Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft een ongekend groot fotoarchief. Het gros daarvan is gezien de tijdsgeest vanzelfsprekend zwart-wit. Die beelden zijn indrukwekkend, máár door kleur toe te voegen ontstaat een geheel nieuwe dimensie. Het brengt detail en beleving, waardoor je je nog beter kunt verplaatsen in vroegere tijden.
Tekst: kapitein Jessica Bode | Foto's: NIMH en Menno Bausch (hoofdfoto)

Reden voor het NIMH om tientallen archieffoto’s door bouwkundig modelleur Erwin Zeemering in te laten kleuren. Deze bijzondere beelden willen we de komende weken graag met u delen. 

We trappen af met de oudste foto uit de reeks. In 1917 gemaakt van de dan nog luitenant-kolonel van de marechaussee Pieter van Oort tijdens een inspectiereis in het zuiden van Limburg. Van Oort is daar commandant van de 3e Marechaussee Divisie. Deze eenheid is belast met grensbewaking, contraspionage en de opvang van vluchtelingen.

Politiekorpsen en veldwachters

Om dat takenpakket beter te begrijpen gaan we terug naar begin negentiende eeuw. Nederland heeft politiekorpsen in de steden en op het platteland zijn dat veldwachters. Op den duur ontstaat behoefte aan een centraal aangestuurd politiekorps met militaire structuur. Daarom wordt in 1814 het Corps de Maréchaussée opgericht. Deze nieuwe politieorganisatie moet de orde handhaven, grote wegen bewaken en zorgen voor de naleving van wetten en veiligheid van de grenzen.

Diverse onderscheidingen

Zo ook in de Eerste Wereldoorlog waarin Nederland weliswaar neutraal is, maar toch moet waken over de eigen veiligheid. Pieter van Oort heeft die jaren meerdere divisies onder zich en krijgt voor zijn inzet diverse onderscheidingen. Zo werd hij officier in de orde van Oranje Nassau en ridder van het Legion d’Honneur, alsmede ridder 4e klasse van de Rode Adelaar van Pruisen. In 1923 wordt Van Oort bevorderd tot kolonel, inspecteur van het wapen der Koninklijke Marechaussee en inspecteur van het korps Politietroepen. In 1926 gaat hij met pensioen en op 24 oktober 1932 overlijdt hij in Den Haag.