Tekst ritmeester Jessica Bode
Foto archief

Trainingsmissie tot nader order stilgelegd

Nederlandse militairen die gestationeerd zijn op verschillende locaties in Noord-Irak zijn overgeplaatst naar de stad Erbil. Ook hebben zich verplaatsingen voorgedaan in Bagdad. Omwille van de veiligheid wordt niet ingegaan op details zoals aantallen en precieze locaties. Dit geldt ook voor eventuele verplaatsingen van overige coalitietroepen.

Zowel de trainingsmissies in het noorden van Irak als de training van Iraakse commando’s in Bagdad zijn stilgelegd door opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, en raketaanvallen op Erbil en Bagdad. De aanvallen waren bedoeld als vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Nederlandse militairen in beide plaatsen bleven ongedeerd.

De trainingsmissies in Irak zijn tot nadere orde stilgelegd.

Reguliere activiteiten worden hervat wanneer mogelijk

Schuilmogelijkheden

Al snel werd duidelijk dat Defensie geen militairen terughaalt, maar wel rekening hield met een troepenverplaatsing. Volgens defensieminister Ank Bijleveld zijn er genoeg schuilmogelijkheden op de locatie waar de militairen nu verblijven. "We wachten de ontwikkelingen af en kijken ook of de commandant de trainingen weer wil hervatten."

De landen die deelnemen aan de missie in Irak worden constant geadviseerd over de huidige veiligheidssituatie.

De landen die deelnemen aan de missie in Irak worden constant geadviseerd over de huidige veiligheidssituatie en eventueel te nemen maatregelen. Om welke adviezen dat gaat verschilt per locatie. Het kan zijn om troepen te verplaatsen binnen Irak of juist naar andere landen. Het gaat sowieso om tijdelijke maatregelen.

Activiteiten hervatten

Het doel is om de reguliere activiteiten in Irak te hervatten wanneer mogelijk. ISIS is immers nog niet verslagen. De commandant van de anti-ISIS coalitie heeft hierover dagelijks contact met onder meer de Iraakse autoriteiten.

Minister Bijleveld vindt de situatie onzeker en onvoorspelbaar. "We hebben met zijn allen opgeroepen tot de-escalatie. Dat gaat minister Blok vandaag ook doen met zijn Europese collega's."