03

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 41

Tachtig ton-wegend ponton omhoog

Defensie Duikgroep aan zet op Curaçao

De Defensie Duikgroep (DDG) heeft op Curaçao een afgezonken ponton bij een raffinaderij naar de oppervlakte gebracht. Vorig jaar begonnen ze met de operatie, maar al snel werd duidelijk dat zwaarder gereedschap benodigd was. Zes weken geleden keerden ze terug. Beter voorbereid met het juiste materieel en de nodige expertise.
 

Tekst: Michael Simon | Foto’s: SM Aaron Zwaal en SMJRBDAV Malcolm Duregger

Het was niet zomaar een ponton dat boven water gehaald moest worden. Het gevaarte lag op negen meter diepte, was dertig meter lang, tien meter breed, drie meter hoog en woog tachtig ton. De klus biedt het team van de DDG een ideale kans om te trainen en met de operatie doet Defensie iets terug voor het eiland. Want wanneer hiervoor een commercieel bedrijf ingehuurd moet worden loopt het in de miljoenen euro’s.

Vanaf de kant worden duikers onder water gemonitord en geassisteerd door collega’s van de DDG.

Met ballonnen uit het water

Tijdens de werkzaamheden kwam de commandeur van het Caribisch Gebied, C-ZMCARIB Walter Hansen, polshoogte nemen. Hij kreeg uitgelegd hoe de duikers onder water met thermische lansen in de weer waren om het ponton in stukken te snijden. Een minutieus werkje, want een ongeluk zit in een klein hoekje met een lans die onder water zo’n zevenduizend graden Celsius heet kan worden.

Hansen is content met de trainingen die op dat moment plaatsvinden. De eilanden moeten een nog grotere rol krijgen als trainingshub, vindt hij. “Door veel, al dan niet internationale, partijen hierheen te halen, laten we zien we zien hoeveel militaire activiteiten hier zijn. Tegelijkertijd bieden we deze eenheden de mogelijkheid om te trainen. Een win-winsituatie.” Laten zien dat je er bent en dat je ‘de eigen broek op kan houden’ is belangrijk, vindt Hansen. “Het NAVO bondgenootschap geldt voor Europa, maar niet voor dit deel van het Koninkrijk.”

CZMCARIB Walter Hansen laat zich ter plekke bijpraten over de operatie.

Berging

Het in stukken snijden moest de berging vergemakkelijken, al weegt een afgesneden stuk ponton nog altijd zo’n tien tot vijftien ton. Om die naar de oppervlakte te krijgen zijn speciale ballonnen met een enorme trekkracht aan de delen bevestigd. Zo dreven de stukken naar de oppervlakte, om vervolgens met een sleepboot richting de wal te worden getrokken. Hier takelde een kraan het materiaal uit het water. De raffinaderij nam het vanaf dat moment over en zorgde voor de verwerking van al het materiaal.