Tekst kapitein Jessica Bode

Oostenrijkse helikopters gemoderniseerd

De Oostenrijkse krijgsmacht heeft deze week de eerste gemoderniseerde S-70 Blackhawk helikopter ontvangen. Het toestel is voorzien van een nieuwe 'state-of-the-art' cockpit met vier grote computerschermen. Defensieminister Klaudia Tanner droeg de machine over aan de eenheid.

Afgezien van de moderne cockpit zijn ook andere systemen aangepakt. Zo kunnen vliegers hun missies in het squadron voorbereiden en dan de kaarten en route-informatie via een harde schijf laden naar de helikopter.  Ook beschikken de vliegers nu over vliegerhelmen met een ingebouwd vizier. "De helikopters zijn al zo’n twintig jaar in gebruik en dan is het tijd om de oude systemen te vervangen", benadrukt squadroncommandant majoor Franz Reisinger.

Alle negen Blackhawks worden gemoderniseerd, daarnaast zijn nog drie nieuwe helikopters besteld die volgend jaar worden afgeleverd. De Blackhawk wordt bij de Oostenrijkse luchtmacht gebruikt voor ondersteuningsmissies, beveiligingsvluchten en patiëntenvervoer. 

Bron: Bundesheer

Jaarcijfers marechaussee grensbewaking

Ondanks de coronacrisis heeft de Koninklijke Marechaussee een druk jaar achter de rug bij de grensbewaking. Dat blijkt uit de deze week bekendgemaakte jaarcijfers.

De pandemie zorgde volgens de rapportage voor extra werk, zoals het handhaven van het EU-inreisverbod en onderkennen van nieuwe vormen van fraude. In 2020 werd aan bijna tweeduizend reizigers de toegang tot Nederland ontzegd. Bij het overgrote deel van de 1.923 reizigers bleek dat zij een gevaar voor de volksgezondheid vormden. In 2019 lag dit cijfer bij 2.938 reizigers.

Daarnaast zijn vorig jaar aan de grenzen 878 gevallen van identiteits- of documentfraude afgehandeld. Ook werd er met 1.338 documenten gefraudeerd. Dat is ongeveer vijftien procent minder dan in 2019. Wanneer de daling wordt afgezet tegen de omvang van de reisbewegingen, is die marginaal.

Bron: Defensie

Bevostraat ingericht in Litouwen

Bij de NAVO enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen is deze week geoefend met het inrichten van een bevostraat. Als een soort ‘drive thru’ kunnen hier militaire voertuigen doorheen rijden om bijvoorbeeld te worden getankt of bevoorraad.  

De bevoorrading is een essentieel onderdeel van de missie, want zonder kan er geen gevecht plaatsvinden. De Combat Service Support compagnie (CSS) van eFP is hier verantwoordelijk voor. Een bijzondere eenheid die bestaat uit een mix van Nederlandse, Belgische, Duitse en Luxemburgse militairen. 

Tegelijkertijd zorgden de Nederlandse infanteriecompagnie voor de ‘force protection’, zodat de straat beveiligd werd.

Bron: Defensie

Steun voor NAVO 

Uit een peiling in dertig lidstaten blijkt dat een overgrote meerderheid (62 procent) van de inwoners het lidmaatschap van de NAVO steunt. Liefst 79 procent gelooft dat samenwerking tussen Noord-Amerika en Europa belangrijk is en een aanval van een vreemde mogendheid voorkomt.

Dat maakte secretaris-generaal Jens Stoltenberg deze week bekend tijdens de presentatie van de jaarcijfers over 2020 en de agenda tot 2030. "Ondanks het economische effect van COVID-19 was 2020 het zesde opeenvolgende jaar van toename van de defensie-uitgaven bij de EU-bondgenoten en Canada, met een reële stijging in 2020 van 3,9 procent. We verwachten dat deze trend zich dit jaar zal voortzetten."

Voor 2021 staat een militair budget van €1.61 miljard en een civiel deel van €258 miljoen op de begroting. 

Kenneth Rock Merritt overleden

Airborne-legende Kenneth ‘Rock’ Merritt van 508 Parachute Infantry Regiment is op 97-jarige leeftijd overleden. Op verzoek van de familie was de Koninklijke Landmacht aanwezig bij de militaire uitvaart op 18 maart, die door XVIII Airborne Corps in het Amerikaanse Fayetteville (North Carolina) werd organiseerd.

De parachutist nam deel aan de luchtlandingen in Normandië op D-day, tijdens Market Garden rondom Groesbeek en vocht in het Ardennenoffensief. Later diende hij nog in Vietnam, Korea en Panama. 

Merrit stelde het zeer op prijs dat de Nederlandse landmacht altijd veel is blijven doen voor veteranen. Bovendien is de band tussen 508 en onze krijgsmacht er altijd geweest. Niet alleen vochten zij voor onze vrijheid in 1944, ook stonden ze in 2007 zij aan zij in Sangin, Afghanistan. 

