01

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 33

Mijlpaal voor Defensity College

Eerste lichting officieren aanwinst voor schaalbare krijgsmacht

Op het Kasteel van Breda is afgelopen woensdag de eerste lichting studenten van het Defensity College bevorderd tot officier. Dit programma biedt jongeren de mogelijkheid om naast hun hbo- of universitaire opleiding al bij Defensie aan de slag te gaan als militair. Met deze bijbaan van een à twee dagen per week kunnen ze hun kennis en ervaring inzetten voor vrede en veiligheid én praktisch bezig zijn.

Tekst: Andre Twigt | Foto: sergeant Jasper Verolme

Commandant van de Nederlandse Defensie Academie generaal-majoor der mariniers Richard Oppelaar toonde zich ronduit verheugd met de eerste lichting officieren, die een grote aanwinst voor de krijgsmacht betekent.

Het is een programma voor ruim driehonderd werkstudenten dat al jaren draait, maar zij kregen nooit de kwalificatie officier. Door het vormingsprogramma van Defensity College in lijn te brengen met de opleidingseisen van de KMA-opleiding tot reserveofficier is het mogelijk deelnemers te bevorderen tot tweede luitenant. “Hiermee heeft Defensie een zesde spoor gecreëerd om officieren aan te maken”, aldus Oppelaar.

 

De verbroedering tussen de defensieonderdelen tijdens de opleiding loog er niet om.

'De modulaire opleiding neemt vijftig werkdagen in beslag'

Status

Het werkstudentenprogramma is een initiatief van het Defensity College. Dit modulaire opleidingsprogramma vindt verspreid plaats over meerdere opleidingscentra in het land en neemt vijftig werkdagen in beslag. Die worden uitgesmeerd over twee a drie jaar, zodat de werkbelasting voor de studerende militairen draaglijk blijft. Gaandeweg hun bachelor of master wordt er tijd ingeruimd om werkstages van zes maanden te doorlopen. Drie is een eis om reserve-officier te worden. Na dit alles worden de afgestudeerde studenten beloond met de status van reserve officier. Wie wil, mag bij Defensie aan de slag als carrière-officier of eventueel doorstromen naar een kortmodel officiersopleiding aan de KMA.

De beëdiging vond plaats op het square van het Kasteel van Breda.

Opschalen en afschalen

Oppelaar vertelt dat reserve officieren een belangrijke bijdrage leveren aan de momenteel in aanbouw zijnde schaalbare krijgsmacht. Principe hierbij is dat de organisatie bij crisis opschaalt en wanneer de tijdingen zijn gekeerd weer afschaalt. Om in werkelijke dienst opgeroepen te worden, moeten deze officieren wel aan eisen aan onder meer lichamelijke gesteldheid voldoen.                                                                                                                                            
 

‘We stellen de nodige eisen aan de prestaties’

Wie twijfels heeft over de kwaliteit van de militaire opleiding tijdens het drie jaar durende Defensity College, treft generaal Oppelaar op zijn pad. Sowieso is de opleiding maandenlang door een accreditatiepanel inhoudelijk bekeken en uiteindelijk gevalideerd. “Daarbij levert drie jaar lang in de keuken van de krijgsmacht kijken een enorme verrijking op. En natuurlijk stellen we de nodige eisen aan de prestaties, want bij de NLDA staan we voor kwaliteit. We delen hier niet zomaar diploma’s uit.” 

De eerste lichting omvatte ook enkele marechaussees.

Nooit kunnen bedenken

Volgens generaal Oppelaar zijn studenten van het Defensity College vaak heel gemotiveerd. Wellicht wordt dit in de hand gewerkt door de toegepaste werkplekken. Tweede luitenant Simon kan hierover meepraten. Hij begon via het Defensity College als militair werkstudent bij het Centrum voor Lucht- en Ruimtevaart (CML). Recent afgestudeerd werkt hij er nu als kapitein-arts met de specialisatie lucht- en ruimtevaartgeneeskunde.

‘Ik klikte door op Defensie.nl en vond een match’

“Defensie heeft me deze kans gegeven”, begint de jonge onderzoeker. “Ik kan doorgroeien binnen het team met een beter salaris.” Simon maakt er geen geheim van dat hij de kans bij het CML te werken met beide handen aangreep. Bij lucht- en ruimtevaartgeneeskunde bevinden mensen zich vaker onder extreme omstandigheden. Door onderzoek te doen, komen er wellicht problemen aan het licht, die tot op heden onbekend waren. “Beperkt zuurstof, lage drug, hoge druk, trillingen, G-krachten; er ligt nog een wereld braak welke effecten deze verschijnselen teweeg kunnen brengen.”

Het Defensity College heeft eerder lichtingen onderofficieren opgeleid. Nu waren officieren aan de beurt.

Studie niet opgeven

Tweede luitenant Ytze kwam bij toeval met het Defensity College in aanraking. Hij klikte door op Defensie.nl en vond een match. “Ik studeerde global sustainment science. Dat is veel leren en weinig doen. Ik wilde meer praktisch en fysiek bezig zijn zonder mijn studie op te geven. Toen ik mijn kennis bij Defensie kon gebruiken, voelde dat meteen goed.”

Ytze vertelt dat Defensie momenteel veel doet met duurzaamheid. Interessant daarbij is dat de krijgsmacht daarin verder gaat dan alleen maar recyclen en CO2-reductie. Het gaat ook om operationeel beter worden. “Je hebt het dan over nieuwe technologieen, bronnen van alternatieve energie en minder brandstoftransport.”      

Projecten

Inmiddels heeft Ytze de nodige projecten gedaan. Zo onderzocht hij het brandstofverbruik op het Malinese Kamp Castor. Voer hij mee op het ondersteuningsschip voor de West Zr.Ms. Pelikaan om de mogelijkheden van verduurzaming te inventariseren. En momenteel werkt hij fulltime bij het Kenniscentrum Logistiek van de landmacht. Hier houdt hij zich bezig met logistieke ontwikkelingen van de toekomst, zoals aggregaten die gekoppeld aan battery packs niet langer dag en nacht hoeven te draaien om elektriciteit op te wekken.

“Ook kijken we naar zonnepanelen die in een baan om de aarde elektriciteit produceren, om die vervolgens naar een willekeurige plek op aarde te sturen. Dit zou heel handig kunnen zijn in rampgebieden. Hoewel futuristisch zou dit in de toekomst werkelijkheid kunnen worden. Elon Musk heeft inmiddels ook duizenden satellieten de ruimte ingestuurd. Oftewel: het begin is er.”