Tekst Vanessa Strijbosch
Foto Kustwacht Nederland

Modernisering raakt ook Koninklijke Marine

Vanaf 2022 wappert voor gebouw MHKC op de Nieuwe Haven in Den Helder geen kustwachtvlag meer. Geen glazen bol-voorspelling, maar realiteit. Het hele Kustwacht-huisraad gaat namelijk op de schop. Daarvoor in de plaats komt een nieuw hoofdgebouw, met een ultramodern operatiecentrum en bijbehorende ICT-voorzieningen. Een ingrijpend project waarvoor de marine, mede in haar rol van beheerder van de Kustwacht, graag meekijkt in aanloop naar het toekomstige Maritime Operation Centre ABNL.

In 2001 verhuist de Kustwacht van IJmuiden naar de marinebasis in Den Helder. Door deze verhuizing wordt de band van de Kustwacht met de marine extra bekrachtigd. Zelfs de operatiecentra van beide organisaties delen vanaf die tijd hetzelfde gebouw.

Met de inzichten van toen leek dat een prima keuze. Echter, later zou blijken dat gebouw MHKC – ook wel bekend als ‘De Brug’ – te weinig ruimte biedt aan de groeiende Kustwacht, die daardoor verdeeld moet worden over meerdere locaties. Bovendien blijkt dat het applicatielandschap van de meldkamer de gebruiker onvoldoende ondersteunt. De Kustwacht moet moderniseren. 

MOC Kustwacht ligt in dezelfde lijn als het toekomstige Maritime Operation Centre ABNL

Projectleider Herman Bergsma voert namens JIVC de regie over het Kustwachtproject: “Dit is ongelooflijk ambitieus en complex.”

Kustwacht over 10 jaar

1 van die moderniseringsslagen is het project Maritiem Operatie Centrum (MOC), dat 2,5 jaar geleden startte met de vraag: ‘Waar staat de Kustwacht over 10 jaar?’ De uitkomst daarvan krijgt nu steeds meer gestalte. In december 2016 bevestigt de Tweede Kamer de nieuwbouwplannen voor de Kustwacht. Inmiddels is de exacte locatie van het nieuwe hoofdgebouw bekend: nog steeds op de Nieuwe Haven, maar dan nabij de steiger van patrouillevaartuig Visarend. 

Maritiem Operatie Centrum

In het nieuwe hoofdgebouw van de Kustwacht wordt het Maritiem Operatie Centrum (MOC) ondergebracht. Het MOC vormt het operationele kenniscentrum voor alles wat wat er in, op en boven de Noordzee gebeurt. Hier werken verschillende overheidsdiensten samen, met elkaar en met andere (externe) partijen. Het MOC bestaat uit 2 control rooms: het Communicatie- en Coördinatie Centrum (CCC) en het Maritiem Informatie Knooppunt (MIK). Het MOC versterkt de informatiepositie en de beeldopbouw van de Kustwacht, op de Noordzee en daarbuiten.

‘Ervaringen Kustwacht worden lessons learned KM’

Hard nodig

Op de Nieuwe Haven komen 2 nieuwe gebouwen: een hoofdgebouw en een uiwijk- en opleidingslocatie. De Kustwachtmedewerkers krijgen een nieuwe werkplek met geïntegreerde ICT-voorzieningen, gericht op data- en informatie-uitwisseling. Een complete metamorfose, zowel in huisvesting als ICT. “De vernieuwingen zijn hard nodig. De huidige voorzieningen zijn verouderd”, vindt projectleider Herman Bergsma. “Een goede huisvesting en meest up-to-date ICT-voorzieningen zijn cruciaal om ook in de toekomst de veiligheid op de Noordzee te kunnen blijven garanderen.” Ter onderschrijving noemt Bergsma de toename van het scheepvaartverkeer en de windmolenparken plus de intensivering van de bewaking van de EU-grens op de Noordzee.

In het nieuwe hoofdgebouw van de Kustwacht wordt het MOC ondergebracht. Dit bestaat uit 2 controlrooms: het Communicatie- en Coördinatie Centrum en het Maritiem Informatie Knooppunt.

Raakvlakken

‘Ongelooflijk ambitieus en complex’, noemt Bergsma het MOC-project. De manager van JIVC voert sinds 1,5 jaar de regie over het Kustwachtproject. Hij ziet raakvlakken met het CZSK. “Het MOC ligt in dezelfde lijn als het toekomstige marine-operatiecentrum, het Maritime Operation Centre ABNL.” Dat project bevindt zich nu in de opstartfase. Bergsma: “De gebruikerservaringen van de Kustwacht worden de lessons learned voor de marine.”

In 2022 wappert er voor gebouw MHKC geen Kustwachtvlag meer.

Sterke band

Kapitein-luitenant ter zee Ron van Twuijver kijkt met veel belangstelling mee met de Kustwacht. De projectleider van het Maritime Operations Centre ABNL verwacht dat de samenwerking tussen beide maritieme organisaties zal intensiveren door de modernisering. “Er is nu al een sterke band tussen de marine en kustwacht. Als er straks 2 innovatieve operatiecentra zijn, zal dit nog meer een boost geven aan de situational awareness en data-uitwisselingen voor ons gezamenlijk verantwoordelijksgebied op de Noordzee.”

Het Communicatie- en Coördinatie Centrum van de Kustwacht voldoet niet meer aan de eisen en wordt vervangen door een ultramodern MOC in een nieuw hoofdgebouw.