Column Commandant Zeestrijdkrachten

Leven in vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Deze woorden heeft u in de maand mei wellicht veel gehoord. De oorlog in Oekraïne en de situatie in Soedan in de afgelopen weken laten zien dat het inderdaad niet vanzelfsprekend is.

In een periode van enkele weken sloeg de veiligheidssituatie in Soedan helemaal om. Dit was de reden om de aanwezige Nederlandse staatsburgers en die van bondgenoten en partners te evacueren. Samen met andere ministeries, collega’s van andere krijgsmachtdelen, inclusief ondersteuning in Nederland, wisten onze mariniers snel een evacuatie uit te voeren.

Het bewijst wederom dat gereed-zijn en QPO ('Zo wijd de wereld strekt') geen loze kreten zijn. Het toont ook aan dat niet alles planbaar is, maar vooral dat we als geen ander flexibel op dit soort situaties kunnen inspelen. Ik hoop dat u hier net zo trots op bent als ik. 

De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert zichtbaar. Niet alleen ‘ver weg’ is de dreiging groter geworden, maar ook dichter bij huis. Daarom zijn we extra waakzaam op de Noordzee. Daar ligt kwetsbare infrastructuur op de bodem die zorgt voor ons internationale dataverkeer en voor energievoorziening.

Juist vanwege de toenemende onveiligheid in de wereld is het stilstaan bij leven in vrijheid, zoals op 5 mei, zo belangrijk. Op Bevrijdingsdag vieren wij de vrijheid waarin wij dagelijks mogen leven, maar echoën tegelijkertijd de verhalen van de Tweede Wereldoorlog en andere conflicten, waarin die vrijheid niet meer vanzelfsprekend was.

Alleen door samen te werken kunnen wij ook in de komende 100 jaar in vrijheid leven

Leven in vrijheid is niet gratis en vraagt om investeringen in Defensie, betrokkenheid van de maatschappij en blijvende toewijding van al het defensiepersoneel. Belangrijke investeringen in de marine, in haar mensen, materieel en ondersteuning, zijn met de komst van de Defensienota 2022 na jaren van bezuinigen eindelijk weer begonnen. Hierdoor krijgen we meer slagkracht en kunnen we ons beter voorbereiden op het gevecht van de toekomst.

De veranderende veiligheidssituatie in de wereld vraagt van de maatschappij meer weerbaarheid, voortdurende betrokkenheid bij Defensie en wat mij betreft voor velen ook de bereidheid om (al dan niet tijdelijk) bij Defensie te komen werken.

Praat eens met vrienden en bekenden in uw omgeving en vertel ze hoe belangrijk ons werk is voor onze vrijheid, welvaart en welzijn. Vertel over de mogelijkheden bij de marine, over het avontuur, de kameraadschap. En ja, ik weet dat niet alles vanzelf gaat en er ook nog ruimte is voor verbetering, maar waar is dat niet?

Recent bracht Defensiestaatssecretaris Christophe van der Maat een bezoek aan Zweden, waar hij werd bijgepraat over het Zweedse dienjaar. Een model waarin ruim 6.000 gemotiveerde Zweedse jongeren zich jaarlijks als vrijwilligers melden voor de Zweedse strijdkrachten. Wij als Nederlandse Defensie kennen sinds kort eveneens het dienjaar, bij wijze van proef. Binnenkort zullen de eerste jonge mensen zich melden om een jaar lang vrijwillig te dienen en kennis te maken met Defensie, ook bij de Koninklijke Marine. Een prima ontwikkeling!

Ik ben ervan overtuigd dat we dankzij investeringen, bredere betrokkenheid, door initiatieven als het dienjaar, maar vooral door uw grote professionaliteit en inzet het leven in vrijheid kunnen blijven koesteren, nu en in de toekomst.

Vice-admiraal René Tas

Commandant Zeestrijdkrachten