Dit artikel hoort bij: Specials 01

En dit zeggen de bezoekers…

Twee bomvolle dagen met ruim 1300 bezoekers en een positieve sfeer. Er worden verhalen gedeeld. Handen geschud. We zien lachende gezichten. Het organisatieteam kijkt terug op een succesvolle eerste editie van de IT Werkconferentie. Maar het meest belangrijk is natuurlijk hoe de bezoekende collega’s het hebben ervaren. Ruim een derde van de bezoekers gaf gehoor aan het verzoek om via een online vragenlijst hun mening te geven over de IT Werkconferentie.

Meer inzicht in elkaars werk

Overwegend instemmend is gereageerd op de vraag of de IT Werkconferentie ertoe heeft geleid dat men beter weet wat het IT-bedrijf allemaal doet. Alhoewel uit de reacties blijkt dat we op 10 en 11 januari slechts een topje van de ijsberg van Defensie IT hebben mogen zien, geeft ruim 85% van de respondenten aan na de werkconferentie een beter beeld van de organisatie te hebben.

“Het was leuk en leerzaam om kennis te kunnen maken met de andere onderdelen van JIVC en inzicht te krijgen in wat we allemaal nog meer doen.”

Ook heeft de dag meer inzicht gegeven in de inhoud van elkaars werk:

“Ik wist wel wat we doen als IT-bedrijf. Ik weet nu van een aantal collega's ook beter HOE ze het doen.”

Meer dan drie kwart van de aanwezigen heeft niet alleen een completer, maar ook een meer positief beeld van de organisatie. Collega’s geven massaal aan dat ze vooraf ook al positief waren, maar na deze dagen vol trots naar huis terugkeerden, zich nog meer bewust van de bijzondere dingen die er binnen onze organisatie gebeuren.

“Mijn beeld was al positief, maar dit is nog versterkt door enthousiaste collega's die bevlogen over hun vak vertellen. Geweldig.”

Met zoveel collega’s op één dag samenkomen, blijkt bovendien een mooie gelegenheid om oude bekenden opnieuw te ontmoeten én nieuwe collega’s te leren kennen.

“Ik ben mensen van de Luchtmacht tegengekomen, waar ik normaliter geen direct contact mee heb op mijn standplaats Den Helder. Door het gesprek heb ik meer context bij ‘ons bedrijf’ en de belevingswereld van anderen gekregen.”

En:

“Je hebt de mogelijkheid om nu ook contact te leggen met de persoon in plaats van de afdeling.”

Maar ook de gelegenheid om eens echt met de directe collega’s in gesprek te gaan wordt gewaardeerd:

“Goed om eens in een andere setting met collega’s te praten, weg van de waan van de dag. Zo kwamen verfrissende nieuwe ideeën tot stand, waar we mee aan de slag gaan.”

Na het bezoeken van de IT Werkconferentie weet ik beter wat wij als IT bedrijf van Defensie allemaal doen

Na het bezoeken van de IT Werkconferentie weet ik beter wat wij als IT bedrijf van Defensie allemaal doen
Procent
zeer eens11,20%
eens73,90%
neutraal11,50%
oneens3,00%
zeer oneens0,50%
Brontabel als csv (89 bytes)

Na het bezoeken van de IT Werkconferentie heb ik een positiever beeld van onze organisatie

Na het bezoeken van de IT Werkconferentie heb ik een positiever beeld van onze organisatie
Procent
zeer eens11,20%
eens64,70%
neutraal20,60%
oneens3,00%
zeer oneens0,50%
Brontabel als csv (89 bytes)

Na het bezoeken van de IT Werkconferentie heb ik mijn netwerk binnen de organisatie kunnen uitbreiden

Na het bezoeken van de IT Werkconferentie heb ik mijn netwerk binnen de organisatie kunnen uitbreiden
Procent
zeer eens9,20%
eens55,50%
neutraal27,80%
oneens6,90%
zeer oneens0,70%
Brontabel als csv (88 bytes)

Breed aanbod, indrukwekkende setting

Een aanzienlijke meerderheid van de bezoekers – bijna 70% - is tevreden over de inhoudelijke sessies tijdens conferentie. Sommige collega’s hoopten om meer technische diepgang, maar over het algemeen wordt met name het brede aanbod goed gewaardeerd.

“Ik heb écht nieuwe dingen geleerd en andere kanten van onze organisatie leren kennen”

Ook de Marktplaats blijkt in goede aarde te vallen: 

“Mooi om te zien dat we weer investeren, ook in mensen. De Marktplaats laat concrete initiatieven zien. Ook de privé initiatieven (RoPaRunners), Defensie brede initiatieven (innovatiecoaches) waren goed om te zien. We maken deel uit van Defensie en de samenleving en de Marktplaats laat dat zien. TOP”.

Veel bezoekers geven als tip om bij een volgende editie nog meer ruimte en tijd in het programma in te ruimen voor de Marktplaats: 

“Volgens mij kunnen JIVC en OPS nog veel meer laten zien!“

En dat blijkt, want de aanmeldingen om een stand te bemannen op een volgende editie stromen nu al binnen.

