Dit artikel hoort bij: Specials 04

‘Verantwoord de vaart erin’

Nu er meer geld vrijkomt voor Defensie is het ook voor DMO zaak sneller te handelen, maar wel verantwoord en zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. “In 25 jaar is ons budget afgebouwd. Nu er ruimte komt - tot 1,5 miljard euro vanaf 2021 - willen de politiek, de samenleving, maar vooral de krijgsmachtdelen heel snel resultaat zien. Het zal er voor u dus niet rustiger op worden.”

Dat zei Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal  Rob Bauer bij de presentatie van de Corporate Story, ‘Wij zijn DMO’. In een open debat stelde hij de vraag wat de CDS en de Directeur DMO voor de eenheden binnen de materieelorganisatie kunnen betekenen. “Wat kunnen wij doen om  een stimulerende en veilige omgeving te creëren? We moeten sneller en adaptiever gaan verwerven, onderhouden en de inzet van onze krijgsmacht faciliteren. Tegelijk mogen we de veiligheidsaspecten (safety) niet uit het oog verliezen en waar nodig en mogelijk versterken. Wat kunt u zelf al doen om dit binnen uw huidige verantwoordelijkheden te realiseren? Hoe gaat u binnen uw eenheid een stimulerende en veilige omgeving creëren die dit mogelijk maakt? Welke blokkades kunnen D-DMO en CDS opheffen om u daarbij te helpen?”

Vertrouwen

Tien werkgroepen uit de ‘top-200’ gingen met die vragen van de CDS, aan de slag. Een greep uit de voorstellen. “De procedures voor de aanschaf van materieel kosten heel veel tijd en dat wekt bij verwervers én gebruikers ergernis op. Wachten op toestemming van de Tweede Kamer duurt vaak ook heel lang. Er is meer ruimte nodig om sneller te kunnen handelen. Dat vraagt om vertrouwen in elkaar.” “Tegelijk continueren en innoveren levert problemen op voor onze capaciteit.” “We moeten dus niet reorganiseren, maar organiseren.” “Er moet een proefomgeving komen om anders te verwerven. Dat betekent dat je regels afschaft. Door de veelheid van regels zijn er steeds meer baasjes gekomen die ergens iets van vinden. Dat houdt de zaken op en zorgt voor tekort aan capaciteit op de werkvloer.” “Interdepartementaal materieel verwerven.”

Handschoen

Admiraal Bauer nam de handschoen meteen op. “Het vertrouwen van onze eigen mensen in de leiding is onvoldoende. We luisteren slecht naar elkaar en zijn alleen bezig de doelen te halen. Dat vraagt om gedragsverandering.”

Anderzijds kaatste Bauer de bal terug tijdens de bijeenkomst. “Leiderschap begint weliswaar aan de top, maar het nemen van verantwoordelijkheid is van het hoogste tot op het laagste niveau van het grootste belang. U, als vakman en specialist, moet de dialoog aangaan met uw afnemers, uw gebruikers, uw leveranciers, maar ook met uw eigen mensen.” Hij greep daarbij terug op het aftreden van minister Hennis en generaal Middendorp vorige week. Aanleiding was een noodlottig ongeval met mortiermunitie in Mali. “Van verwerver tot gebruiker moet iedereen zichzelf de vraag stellen: wat is mijn rol in het proces geweest en wat ging daar misschien niet goed? De hele keten vraagt om een beschouwing en het vraagt ook om zelfreflectie van alle schakels in die keten. Moeten we nog meer regels bedenken? Nee, maar iedereen dient wel zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dat vraagt ook om meer samenwerking in de verschillende ketens. DMO is en blijft een onmisbare schakel voor de gehele krijgsmacht. Veilig, verantwoord, adaptiever en innovatiever. Ik reken op uw vakmanschap en op uw leiderschap. Denk mee hoe het beter kan. Onze zorg is niet meer het gebrek aan budget, maar hoe we dat budget verantwoord gaan omzetten in meer en een betere beschikbaarheid van materieel.