08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 04

De agenda van de commandant

Commander’s intent

Wat houdt de commandant van de Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, allemaal bezig? Een keer per maand kijkt KMarMagazine met hem mee. Deze maand: de presentatie van de commander’s intent. In een commander’s intent formuleert een commandant de opdracht die er voor de organisatie ligt en waarom die er ligt.

In een wereld zonder COVID-19 had de presentatie van de commander’s intent al plaatsgevonden. Die stond namelijk gepland voor 1 april op een evenementenlocatie in Klarenbeek. Maar door de coronacrisis kregen andere zaken voorrang. In mei gaat het dan toch gebeuren, al is het in een andere vorm: via een webinar.

Luitenant-generaal Hans Leijtens: 

“Deze oplossing is uit nood geboren, want een groot evenement is nu helaas niet mogelijk. Toch is nu het moment gekomen om de commander’s intent te presenteren. Ondanks de huidige omstandigheden en beperkingen, moeten we door.

Een webinar is het beste alternatief. Live was natuurlijk leuker geweest, met interactie vanuit de zaal. Maar nu, in deze vorm, is het bereik groter. Het heeft ook voordelen: in de zaal hadden ongeveer 300 mensen gepast, terwijl straks iedereen via intranet kan meekijken.

Deze week nemen we de video’s op in een studio in Hilversum. Het zijn er 5 in totaal, die volgende maand in 1 keer op intranet gezet worden. Het eerste verhaal is algemeen van aard; waarom deze commander’s intent en waarom op deze manier? De andere thema’s zijn de positionering van de KMar, de mens in de organisatie, het gebruik van technologie en uiteraard: Informatiegestuurd Optreden. Elke clip duurt ongeveer 7 minuten.

Om de video’s wat spontaner te maken hebben we voor een interview-vorm gekozen. De interviewer is sportspreker Gregory Sedoc. Sedoc was lid van de topsportselectie van Defensie en werkt nu bij de politie. Hij kent de militaire organisatie en dus ook de politiewereld. Ik begin elke clip met een korte inleiding, waarna Sedoc een paar vragen stelt.

Samen proberen we er steeds een lopend verhaal van te maken. Sedoc en ik hebben deze week onze eerste kennismaking gehad en het format doorgenomen. Dat ging er professioneel aan toe, en er was een klik. Ik kijk uit naar de opnames.

Na de publicatie van de commander’s intent volgen 2 stappen: ten eerste zullen de commandanten van het LTC, OTC en de Staf de commander’s intent met zoveel mogelijk mensen binnen hun eenheid bespreken en dat daarna aan mij terugkoppelen. Later worden alle plannen en ideeën onderling afgestemd om tot 1 plan te komen, dat ook op het gebied van bijvoorbeeld personeel en financiën is afgedekt.

Dan volgt een nieuwe presentatie, waarin we samen de plannen – of liever de beweging – in de richting van een futureproof KMar presenteren: de common intent. De komende jaren gaan we die plannen dan consciëntieus met elkaar uitvoeren.”

Tekst: ritmeester Henny de Boer