Ook over de organisatie van de conferentie en de locatie zijn de respondenten erg enthousiast.  Maar liefst 96% van de bezoekers is positief over de organisatie.
De indrukwekkende setting van het Nationaal Militair Museum wordt als een echte meerwaarde gezien:

“Wij zijn onderdeel van Defensie, waar kan men dit meer zien en voelen dan in het Nationaal Militair Museum. Ik zou geen betere plek weten.”

Ik ben enthousiast over de inhoudelijke sessies tijdens de IT Werkconferentie

Ik ben enthousiast over de inhoudelijke sessies tijdens de IT Werkconferentie
Procent
zeer eens13,30%
eens55,00%
neutraal24,30%
oneens6,70%
zeer oneens0,70%
Brontabel als csv (89 bytes)

Ik ben enthousiast over de Marktplaats tijdens de IT Werkconferentie

Ik ben enthousiast over de Marktplaats tijdens de IT Werkconferentie
Procent
zeer eens10,10%
eens55,70%
neutraal28,90%
oneens4,80%
zeer oneens0,50%
Brontabel als csv (89 bytes)

Ik ben tevreden over de organisatie van de IT Werkconferentie

Ik ben tevreden over de organisatie van de IT Werkconferentie
Procent
zeer eens49,30%
eens46,60%
neutraal2,50%
oneens1,40%
zeer oneens0,20%
Brontabel als csv (88 bytes)

Ik ben tevreden over de locatie van de IT Werkconferentie

Ik ben tevreden over de locatie van de IT Werkconferentie
Procent
zeer eens72,50%
eens23,20%
neutraal3,00%
oneens0,90%
zeer oneens0,50%
Brontabel als csv (88 bytes)

Volgend jaar weer?

De belangrijkste vraag is natuurlijk of al deze positieve geluiden er ook toe leiden dat bezoekers een volgende editie weer zouden komen. Met ruim 94% positieve reacties op die vraag, mag gerust gesteld worden dat een IT Werkconferentie 2019 eigenlijk niet uit kan en mag blijven.

“100% zeker ben ik er weer bij, ik vond het zeer leerzaam en leuk, een topdag.”

En:

“Sterker nog...volgende keer wil ik twee dagen komen en zorg ik dat ik in de buurt ga overnachten met collega’s, zodat we nog meer tijd hebben om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.”

En ook aan deelnemers voor een volgende editie geen gebrek, want op de vraag of je in het vervolg in een actieve rol wil bijdragen, zijn enthousiaste reacties gekomen:

“Heel graag! Dit is de ideale plek om een inkijkje te geven in wat wij echt doen.“

En:

“Ik wil onze afdeling zeker vertegenwoordigd zien. Het liefst op Marktplaats waar men met elkaar in gesprek kan gaan.”

Als er in de toekomst weer een IT Werkconferentie wordt georganiseerd, ben ik er weer bij

Als er in de toekomst weer een IT Werkconferentie wordt georganiseerd, ben ik er weer bij
Procent
zeer eens52,80%
eens41,50%
neutraal4,80%
oneens0,20%
zeer oneens0,70%
Brontabel als csv (88 bytes)

Als er in de toekomst weer een IT Werkconferentie wordt georganiseerd, wil ik een actieve bijdrage leveren (bv. presentatie, marktplaats, organisatie)

Als er in de toekomst weer een IT Werkconferentie wordt georganiseerd, wil ik een actieve bijdrage leveren (bv. presentatie, marktplaats, organisatie)
Procent
zeer eens6,90%
eens26,80%
neutraal47,20%
oneens15,10%
zeer oneens3,90%
Brontabel als csv (89 bytes)

Rapportcijfer: 8,3

Natuurlijk zijn er desgevraagd ook waardevolle tips en suggesties meegegeven. Zo zou het programma iets minder vol mogen, zodat er meer gelegenheid is om te netwerken en meer tijd om de Marktplaats te bezoeken. Daarnaast wordt aangegeven dat de presentaties meer technische diepgang kunnen hebben. Het busvervoer verliep wat rommelig en is voor verbetering vatbaar. Maar de algemene tendens van de tips was dat de werkconferentie vooral volgend jaar weer terug moet komen.

Tot slot is gevraagd om de IT Werkconferentie te waarderen met een rapportcijfer.
De organisatie is meer dan blij met een gemiddeld cijfer van een 8,3!

Het meest positief aan de IT Werkconferentie vond men de locatie, de gelegenheid om elkaars werk beter te leren kennen en bovenal de positieve sfeer.

“Ik vond het een topdag, goed georganiseerd en goede presentaties . Maar bovenal vond ik de ambiance perfect, eindelijk had ik na lange tijd weer een goed bedrijfsgevoel. Een echt 'WIJ gevoel'. Dat geeft energie en perspectief voor de komende jaren.”  


Daar doen we het voor! Het organisatieteam wil alle deelnemers en bezoekers dan ook bedanken voor de komst en de geweldige sfeer. Want een goede voorbereiding is belangrijk, maar de IT Werkconferentie is vooral geslaagd door de vele enthousiaste collega's.