04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 08

Toespraak minister van Defensie, Kajsa Ollongren

"Geachte aanwezigen, luitenant-generaal Annelore Roelofs,

‘Als het erop aankomt.’ Dat is het adagium van de Koninklijke Marechaussee. Het komt erop aan, kunnen we zeggen. In een wereld vol onrust is het beroep op de KMar groot. Met uw politieachtergrond, luitenant-generaal Roelofs, weet u dat als geen ander.

Er woedt een wrede Russische oorlog in Oekraïne en daarom doen we een groot beroep doet op de forensisch experts van de KMar. Risicovol werk, oorlogsmisdrijven, documenteren. Een belangrijke taak, waar gelukkig steeds meer landen bij aansluiten. Want oorlogsmisdrijven mogen nooit ongestraft blijven. We zien vluchtelingenstromen en mensensmokkel, die een grote inzet vragen op de grensbewaking. Een grote bijdrage aan Frontex, het Europese grens- en kustwachtagentschap. Daarnaast groeit jullie rol bij de NAVO, jullie rol bij internationale missies. Op dit moment werkt de KMar hard aan een nieuw eskadron voor militaire politietaken in het hoogste geweldsspectrum. Onder oorlogsomstandigheden. Gebiedsbewaking… de behandeling van krijgsgevangenen… combat support voor de landmacht… En dat is alleen nog het buitenland.

‘Jullie zijn er. Jullie staan er. Jullie regelen het’

Voor het grootste deel werkt de Marechaussee natuurlijk binnen het koninkrijken vooral ook hier in Nederland. Waar de Marechaussee 24 uur per dag actief is Een collega van de KMar zei laatst tegen mij: ‘Bij de KMar zijn we altijd operationeel’. Het is een taak die ook enorm is uitgebreid, denk bijvoorbeeld aan de persoonsbeveiliging in het Rijksdomein. Tegen ondermijning en zware criminaliteit. Het gaat dan om rechters, advocaten, politici, journalisten - stuk voor stuk mensen die staan voor de pijlers in onze rechtsstaat. Die nooit mogen zwichten voor bedreiging en voor geweld. En dankzij de KMar kunnen zij hun belangrijke werk blijven doen. As we speak bouwt de KMar een nieuwe eenheid ‘Bewaken & Beveiligen Binnenland’, om nog beter voor die taak gesteld te staan.

Veelzijdigheid tekent de KMar. Het tegengaan van terrorisme en drugssmokkel… Het handhaven van de vreemdelingenwet… Het verhuizen van De Nederlandsche Bank… Het bewaken van de Europese buitengrenzen op vliegvelden, zeehavens, langs de kust… Jullie zijn er. Jullie staan er. Jullie regelen het. De Marechaussee is een gewild product en van alle markten thuis. Continu schakelen jullie tussen de gezagen. Van het ministerie van Justitie en Veiligheid tot de lokale gezagen. Van beleidsverantwoordelijke departementen zoals Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tot de beheerder, het ministerie van Defensie. Unaniem spreken de gezagen voor de Marechaussee hun waardering uit. En daar mogen jullie ontzettend trots op zijn.

In al die drukte was daar afgelopen februari het vertrek van commandant luitenant-generaal Hans Leijtens. Hij werd gevraagd voor ander belangrijk werk, het welbekende Frontex. En dat hij daar nu zit, dat is goed. Dat is een zichtbare post met daarop een zichtbare Nederlander. Plaatsvervangend commandant generaal-majoor Roger Costongs, u vervulde een half jaar lang de rol van commandant.

Ik zeg hier graag dat uw inzet alom werd gewaardeerd en de organisatie verder heeft gebracht. Ik wil u daarvoor zeer bedanken.

‘U, luitenant-generaal Annelore Roelofs, gaat deze mooie organisatie nog sterker maken'

Vandaag staan we hier voor de installatie van een nieuwe commandant. De Koninklijke Marechaussee ik zei het al is een sterk merk. En u, luitenant-generaal Annelore Roelofs, gaat deze mooie organisatie nog sterker maken. Ondanks alle lof voor de KMar is dat geen makkelijke klus.

Want het schip mag op koers liggen, de bemanning heeft ontzettend veel werk. De KMar moet groeien. Die groei... … die grootschalige uitbreiding die gebeurt in moeilijke omstandigheden, in een krappe arbeidsmarkt… … het is een megaklus. En u bent bereid die klus op u te nemen. U gaat van een politieblauw naar een KMarblauw, en dat valt op, net als het feit dat u de eerste vrouw bent die de Koninklijke Marechaussee leidt en zelfs de eerste vrouwelijke commandant van een krijgsmachtonderdelen. Uw benoeming is niet alleen om die reden een primeur. Want ik zie en hoor dat daar commentaar op is dat het emoties losmaakt. Ik denk dat maar 1 ding telt, een berg ervaring en een enorme motivatie die zullen voor defensie en voorde KMar van enorme toegevoegde waarde zijn.  

Ik wens u alle succes om deze prachtige organisatie, samen met de plaatsvervangend commandant en het team, nog sterker, beter en slagvaardiger te maken.”

Foto: Valerie Kuypers