01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

Leijtens opnieuw commandant KMar

‘Mijn terugkeer voelt als thuiskomen’

De Koninklijke Marechausee heeft op maandag 2 september een nieuwe commandant gekregen. Op het Binnenhof in Den Haag heeft luitenant-generaal Hans Leijtens zijn ranggenoot Harry van den Brink opgevolgd, die vervroegd is teruggetreden om gezondheidsredenen. Leijtens keert terug op bekend terrein: van 2012 tot 2015 was hij ook commandant van de KMar. “Een unieke gebeurtenis’’, zei minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten tijdens de plechtigheid, “die in de historie van commando-overdrachten die onze krijgsmacht rijk is, niet eerder zo voorkwam.”

Afscheid

Op het Binnenhof stonden maandagochtend allerlei eenheden opgesteld voor een zonovergoten commando-overdracht. Onder meer een detachement van de Staf, van het Opleidings- en Trainingscentrum en van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten gaven acte de présence, net als – op de tribune - commandanten van krijgsmachtdelen en allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Om het afscheid luister bij te zetten, speelde het Orkest Koninklijke Marechaussee onder meer een speciaal voor Van den Brink gecomponeerd muziekstuk.

'Een unieke gebeurtenis'

Besluit

“Mijn lichaam heeft mij op verschillende manieren duidelijk gemaakt dat ik deze keuze moest maken”, legde Van den Brink de reden van zijn vervroegde vertrek uit. Dit besluit viel hem zwaar, zo vervolgde hij, “want een van mijn sterke eigenschappen is doorzetten”. Toch was dit een besluit waar hij niet omheen kon. Van den Brink kijkt vol trots terug op maar liefst vier decennia KMar. Hij begon ooit als marechaussee der 4e klasse en doorliep alle rangen, om het uiteindelijk tot generaal te schoppen. “Ik heb in al mijn functies met veel voldoening gewerkt, waarbij ik met name terugkijk op de bij elkaar 17 jaar Schiphol.”

Drukke tijden

De KMar heeft onder zijn leiding een drukke en onrustige tijd achter de boeg, waarbij een groot beroep is gedaan op de organisatie. Met zaken als de migratiecrisis, de terrorismedreiging en de passagiersgroei op de luchthavens. “De toename van ons werk heeft een sterke wissel getrokken op de organisatie. Gelukkig hebben we de financiële ruimte gekregen om het aantal mensen weer in balans te brengen met onze taken”, blikt Van den Brink terug. “Maar de komende jaren zullen er ongetwijfeld nieuwe uitdagingen komen”, besluit de luitenant-generaal.  

‘Ik heb in al mijn functies met veel voldoening gewerkt’

Thuiskomen

Na het aannemen van de Standaard, vertelde de kersverse commandant Leijtens dat hij met gemengde gevoelens op het Binnenhof staat. “Blijdschap en trots overheersen, maar het vertrek van Harry en de aanleiding daarvoor geven dit moment – ook voor mij - een bijzondere lading.” Desondanks kijkt Leijtens uit naar een nieuwe periode als commandant. “Mijn terugkeer voelt als thuiskomen en ik heb er enorm veel zin in.” Hij blijft voorlopig aan als voorzitter van de International Board of Auditors for NATO in Brussel, tot er een opvolger is gevonden.

Verdiepen

Leijtens kondigde aan dat hij zich de komende tijd gaat verdiepen in de organisatie, om te kijken wat de huidige stand van zaken is. “Ik wil voor de Wapendag op 25 oktober de hele organisatie en haar omgeving door. Om te luisteren en te horen hoe de Marechaussee erbij staat.” Hij wil onder andere antwoord krijgen op vragen als: hoe gaan techniek en innovatie ons de komende jaren helpen?”

‘Jij bent de commandant die past bij de organisatie, bij deze tijd’

Betrokkenheid

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten bedankte luitenant-generaal Harry van den Brink voor zijn geknok voor de Marechaussee, zijn professionele commandantschap en zijn betrokkenheid. Ze reikte hem een Koninklijke Onderscheiding uit als dank voor zijn tomeloze inzet. Van den Brink werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, met de zwaarden. Het is een benoeming die wordt verleend wegens bijzondere diensten voor de samenleving. Ook wenste de bewindsvrouw Leijtens succes met zijn nieuwe, bekende functie. “Jij bent de commandant die past bij de organisatie, bij deze tijd”, sprak de minister hem vol vertrouwen toe. 

Tekst: ritmeester Henny de Boer I Foto’s: sergeant-majoor Maartje Roos, sergeant Sjoerd Hilckmann I Camera: sergeant-majoor Yord Verheij, sergeant-majoor Christian Snijders, Paris Hidden  I Montage: Peter van de Ree