04

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 09

Special Forces in Afrika

Tekst Vanessa Strijbosch
Foto Mediacentrum Defensie

40 Special Forces van het Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen zijn vorige maand ingezet in het verre Senegal en Mauritanië. Niet voor een heimelijke operatie, maar voor Flintlock. Deze grote, door de Amerikanen geleide training voor elitetroepen is bedoeld om de Afrikaanse landen weerbaarder te maken tegen regionale dreigingen. 

Denk aan terrorisme en extremisme. Andere leerdoelen waren het beter beschermen van de grenzen en meer veiligheid creëren voor en samen met de bevolking. Er deden 1.600 militairen uit meer dan 30 landen mee. “Juist door de gezamenlijke planning en uitvoering is Flintlock echt een internationale oefening. We proberen de capaciteiten van onze Afrikaanse partners te verbeteren, zodat ze uiteindelijk zelfstandig problemen kunnen tackelen.”

Groepstraining begeleid door een Nederlandse operator.

‘We proberen de capaciteiten van onze Afrikaanse partners te verbeteren’

Weten wat er speelt

Dit jaar trainden de Nederlanders hun Afrikaanse collega’s voornamelijk op het gebied van gevechtshandelingen, verkenningen en het bevrijden van gijzelaars. Het gesprek aan gaan met de lokale bevolking speelde hierbij een belangrijk rol, om te weten te komen wat er speelt, waar potentiele dreiging is en om te zien waar veiligheidstroepen steun kunnen leveren. 

Daarnaast richtte MARSOF en het KCT zich onder meer op tactische operaties, grens- en smokkelpatrouilles en het delen van inlichtingen. Flintlock is geen onbekend terrein voor de Nederlandse Special Forces. Al sinds 2007 levert Defensie een bijdrage.

Flintlock is geen onbekend terrein voor de Nederlandse Special Forces. Al sinds 2007 levert Defensie een bijdrage.

Maritiem sausje

Opmerkelijk dit jaar was het maritieme sausje: trainen van militairen die maritieme speciale operaties uitvoeren. Een behoefte van de Senegalese Forces Special de Mer. Samen met Nederlandse en Oostenrijkse maritieme elitetroepen richtten zij zich op de samenwerking tussen Senegalese patrouilleschepen (OPV’s) en speciale eenheden zoals duikers. Een bijzonder gebeuren, omdat er verder geen eenheden waren die zich richten op het maritieme optreden. 

Bekijk hieronder de video van Flintlock die door de Amerikanen werd gemaakt.

Gesprekken met de lokale bevolking speelt een belangrijk rol’

Militaire assistentie

Als operational planner werkte majoor Bram intensief mee aan de training. Hij coördineerde namens Netherlands Special Operations Command de Nederlandse activiteiten aan Flintlock. “Samen met onze partnereenheden uit Burkina Faso (25 Regiment Para Commando) en Senegal (Forces Special de Mer) ontwikkelden we een oefenprogramma waarin er optimaal getraind, geleerd en ontwikkeld kon worden.” Hij noemt specifiek de trainingen op het gebied van militaire assistentie. “Dit had veel toegevoegde waarde. We doen het weliswaar vaak, maar dan bijna altijd direct in een missie.” 

Wapenles door zorg van Senegalese militairen.

C-130 biedt uitkomst

Een welkom extraatje voor Flintlock was de inzet van een Nederlandse C-130. De Amerikaanse vliegtuigen bleken op het laatste moment toch niet inzetbaar dus bood het transportvliegtuig van de luchtmacht uitkomst. De Hercules werd ingezet voor diverse verplaatsingen van troepen en materieel.  

Er werd overigens niet alleen in het veld getraind, ook achter de schermen leverde Nederland een belangrijke bijdrage. Een aantal stafofficieren ondersteunde een seminar, waarin diverse militaire leiders en bestuurders de problematiek bespraken in de Sahel-regio.

Flintlock 2021

Begin volgend jaar staat er weer een editie van Flintlock gepland, dan in Senegal. Naar verwachting doen er 40 landen mee uit voornamelijk Afrika en Europa. De verwachting is dat er met partnerlanden verder gebouwd wordt aan capaciteiten om de Sahelregio weer een stukje veiliger te maken. Ook de 2021 editie krijgt een maritiem karakter. Dakar in Senegal biedt hiervoor genoeg mogelijkheden. 

Close-up van een Senegalese militair. Foto: PFC Clara-Soria Hernandez

Mauritaanse militairen voeren een gesimuleerde aanval uit. Foto: Staff sergeant Sidney Sale.

Een Nederlandse militair kijkt naar een schietoefening van een militair uit Burkina Faso. Foto: Sergeant Steven Lewis.

Ademloos luisteren militairen uit Burkina Faso naar de uitleg van hun Nederlandse collega. Foto: Sergeant Steven Lewis.

Bij Flintlock gaat het om het uitwisselen van kennis en ervaring. Niet vreemd dus dat er veel overlegd moet worden. Foto: Sergeant Steven Lewis.