Bron: Defensie

Bundeswehr kan dertig extra vaccinatiecentra openen

Het Duitse leger staat klaar om 28 vaccinatiecentra te openen, waar dag en nacht kan worden ingeënt tegen het coronavirus.

Of dat ook weer met AstraZeneca zal zijn is nog onduidelijk. Duitsland is tijdelijk gestopt met dit midel na discussie over mogelijke bijwerkingen. 

De door militairen gerunde priklocaties kunnen snel de deuren openen. Mits voldoende vaccins beschikbaar zijn kunnen er dan 20.000 mensen per dag extra gevaccineerd worden.

Bron: Defensie 

Stemmen vanuit een missiegebied?

De afgelopen dagen heeft iedere Nederlander kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat geldt ook voor militairen. Zelfs in missiegebieden. Maar hoe gaat dat?

Als een defensiemedewerker in het buitenland is voor een missie of oefening, kan diegene z’n stem uitbrengen op verschillende manieren. Bij de onderhandse volmacht kan de militair iemand machtigen als hij de kiezerspas al voor zijn vertrek heeft ontvangen. Veel militairen op uitzending zullen echter stemmen per schriftelijke volmacht of per brief vanuit het inzetgebied.

Dit jaar waren de stembiljetten van militairen uit Afghanistan maar net op tijd binnen. Twee geannueerde vluchten en vertraagde post gooiden bijna roet in het eten. "Ik zie het als mijn plicht om te stemmen”, benadrukt wachtmeester Sebastiaan. Hij neemt samen met zo’n 150 collega’s deel aan de Resolute Support missie in Afghanistan. “We zijn hier op missie met als doel bij te dragen aan vrede en vrijheid. Dan vind ik het niet meer dan logisch mijn democratisch recht te gebruiken. Stemmen in vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

Drie bommen van luchtmachtbasis Gilze-Rijen geruimd

Drie blindgangers, twee Amerikaanse duizend ponders en een Britse vijfhonderd ponder die eerder werd gevonden tijdens werkzaamheden op Vliegbasis Gilze-Rijen, zijn onschadelijk gemaakt.

De Explosieven Opruimingsdienst liet de vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog ontploffen op  het militaire oefenterrein Oirschotse Heide.

Bron: Defensie

Nederland stuurt stafofficieren naar Sahel

Nederland gaat met twee stafofficieren een bijdrage leveren aan de multinationale taakgroep Takuba in de Sahel.

Eén van de militairen gaat aan de slag op het hoofdkwartier van Operatie Barhane in Tsjaad; een inlichtingenofficier gaat naar het hoofdkwartier van de taakgroep Takuba (de naam van een zwaard van de lokale Toearegs, red.) in het Malinese Ménaka. De taakgroep zal uitgroeien tot enkele honderden Europese militairen, waaronder ook special forces. 

Nederland levert momenteel al bijdragen aan de trainingsmissie van de EU in Mali (EUTM Mali) en andere missies in de regio. Eerder nam ons land deel aan de VN-vredesmissie Minusma.

Bron: Defensie. Foto: sergeant-majoor Gerben van Es.

'Koers uitgezet, het terrein blijft uitdagend'

Defensie werkt in algemene zin aan oplossingen, maar die zijn nog niet altijd op de werkvloer zichtbaar. Dat schrijft de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang, in zijn nieuwe jaarverslag. 

Van Sprang constateert onder meer dat het aantal vacatures bij Defensie nog steeds te hoog is. Weliswaar kwam er meer personeel bij, maar dat leidde niet tot een hogere vulling omdat de krijgsmacht groter werd. 

De IGK adviseert in het rapport met de naam 'Koers uitgezet, het terrein blijft uitdagend' om vooral in te zetten op personeelsbehoud. In haar reactie geeft defensieminister Bijleveld aan het hiermee eens te zijn. Ook wil ze het uitvalpercentage bij de opleidingen terugdringen. Het tweetal is het erover eens dat het nieuw te ontwikkelen personeelsmodel een belangrijke rol kan spelen. 

In het jaarverslag komen tal van onderwerpen aan de orde en geeft de IGK enkele tientallen adviezen. Belangrijke thema's zijn de (sociale) veiligheid, de in de ogen van de medewerkers achterblijvende ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en de reservisten. Bij deze laatste groep ziet generaal Van Sprang wel dat een volwaardige inzet daarvan naast beroepsmilitairen inmiddels de norm is, maar dat die gelijkwaardigheid nog mist op het gebied van de compensatie. Minister Bijleveld is het daarmee eens, Defensie werkt aan verbetermaatregelen. De IGK stelt voor vijf van die maatregelen prioriteit te geven, zoals passende contract- en aanstellingsvormen, duidelijke afspraken over toegang tot voorzieningen bij Defensie en de verbetering van materiaal en persoonlijke uitrusting.

Bron: Defensie.