Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 06

Het Gezicht van COMMIT

Tekst Jack Oosthoek
Foto Frank van Beek

De stafadjudant van JIVC

Het Commando Materieel en IT vormt de brug tussen de wens van de klant, de operationele commando’s en de mogelijkheden die budgetten en de markt bieden. In een reeks artikelen geven medewerkers een gezicht aan COMMIT en vertellen zij hoe die (ver)binding met en door COMMIT tot stand komt. Ditmaal stafadjudant JIVC Remko Weijts.

cv

  • Naam en leeftijd: Remko Weijts (53 jaar)
  • Bij Defensie sinds 4 september 1989
  • Functies: verbindelaar, plaatsingen bij Pantserinfanterie en Luchtmobiel, meerdere (staf)adjudantsfuncties
  • Uitzendingen: Bosnië (2x), Afghanistan, Mali
  • Hobby’s: BBQ ‘en, motoren, buitensporten
  • Motto: “Wees trots op je werk en zie het als een eer om het te mogen doen.”

Een stafadjudant is adviseur bij uitstek van een commandant of directeur. “Hij is de sensor die aangeeft wat er leeft; de intermediair tussen de werkvloer en het management en andersom. Directeur en stafadjudant moeten op elkaar kunnen vertrouwen, wat bij JIVC goed lukt. Ik vind het elke keer plezierig als de directeur een advies overneemt, anders zou ik me misschien moeten afvragen of ik een goed adviseur ben”, vertelt Weijts.

‘Plezierig als de directeur een advies overneemt’

Net even anders

Weijts trad in oktober 2022 aan en omschrijft zijn job als ‘een mooie vervolgstap’ op zijn vorige plaatsing als stafadjudant bij het Land Warfare Centre in Amersfoort. Hij moest echter wennen aan het ‘burgerbolwerk’ dat JIVC is (circa 3000 man). “Militairen hebben vaak aan een wederzijdse blik of opmerking voldoende om elkaar te begrijpen. Bij burgercollega’s werkt dit net even anders omdat beide groepen een andere achtergrond en andere ervaringen hebben. Met werkbezoeken proberen we het wederzijds begrip te verbeteren.”

Weijts overlegt met (burger)collega’s. “Wat speelt er?”

Niet mee lastig vallen

Weijts heeft een drukke tijd achter de rug omdat hij de nieuwe directeur van JIVC, Michiel Borgers, wegwijs moest maken. “Doordat hij geen ervaring heeft binnen Defensie, was ook de rol van de stafadjudant nieuw voor hem. Elke week spar ik minimaal één keer met hem. Wat speelt er? Wat valt op? We stellen prioriteiten.”

Een daarvan is het gebrek aan voldoende ICT’ers. “Defensie heeft weer geld, maar onvoldoende personeel. In de werving moet JIVC echter concurreren met het bedrijfsleven waarbij wij geen tonnen en Tesla’s kunnen bieden. Wel kunnen we ons afficheren als aantrekkelijk werkgever met een maatschappelijke meerwaarde die bijdraagt aan vrede en veiligheid. We doen veel om personeel te werven, bijvoorbeeld door een wervingsstand te plaatsen op manifestaties. Er verlaten echter ook mensen JIVC, vooral jongeren die het tempo van verandering te traag vinden. Ze willen er met mooie projecten nog meer voor gaan dan JIVC al doet.”

Weijts moest in het begin wennen aan het feit dat er bij JIVC overwegend burgers werken.

‘JIVC: werkgever met een maatschappelijke meerwaarde’

Zoals alle defensieonderdelen timmert JIVC aan de weg om het gebrek aan personeel het hoofd te bieden.

Makkelijker maken

En dat terwijl bij JIVC interessante projecten op stapel staan die het verschil maken, zoals nieuwe typen drones en sensoren en artificial intelligence. Wat te denken van een robot die het militaire gevecht qua logistiek en gevechtskracht moet ondersteunen en kan worden ingezet als waarnemer? Loopt daar een mens of dier? Wat voor vliegtuig gaat daar? “JIVC ontwikkelt materiaal dat het militair optreden in de toekomst makkelijker moet maken”, weet Weijts. Daarbij zijn volgens hem verbeteringen mogelijk, zoals de communicatie met afnemers van producten. “Afspraken over of eisen voor een product kunnen veranderen. Geen punt, maar práát erover met elkaar, wat naar mijn indruk te weinig gebeurt. Aan de andere kant verlopen de contacten tussen JIVC en militaire organisatie in het land steeds beter. Met bezoeken aan eenheden proberen we begrip te kweken voor en uitleg te geven over de werkwijze van JIVC, waarbij we ook luisteren naar de problemen van onze gebruikers. Dit komt JIVC alleen maar ten goede.”

Weijts in de wandelgangen van zijn thuisbasis, de Kromhoutkazerne in Utrecht.

‘Met werkbezoeken begrip kweken voor JIVC’

“Een onvergetelijke ervaring”

Adjudant Weijts beleefde zijn tot nu toe misschien wel interessantste plaatsing bij de Sergeants Major Academy van de Amerikaanse landmacht in El Paso (2012-2015). Voor deze eenjarige opleiding komen onderofficieren in aanmerking die naar het oordeel van hun krijgsmachtdeel voorbestemd zijn om stafadjudant te worden. Ze moeten echter wel zelf solliciteren. In de cursus komen de fijne kneepjes van het militaire vak aan bod, doctrines en leiderschap. Vanwege zijn studieresultaten kreeg Weijts na afloop een eervolle vermelding in de International Student Hall of Fame van de academie. Sinds de oprichting ervan in 1972 is hij de vierde Nederlander die deze eer te beurt valt.

Weijts dankt zijn eervolle vermelding mede aan de voordracht van de voormalig Force Commander van de MINUSMA-missie in Mali, de Nederlandse luitenant-generaal Cees Matthijssen. De adjudant fungeerde ooit als diens rechterhand, wat hij volgens Matthijssen uitstekend deed. Na de opleiding bleef Weijts nog twee jaar als instructeur verbonden aan de Sergeant Major Academy. “De drie jaren Amerika waren super. Ik droomde toen zelfs in het Engels. Voor mijn gezin en mij was het een onvergetelijke ervaring.”