03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

De 12 mooiste foto's van...

...de ceremoniele installatie van CKMar

Het is 14.58 uur als luitenant-generaal Annelore Roelofs het vaandel in handen neemt op het Majoor Jan Linzel Complex in Den Haag. “Hiermee aanvaard ik het commando over de Koninklijke Marechaussee.” Met die woorden heeft de Marechaussee sinds vanmiddag weer een commandant en een Gouverneur der Residentie.

De ceremonie vond plaats onder toeziend oog van onder andere minister van Defensie Kajsa Ollongren en secretaris-generaal Maarten Schurink. Het Orkest Koninklijke Marechaussee zorgde voor de muzikale omlijsting. Een detachement van de staf, het Landelijk Tactisch Commando en kaderleden en leerlingen van het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum Koninklijke Marechaussee woonden de ceremonie bij. Een samengesteld detachement van het eskadron Hoog Risico Beveiliging, de Landelijke Bijstand Organisatie, Gewapende Beveiliging Burgerluchtvaart en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten en een samengesteld eskadron van motorrijders en bikers maakten het geheel aan aangetreden eenheden compleet.

Hieronder kun je nagenieten met de 12 mooiste foto’s van een bijzondere overdracht.

Tekst: kapitein Saminna van den Bulk | Foto's: Hans Roggen en Valerie Kuypers