Tekst kapitein Jessica Bode
Foto Mediacentrum Defensie

Honderden extra functies voor mensen met arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking gaan vanaf 1 april, bij wijze van pilot, de bezoekersbegeleiding op defensielocaties verzorgen. Zo kunnen niet alleen meer mensen met een beperking aan het werk, maar wordt ook een structureel begeleidingsprobleem opgelost. 

Niet-defensiepersoneel zoals aannemers of andere vaklui die tijdelijk op een defensielocatie moeten werken, mogen niet alleen over het terrein bewegen. Op sommige locaties is het zelfs verplicht dat een defensiemedewerker de hele dag toezicht houdt. Maar omdat die begeleiding er niet altijd is, staan werklui soms uren te wachten bij de poort. In sommige gevallen is er niemand en keren zij onverrichter zake huiswaarts. Maar ondertussen wordt de wachttijd wel in rekening gebracht en dat loopt flink in de papieren. 

De pilot moet uitwijzen of arbeidsparticipanten kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld hospitalitydoeleinden of het begeleiden van werklui.

“Daarom starten we in Den Helder met tien en in Woensdrecht met drie arbeidsparticipanten, die bezoekers gaan escorteren. Waarschijnlijk komen daar op korte termijn meerdere locaties bij”, legt projectleider Wet Banenafspraak Ellen Dieperink uit. “De pilot moet uitwijzen of er meer mensen aangesteld kunnen worden en of dit voor beide partijen wenselijk is.”

Niet-defensiepersoneel mag niet zonder begeleiding over defensieterreinen verplaatsen. Denk aan stratenmakers of andere werknemers.

Quotum

Werkgevers in ons land moeten tot 2026 in totaal 125.000 nieuwe banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Denk aan autisme, slechthorendheid of een spierziekte, maar ook een trauma of een burn-out. Er werd zelfs een quotum opgelegd. Voor Defensie betekent dat circa 800 banen voor eind 2024. Werkgevers die hun vastgestelde aantal niet halen, kunnen een boete krijgen.

Beetje erbij

Hoewel het bedrijfsleven jaren geleden al voortvarend met het verzoek aan de slag ging, bleef de overheid achter. Ook Defensie. In mei 2019 werd hier gestart met de Wet Banenafspraak. “Nu is het wel een serieus project”, benadrukt Dieperink. Zo moesten leidinggevenden het er voorheen een beetje bij doen. Nu is er het zogenoemde Centraal Loket, dat zowel leidinggevenden als werknemers beter voorbereidt en ondersteunt in het aannameproces."

“We hopen dat dit de drempel verlaagt om deze mensen een kans te geven”, reageert Dieperink. “Het zijn gemotiveerde werknemers met talent, alleen hebben ze veelal wat extra ondersteuning nodig. Dat is niet erg, maar vergt net even wat meer aandacht.” 

Volgende week de verhalen van Marc Göbel (54) en Nikki (35). Zij hebben een arbeidsbeperking en vertellen over hun functies bij Defensie. 

Bezoekers staan soms uren te wachten, omdat ze zonder defensiepas en begeleiding de kazerne niet opkomen.