05

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

Toespraak secretaris-generaal Maarten Schurink

“Geachte aanwezigen, luitenant-generaal Annelore Roelofs,

Mooie woorden zojuist, van de minister van Defensie over de Koninklijke Marechaussee als organisatie. Over het geopolitieke speelveld en het uitdijende takenpakket van de KMar in ons land en in het koninkrijk. Om eerlijk te zijn ben ik ook zeer onder de indruk van het militaire ceremonieel hier ter plaatse. Het is nieuw voor me en ik vind het echt prachtig. Koud 3 weken ben ik nu secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie en ook gemandateerd Korpsbeheerder van de Koninklijke Marechaussee en we gaan veel samenwerken. En dat vind ik een enorme eer.

Om jullie beter te leren kennen dompel ik mij de hele volgende week onder bij de KMar. Een organisatie die zo oud is als Nederland, sterker nog, 1 jaar ouder. Opgericht op 26 oktober 1814 door Willem I, die pas later de eerste Koning der Nederlanden werd. Ik zal niet de hele geschiedenis doorgaan, wees gerust. Maar feit is dat de Koninklijke Marechaussee er inmiddels totaal anders uitziet. Niet meer alleen te paard bijvoorbeeld. Anno 2023 is de Koninklijke Marechaussee een moderne, allround militaire politieorganisatie. ‘Flexibel, robuust en overal inzetbaar’, zoals jullie zelf zeggen. Van de koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

‘Ik vind het daarom belangrijk de KMar bestuurlijk steviger te positioneren’

Met alle verschillende gezagen, zowel nationaal als lokaal, bevindt de KMar zich in een interessante en soms ook wel wat uitdagende positie. En dan zijn er ook nog de talloze samenwerkingspartners, zoals Schiphol, de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst.  En al die partijen vragen eigenlijk maar een ding; meer inzet en ik vind het daarom belangrijk de KMar steviger gepositioneerd is om dat gesprek aan te gaan. Juist in een tijd, waarin alle gezagen veel van de Marechaussee vragen en de KMar er wil zijn ‘als het erop aankomt ’, kiezen we voor een commandant met een stevig bestuurlijk netwerk. Een commandant die de KMar in de buitenwereld verdedigt en niet zal terugdeinzen stevige gesprekken te voeren, met zowel de gezagen als de beheerder. De KMar heeft dat nodig.

Luitenant-generaal Roelofs, al die kwaliteiten zien wij in u vertegenwoordigd. De minister stipte het al aan: uw benoeming heeft iets losgemaakt. Zowel binnen de KMar als daarbuiten. We hebben voor uw benoeming een aantal uitzonderingen gemaakt. Dat is ongebruikelijk en dat doen we dus alleen in deze  bijzondere omstandigheden. We zijn heel blij dat u deze uitdaging wilt aangaan. Enk weet zeker dat de organisatie u warm welkom zal heten en ik wens u én de KMar ontzettend veel succes. Wij zijn ervan overtuigd dat u met de Koninklijke Marechaussee stappen kan zetten in het stelsel van ‘Bewaken & Beveiligen’. Dat u gesprekken over digitalisering aan de grens zal stimuleren en ook het hoofdstuk forensische opsporing verder kan helpen. En last but not least, dat u uw taken als Gouverneur der Residentie goed zult uitvoeren.

‘We zijn heel blij dat u deze uitdaging wilt aangaan’

Graag richt ik nog een paar woorden aan de plaatsvervanger die de taken ruim een half jaar heeft waargenomen. Generaal-majoor Roger Costongs, we kennen elkaar nog maar kort, maar de manier waarop u over de organisatie spreekt en mij al de eerste kennismaking heeft aangeboden, maakt mij ontzettend enthousiast. Taken waarnemen en gelijktijdig ook je eigen taken uitvoeren, natuurlijk met de collega’s van de Marra, maar dat is niet makkelijk. U hebt dat met verve gedaan en ik wil u hiervoor heel hartelijk bedanken.

Geachte aanwezigen,

Dan is het nu mijn nobele taak generaal-majoor Costongs naar voren te vragen, om de standaard van de Koninklijke Marechaussee over te dragen.”

Foto: Valerie Kuypers