x

09 | 05

Tromp lanceert missiles tijdens Formidable Shield

Het Luchtverdedigings- en Commandofregat Zr.Ms. Tromp heeft op 9 mei zowel een Standard Missile 2 (SM2) en de Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) afgevuurd op inkomende drones. De lanceringen gebeurden voor de Noorse kust bij Andenes en vonden plaats in het kader van de grote oefening Formidable Shield (FS).

KLTZ Yvonne van Beusekom, commandant van de Tromp, toont zich ingenomen: “Beide missiles zijn succesvol afgevuurd; een goed resultaat en het gevolg van een grondige aanloop. Voor het luchtverdedigingsteam was het een lange voorbereiding en je merkt dat de spanning stijgt richting de lanceringen. Het vooroefenen is echt nodig om goed te doorgronden wat je aan het doen bent.” SMJRODOPS Frank van Mechelen, assistent-luchtverdedigingsofficier, legt vanuit zijn rol uit hoe een en ander in zijn werk gaat: “Je helpt de luchtverdedigingsofficier om het luchtplaatje zo concreet mogelijk te krijgen. Elk contact dat rondvliegt wordt geïdentificeerd als vriend of vijand. Is het een vijand, dan zetten we hem in een engagement list, wijzen we een wapen toe en kijken we naar de beste manier om deze te bestrijden. Klopt het wat we zien en is de commandant happy, dan krijgt de weapon system controller ‘vuren vrij’ te horen en drukt deze op de knop. Gisteren ging er eerst een SM2 uit en daarna een ESSM. Een ander doel hebben we als leaker gemeld bij de Noren. Zij hebben het toen vanaf land aangevallen met NASAMS, een grondgebonden luchtverdedigingssysteem.”

Van 8 tot 26 mei doen 13 NAVO-lidstaten, inclusief de jongste telg Finland, mee aan FS. Zij brengen meer dan 20 schepen, 35 luchtvaartuigen en 4.000 man personeel op de been voor de oefening. Deze STRIKFORNATO valt onder de Amerikaanse Zesde Vloot en de staf ervan opereert vanaf het Spaanse vlaggenschip ESPS Blas de Lezo (F103). Het FS-oefengebied strekt zich uit van Schotland tot Noorwegen. De schepen houden tijdens FS live fire-oefeningen om subsonisch, supersonische en ballistische doelen te stoppen. Een doelstelling van Nederland is het optimaliseren van de early warning-capaciteit van de Smart L-luchtwaarschuwingsradar. (Foto’s: SMJRBDAV Sjoerd Hilckmann)

x

11 | 05

Vertraging vertrek mariniers uit Doorn

De bouw van de nieuwe kazerne in Nieuw Milligen loopt vertraging op. De ruimtelijke inpassing van het project heeft als gevolg van de ontwikkelingen in het stikstof-/natuurdossier en aanvullende behoeften vanuit de Defensienota 2022 meer tijd nodig. Het einddoel blijft uiteraard het realiseren van een nieuwe, toekomstbestendige kazerne ten behoeve van de operationele marinierseenheden, inclusief de Netherlands Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF). Het uitstel betekent dat de aankondiging aan de markt eind 2023 plaats zal vinden. Het gunningsvoorstel en daarmee de D-brief naar de Tweede Kamer zijn voorzien voor het voorjaar van 2026. De ingebruikname van de nieuwe kazerne staat nu gepland voor het voorjaar van 2030, waarna de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn in het najaar van 2030 vrij zal komen.

x

20 | 04

Defensie lanceert campagne voor meer stageplekken

Jaarlijks krijgt Defensie ruim 4.500 aanvragen voor stageplekken van enthousiaste studenten. In de praktijk leidt dit tot 1.200 plaatsingen, terwijl er plek is voor veel meer. Dit is zonde van het potentieel! Minimaal 25% van de stagiaires blijft na afloop van de stage verbonden aan de organisatie. Defensie lanceerde onlangs een interne campagne om het aantal stageplekken voor studenten te vergroten. Staatssecretaris Christophe van der Maat gaf het startsein en tekende het stagepact met vertegenwoordigers van defensieonderdelen. “Nauwe samenwerking, regionaal en sectoraal, is nodig; het stagepact is daarvoor een belangrijke stap.”

Van der Maat tekende het pact in het Nationaal Militair Museum, tijdens de landelijke netwerkdag voor defensie-stagiaires uit het civiel onderwijs. Met de slogan ‘Iedere medewerker verdient een sidekick’ wil Defensie haar medewerkers motiveren om na te denken over het aannemen van een stagiair. Defensie wil zich nog sterker richten op jongeren. Bij het maken van hun beroepskeuze zijn zij na een stage binnen Defensie beter bekend met de mogelijkheden. Naast het voordeel van extra capaciteit kan de begeleider van de student werken aan zijn of haar persoonlijke coachvaardigheden. Het stagepact is een initiatief van de afdeling Educatie & Beroepsonderwijs van het Dienstencentrum Personeelslogistiek.

x

03|06

Buitenconcert Marinierskapel Bronbeek

De Marinierskapel der Koninklijke Marine geeft op zaterdag 3 juni 2023 om 15.30 uur een bijzonder buitenconcert op landgoed Bronbeek. Het gratis concert wordt gehouden ter gelegenheid van het 160-jarige bestaan van Bronbeek. Dit is het tehuis voor veteranen van alle onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht en van het voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Hiernaast is het een museum en kenniscentrum van het koloniaal-militair verleden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het adres van landgoed Bronbeek is Velperweg 147, te Arnhem. Parkeren kan op het terrein van de University of Applied Sciences aan de Ruitenberglaan.

