken zijn bij de militair vanaf het moment dat deze ziek of gewond raakt tot het moment dat hij weer inzetbaar is.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden verwijzen naar de idealen die wij als organisatie nastreven. Ze vormen een logische verbinding met onze visie en missie. Binnen het CMH werken we vanuit de volgende waarden:
 

  • Militair gericht; 
    Bij het leveren van de zorg staat de militair centraal, waarbij de zorgprofessionals rekening houden met de behoeftes van de militaire patiënt, de specifieke militaire omstandigheden en de andere militaire zorgprofessionals in de keten. 
  • Kwaliteit;
    In het CMH is er volop aandacht voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de zorg. Het CMH heeft de ambitie om een kwaliteitskeurmerk te verkrijgen, NIAZ is zo’n kwaliteitskeurmerk. De NIAZ-accreditatieprocedure helpt ons bij te dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van de zorg. 
  • Betrouwbaar
    Het CMH staat voor kwaliteit en veiligheid, we zijn aanspreekbaar en doen wat is afgesproken.

Onze organisatie