03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 06

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Reaper komt er aan

Directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal Arie Jan de Waard heeft een overeenkomst getekend met de Verenigde Staten voor de aanschaf van 4 MQ-9 Reapers. De verwachting is dat de Reapers vanaf de zomer van 2020 naar Nederland komen.

De MQ-9 Reaper is een zogenoemde MALE UAV (medium altitude long endurance unmanned aerial vehicle). Dit onbemande vliegtuig is 24 uur per dag tot op circa 13 kilometer hoogte operationeel. De toestellen zijn wereldwijd inzetbaar voor uiteenlopende (observatie)missies. Ook kan het gaan om humanitaire operaties of steunverlening aan civiele autoriteiten.

Met de overeenkomst zijn niet alleen de toestellen gemoeid, maar ook sensoren als camera’s en grondstations. Een MALE UAV-systeem bestaat uit 4 toestellen en 4 grondstations. Hiervan zijn 2 grondstations nodig voor vluchten vanaf de thuisbasis en 2 voor het opstijgen en landen vanaf een inzetlocatie. Contact tussen de verschillende onderdelen van het systeem gebeurt per satellietverbinding.

De Reapers worden ingedeeld bij het 306 Squadron dat deze week opnieuw is geactiveerd en gaan opereren vanaf vliegbasis Leeuwarden. 

Streepje

Nieuwe Remus

De Mijnendienst van de Koninklijke Marine beschikt sinds kort over 3 nieuwe Remus 100 Next Generation-systemen. Plaatsvervangend directeur DMO generaal-majoor Ivo de Jong droeg systemen in Den Helder over aan de kapitein ter zee Eric Toebast.

De nieuwe Remus is een onderwaterdrone met naast zich een sonar en een camera. Daarmee kunnen de bedienaars onder water delen van de bodem in kaart brengen en objecten bekijken. Dat kunnen niet alleen mijnen, explosieven of andere voorwerpen zijn, maar ook een vermist persoon.

Deze allernieuwste onderwaterdrone kan vooraf geprogrammeerde missies zelfstandig uitvoeren. De REMUS heeft zogenoemde Seebyte Neptune-software waardoor het zelf beslissingen neemt tijdens een missie. Ook kan de nieuwste versie samenwerken met andere Remus'en in een team. Door de vernieuwde onderwaterdrone hoeft de mijnenjager het mijnengevaarlijk gebied niet meer in. Voor het huidige mijnendienstpersoneel vormt het de eerste kennismaking met nieuwe technologie.

Streepje

Fijne dag

Het Joint IV Commando (JIVC) was een van de deelnemers aan de I-DAY waarbij organisaties in de IT elkaars successen delen. Behalve hét IT-bedrijf van Defensie waren onder andere het KNMI, de Nationale Politie, TU Delft, Signify, De Rechtspraak en de Rabobank vertegenwoordigd om informatie te delen. Met het thema ‘Breaking Barriers - Share Innovations’ ontmoetten de 500 deelnemers elkaar tijdens sessies over onder meer Blockchain, Augmented Reality, Virtual Reality, Robotics en Digitale Transformatie.

Bij de opening van de I-DAY ging Olivier Sessink, hoofd Innovatie en Onderzoek bij JIVC, in op de vraag: ‘Defensie en IT innovatie: geschikt of ongeschikt?’. Hij presenteerde hoe IT-innovatie binnen Defensie is georganiseerd en welke uitdagingen daarbij komen kijken. “Innovatie bij Defensie kan van levensbelang zijn”, stelde hij.

Streepje

Hoog bezoek

Het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie (KCW&M) van het Defensie Munitiebedrijf (DMunB) kreeg onlangs bezoek van minister Ank Bijleveld.

Tijdens het werkbezoek werd de minister uitgebreid geïnformeerd over de TypeClassificatie (TC) van wapens, munitie en de combinatie hiervan. Aansluitend was de minister aanwezig bij een schietproef met de Pantserhouwitser op de Hojelbaan. De minister vond het goed om te zien dat bij al het handelen bij het KCW&M veiligheid als vanzelfsprekend een essentiële rol speelt. Zij gaf aan dat actief werken aan veiligheid en veiligheidsbewustzijn niet genoeg benadrukt kan worden. 

Staatssecretaris Barbara Visser bezocht een deel van de ‘Utrechtse’ DMO. Eerder dit jaar nam ze al kennis van het Defensie Munitiebedrijf, het KPU-bedrijf, het projectteam GrIT en JIVC. Ze liet zich informeren over Grondgebonden Wapensystemen, Projecten, MIND (Military Innovation by Doing) en de afdeling VKAM. Ook sprak ze met de leden van de DMO-raad.

Streepje

Overeenkomst tussen JIVC en EATC

De serviceverlening door JIVC aan het European Air Transport Command (EATC) is geborgd voor de komende jaren. Hét IT-bedrijf van Defensie en EATC zijn tot een ‘Service Agreement’ (SA) gekomen. Directeur JIVC Ron Kolkman en Commander EATC, generaal-majoor Pascal Chiffoleau tekenden hiervoor. Volgens de Chiffoleau is het EATC hiermee de “goede weg ingeslagen”.

De overeenkomst heeft een geldigheid van 3 jaar en wordt ieder jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. Dit om zeker te stellen dat de service agreement de actuele situatie weergeeft. JIVC levert aan EATC onder andere werkplekdiensten, mobiele en vaste telefoons, verbindingen en hosting van de applicatie MEAT. Ook treedt JIVC als tussenpersoon op voor EATC met inkoop voor IV/IT-middelen en -diensten (zoals IV-inhuur).

Streepje

Geluidsmetingen

Deze maand is voor het project ‘Permanent Geluidsmeetnet’ (Noise Measuring System) een leaseovereenkomst getekend met de firma Casper BV.

Het bedrijf levert, plaatst en verzorgt het onderhoud van een permanent geluidsmeetnet op vliegbasis Leeuwarden en vliegbasis Volkel. De overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar.

Het doel van een geluidsmeetnet is het registreren en meten van het geproduceerde vliegtuiggeluid op beide vliegbases en de omwonenden hierover te informeren in de vorm van een webapplicatie. Om dit doel te verwezenlijken komen in verschillende woonwijken rondom de vliegbases microfoons te staan waarmee geluidsniveaus gemeten worden. Daarnaast voorziet het project ook in 2 mobiele meetlocaties en een webapplicatie die via internet voor de bewoners toegankelijk is, zodat zij ook de geluidsniveaus kunnen aflezen.

In oktober beginnen de eerste metingen rond vliegbasis Leeuwarden. Voor vliegbasis Volkel is dat de eerste helft van 2019. De geluidsmeetnetten zijn daarmee operationeel ruim voordat de F-35’s arriveren.