x

02 I 06

Korpsdiner KMR

Hoe wordt iets een traditie? Gewoon door iets vaker te doen! Daarom organiseert de Koninklijke Marine Reserve (KMR) ook dit jaar weer een Korpsdiner. Reservisten zijn samen met partner op 2 juni om 18.00 uur uur welkom op Compound 2, Hoenderloseweg in Schaarsbergen. Zoals u allen weet is de KMR zowel blauw als groen. Vorige keer vond het diner plaats in de tuin van Landgoed Beukbergen in Huis ter Heide. Dit jaar nemen we u mee naar een stukje ‘operationeel groen’, waarbij u zich een beeld kunt vormen van hoe een bivak eruit kan zien en wellicht kunt u zelf proberen hoe het is om in een slaapzak onder een zeiltje te liggen. Kledingvoorschrift voor dit unieke diner is boordtenue voor de vloot, veldtenue voor de mariniers en gemakkelijke kleding voor burgers. Aanmelden kan tot 18 mei via: koninklijkemarinereserve.czsk@mindef.nl. Mocht de belangstelling het aantal beschikbare plaatsen overtreffen, dan volgt er een selectie, waarbij de eerste aanmelders de grootste kans maken op deelname aan het diner.

x

26 | 05

In the Service of Peace: herdenking 75 jaar VN-vredesmissies

Onder de naam In the Service of Peace zal er op vrijdag 26 mei een herdenking plaatsvinden van 75 jaar VN-vredesmissies. Minister van Defensie Kajsa Ollongren zal als eerste een toespraak houden en een krans leggen. Aansluitend zullen ook minister van Buitenlandse Zaken (BUZA) Wopke Hoekstra, voormalig Force Commander MINUSMA LTGEN Kees Matthijssen en een aantal hoogwaardigheidsbekleders en veteranen nog het woord nemen. Tijdens de bijeenkomst wordt ook stilgestaan bij 20 jaar International Day of United Nations Peacekeepers (29 mei 2003-2023), de dag die is bedoeld als eerbetoon aan personeel werkzaam in VN-missies en aan hen die op missie zijn omgekomen.

De herdenking van 26 mei is georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties (NVVN), in samenwerking met Defensie, BUZA en tal van veteranen- en studentenorganisaties. De locatie is het voorportaal van het Vredespaleis aan het Carnegieplein in Den Haag. De bijeenkomst begint met een inloop, inclusief versnaperingen, om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur. De toegang is vrij, maar aanmelden vooraf is wel verplicht. Met de aantekening dat er plaats is voor maximaal 150 deelnemers. Het tenue voor militairen is DT2, voor veteranen het veteranentenue of andere gepaste kleding met blauwe baret en voor niet-militairen tenue de ville. Meer info en aanmelding via: www.nvvn.nl en info@nvvn.nl.

x

11 | 05

Zoektocht naar foto omgekomen marineman

Stichting Veteranen Buren is voornemens een plaquette te laten maken op het oorlogsmonument in Maurik voor 6 militairen die na de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen. Daarvoor is er van 5 slachtoffers een foto beschikbaar, maar die van Henk Arisse uit Zoelen ontbreekt nog. Na een lange vergeefse internationale speurtocht doet de stichting nu een beroep op de lezers van Alle Hens.

Henk kwam op 18 januari 1945 als oorlogsvrijwilliger via België in Londen aan en werd na keuring geschikt bevonden voor de marine. Hij kreeg een korte opleiding, die hij op 14 maart 1945 afrondde. Ten tijde van de strijd in het voormalig Nederlands-Indië werd Henk op 11 maart 1946 als stoker op het vliegkampschip Karel Doorman geplaatst. Hiermee kwam hij op 12 oktober 1946 op Java aan. Enkele dagen later werd hij geplaatst bij de Marine Bewakings Afdeling te Tandjong Priok.

Op 19 november 1946 raakten 4 collega's vermist. Henk ging met 3 andere vrijwilligers op nachtelijke patrouille en raakte vermist. Niet veel later werd hij met schotwonden in de borst gevonden. Hij overleed in het militair hospitaal te Batavia. Helaas is zijn graf nooit gevonden. Voor zijn familie moet dat onverteerbaar zijn geweest. Het zou van grote waarde zijn als er alsnog een foto van Henk Arisse kan worden bemachtigd. Reacties graag naar: veteranenburen@gmail.com. (Foto: NIMH)

x

16 | 06

Papieren zomerversie Alle Hens

Net als de afgelopen jaren brengt de Koninklijke Marine ook dit jaar een gedrukte versie van Alle Hens uit. Naar verwachting ploft dit nummer op 16 juni op de mat bij alle marinemensen en andere militairen plus burgermedewerkers die binnen CZSK geplaatst zijn. Behoort u niet tot die categorieën, maar wilt u dit papieren juweeltje ook graag ontvangen, mail dan uw adresgegevens voor 1 juni naar: allehens@mindef.nl. (Uw adresgegevens worden eenmalig gebruikt voor de verzending van Alle Hens. Na verzending zullen uw gegevens worden vernietigd.)

x

11 | 05

Abonnee worden?

Alle Hens 10 keer per jaar automatisch en gratis in je mailbox ontvangen? Dat kan! Schrijf je hieronder in voor de nieuwsbrief. Iedere uitgave kun je via internet (op de werkplek) lezen op tablet, telefoon, computer en laptop. Aanmelden: Klik hier om je abonnement te activeren.

x