Tekst Kapitein Klaas Daane Bolier
Foto Phil Nijhuis

Brand, diefstal, ongelukken, terroristische aanslagen. Als je nadenkt over de gevaren die munitiecomplexen bedreigen, kom je al snel met een dergelijk lijstje op de proppen. 1 ding zal niet zo snel voorkomen op zo’n lijstje; de naaldboom. Toch staat deze onschuldig ogende boom ter discussie als het gaat om de veiligheid. Waarom? Materieelgezien vroeg het aan veiligheidsadviseur Jeffrey Kollmann van Cluster VKAM*.

x
Jeffrey Kollmann.

Welk gevaar steekt er nu eigenlijk in een naaldboom?

Naaldbomen bevatten meer olie en hars dan loofbomen. Daardoor zijn zij brandgevaarlijker. Grote aantallen naaldbomen op een complex kunnen voor een grotere vuurlast en brandduur zorgen.  

Waarom wordt er juist nu over gediscussieerd? Naaldbomen staan toch al heel lang op munitiecomplexen?

Dat klopt. En een naaldboom an sich is ook niet het probleem. Maar als er een heel bos op staat, dan kan dat bij brand natuurlijk verstrekkende gevolgen hebben. De regelgeving over dit onderwerp gaf veel stof tot discussies en was op meerdere manieren uitlegbaar. Er stond dat uitbreiding van naaldbomen moet worden tegengegaan. Gevolg daarvan is dat op het ene complex geen naaldboom te vinden is en er op een ander complex een wildgroei is ontstaan. 

x

‘Op het ene complex is geen naaldboom te vinden en op een ander is er wildgroei’

En nu? De simpelste oplossing is natuurlijk alle bomen kappen…

Ja, maar dat mag niet zomaar en dat hoeft ook niet. Zoals gezegd is de enkele boom niet het probleem. We bekijken wat aanvaardbaar is, qua hoeveelheid, maar ook op welke plaats ze staan. Staat een naaldboombos direct voor een magazijn, dan levert dat weer meer gevaar op. 

Hoe bepalen jullie dan of de bomen voor gevaar kunnen zorgen of niet?

Een extern bureau heeft daar voor ons onderzoek naar gedaan en daar is een aantal aanbevelingen uit voortgekomen.

x

Probleem opgelost dus?

Nog niet; in het rapport staan definities die naar de praktijk vertaald moeten worden. Er staat bijvoorbeeld dat er geen massief naaldbomenbos voor de deur van een munitiemagazijn op een munitiecomplex mag staan. Maar ja, wat is een massief naaldbomenbos? Hoe dicht moeten de bomen bij elkaar staan? Hoeveel rijen bomen zijn dat? Het bureau heeft wel foto’s geleverd van een massief naaldbomenbos. We zijn die nu aan het vergelijken met de situatie op de munitiecomplexen. Zo kunnen we bepalen of er sprake is van een reëel gevaar of niet. Dat is dus nog wel wat uitzoekwerk.

Waar moeten al deze inspanningen uiteindelijk toe leiden?

Het moet leiden tot een regelgeving die duidelijkheid geeft over wat en waar er aan bomen, en dan met name aan naaldbomen, toelaatbaar is. Als wij de definities hebben vastgesteld, kunnen we daarmee per complex kijken of er sprake is van een gevaarlijke situatie en zonodig maatregelen  nemen.  

*Cluster Veiligheid, Kwaliteitsmanagement, Arbeidsomstandigheden en Milieu