06

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 02

Doop Doorman

Een bijzonder proces

De bouw van een schip tot aan de doop blijft een bijzonder proces. Wanneer dan eindelijk het moment is aangebroken dat de champagnefles breekt en de bubbels over de nog onaangetaste scheepshuid spatten,  betekent voor de vele betrokkenen een hoogtepunt. Mede dankzij de inspanningen van DMO, lukte het om het logistiek ondersteuningsschip ‘doopklaar’ te maken. Defensieminister Jeanine Hennis-Plasschaert had de eer om de Karel Doorman, het grootste schip bestemd voor de Koninklijke Marine, te dopen.

Mysterieus

Een prachtig mystiek beeld in de vroege ochtend van de dag van de doop. De contouren van de in ochtendnevel gehulde Doorman worden langzaam zichtbaar. Het 200 meter lange vaartuig wacht geduldig op het grote moment.

Mierenhoopjes

De 1400 genodigden lijken mierenhoopjes in vergelijking met het metershoge stalen gevaarte. Voor de Karel Doorman, de maximaal 171-koppige bemanning en eventuele opstappers, ligt een behouden vaart in het verschiet.

Hard gewerkt

Het logistiek ondersteuningsschip is medio vorig jaar naar Vlissingen gesleept voor de afbouw op de werf van Damen Schelde Naval Schipbuilding. Sinds die tijd is er met man en macht dagelijks gewerkt aan de afbouw. Dankzij de inspanningen van onder andere de DMO is de eerste fase afgerond. Naar verwachting wordt de Karel Doorman in 2015 toegevoegd aan de marinevloot.

Vakwerk

Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom bedankt in zijn speech alle betrokken partijen: “Wat is dit schip zonder bemanning, bouwers, projectleiders, planners, leveranciers, onderleveranciers en nog veel meer. Laten we niet vergeten dat dit schip er dankzij jullie inspanning is gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat er wederom een stuk vakwerk is afgeleverd.”

Proefvaarten

Vanaf mei zullen er diverse proefvaarten plaatsvinden. DMO heeft gedurende die beproevingen een belangrijke rol.  Er kunnen nog aanpassingen gedaan worden voordat het schip officieel in dienst wordt gesteld.