Timmeren aan de toekomst

Met veel plezier heb ik de eerste reacties op de digitale Materieelgezien gehoord en gelezen. Natuurlijk is het ook voor mij net als voor u even wennen aan deze opzet, maar het is goed om te zien dat de meesten van u een positief geluid laten horen. Uw kritische opmerkingen nemen we zeker ter harte.

Zoals eerder gezegd is digitalisering een van de vernieuwingen bij DMO. Ons Joint IV Commando neemt daarbij op veel gebieden het initiatief. Weet u dat het mogelijk is om op uw eigen smartphone of tablet uw zakelijke email, kalender en contacten te onderhouden? Onder de naam Bring Your Own Device is daarvoor een programma ontwikkeld. Kijk er eens naar op intranet en ervaar dat het de dagelijkse werkzaamheden kan ondersteunen of verbeteren.

Ook het categoriemanagement timmert stevig aan de toekomst. DMO gaat het Rijksbreed categoriemanagement van uniformen en kleding verzorgen en daar mogen we trots op zijn. Het betekent dat een bureau categoriemanagement met DMO personeel in de toekomst de inkoop gaat regelen voor alle uniformen en bedrijfskleding van de Rijksoverheid.

Dat is bepaald geen eenvoudige klus, want we willen als Defensie en als DMO voldoen aan de eisen die de Rijksoverheid stelt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat betekent dat we niet alleen kijken naar de prijs of producent van de kleding, maar ook naar de belasting van het milieu, de omstandigheden waaronder de kleding geproduceerd wordt, levensduur en hergebruik. Een proces waarmee wij als DMO al jaren ervaring hebben. Dit stuk categoriemanagement komt dus in goede handen, zoveel is zeker.

Lex Hendrichs

Directeur DMO