Column Directeur-DMO

Oekraïne en de defensienota. Ongeacht wat het kabinet en het parlement hierover gaan beslissen is de DMO er al mee aan de slag. Zogenaamde Tiger teams zijn bezig met de analyse van de nota om te kijken wat dat betekent voor de versterking van onze krijgsmacht.