Wij zijn DMO. Wij maken verbinding tussen willen en kunnen. Aan dit krachtige motto en de corporate story ging een gedegen proces vooraf. Het organisatieverhaal van DMO komt namelijk voor de volle honderd procent vanuit DMO’ers zelf. Of zoals een van die DMO’ers verwoordde: “Elke punt en komma komt uit de monden van onze mensen”. Hoofd communicatie Arvid Staarink, sr. Communicatieadviseur Elly Persons en storytelling-specialist Johannes van de Bank geven een kijkje achter de schermen. 

Uniek profiel, unieke mensen

“Een groot deel van onze populatie bestaat uit burgermedewerkers. DMO is een ondersteunende organisatie en geen Lucht- of Landmacht. Een uniek profiel dus, met unieke mensen”, vertelt Arvid Staarink, hoofd communicatie DMO. “We zochten naar ons eigen organisatieverhaal, dat enerzijds goed aansluit op de corporate story van Defensie en anderzijds het verhaal van onze eigen mensen vertelt. Dat verhaal is nu geschreven, getest en gelanceerd.”

Persoonlijke drijfveren

“Het was een bijzonder proces”, vindt corporate storyteller Johannes van de Bank. “We organiseerden in het hele land sessies waarin DMO-collega's hun persoonlijke drijfveren en de link met DMO deelden. Ook vroegen we hen hardop – in gesprek met elkaar – na te denken over het waarom en de relevantie van DMO. Daaruit ontstonden heel persoonlijke en open gesprekken. De rode draden hebben we verbonden en samen vormen zij het verhaal van DMO. Dóór de medewerkers, vóór de medewerkers. Het verhaal was er al, wij hoefden het alleen naar boven te halen, te verwoorden en te verbeelden.”

Organisatieverhaal als vertrekpunt

Elly Persons, trots: “We hebben het verhaal getest bij alle deelnemers aan de sessies, andere collega's en de leiding van ons onderdeel. De herkenning en erkenning was groot. Dat komt volgens mij doordat het verhaal echt uit onze mensen komt. Het is al van hen. Nu het verhaal er is, begint een nieuwe fase: het delen en uitdragen ervan. Vanuit ons communicatieteam gaan we het verhaal gebruiken in interne middelen. Maar ook in toespraken van de D-DMO, binnen én buiten Defensie, en in wervingscampagnes voor nieuwe medewerkers. Ik ben ervan overtuigd dat ons verhaal potentiële collega’s aanspreekt en aantrekt.”