Kennis en kunde getoetst tijdens certificeringsoefening Iron Wolf

De eFP is niet alleen aanwezig in Litouwen. Ook in Estland, Letland en Polen zijn eenheden van de NAVO gestationeerd.

De battlegroup van eFP in Litouwen valt direct onder de Litouwse strijdkrachten, de Iron Wolf Brigade.

NAVO-troepen die tijdelijk zijn omgedoopt tot de 'blue forces' patrouilleren in de bossen van Litouwen. Ze kijken aandachtig om zich heen, speurend naar de vijandelijke 'red forces'. Afgelopen week vond hier Iron Wolf plaats, waarbij verschillende facetten van het militair optreden aan bod kwamen. Met deze grootste NAVO-oefening van de missie in Litouwen laten het gastland en de bondgenoten zien dat ze dit land kunnen verdedigen en potentiële dreigingen afslaan.

Tekst: redactie Defensiekrant | Foto: sergeant Steven Versluis

Twee groepjes militairen staan in een verlate gebouw achter een muurtje verscholen opgesteld, klaar voor actie.
Iron Wolf is een certificeringsoefening onder leiding van de gelijknamige Litouwse brigade.
Close-up van een militair die door het richtmiddel van z’n wapen kijkt.
Aan de hand van verschillende scenario’s wordt kennis en kunde van de bondgenoten getoetst.
Vier militairen overleggen in bosrijke omgeving.
Er wordt geoefend op zowel militaire terreinen als in de ‘strook’. Ofwel locaties op civiel terrein.
Twee militairen lopen met hun wapen in de aanslag door een loopgraaf.

Van vechten in loopgraven en stedelijke gebieden tot optreden in dichtbegroeide bossen en wijde open vlaktes. Iron Wolf vond op verschillende locaties in het land plaats. Zoals in Gaižiūnai onder de rook van Jonava en Kazla Ruda vlakbij Kaunas, de tweede grootste stad van het land. Het gaat om een certificeringsoefening onder leiding van de Iron Wolf Brigade.

Iedere enhanced Forward Presence (eFP) van de NAVO moet deze training uitvoeren, omdat er wordt getoetst of de bondgenoten kunnen samenwerken op het hoogste niveau. De battlegroup met 1.400 Duitsers, Belgen, Luxemburgers, Noren en Tsjechen, trainde ditmaal met Nederlandse militairen van 43 Gemechaniseerde Brigade en het Operationeel Ondersteuningscommando Land.

Road marches

Tijdens de intensieve oefening stonden samenwerking en tactische en operationele vaardigheden centraal. Dat werd onder meer beoefend aan de hand van ‘road marches’; verplaatsingen met grote hoeveelheden voertuigen over lange afstanden, met als doel om grote formaties en hun materieel zo snel mogelijk van de ene locatie naar de gewenste bestemming te krijgen.

Twee CV90-infanteriegevechtsvoertuigen komen aangereden over een modderig pad in het bos.
Het CV90-infanteriegevechtsvoertuig is een van de voertuigen die tijdens Iron Wolf wordt ingezet.
Close-up van een gecamoufleerd CV90-infanteriegevechtsvoertuig die komt aanrijden.

Afwachtingsposities

In het scenario moest er halverwege de wegverplaatsing een R3P worden ingericht, een rearm, refuel & resupply point, waarbij nieuwe voorraden werden verkregen zoals munitie, voedsel en water. Ook de voertuigen werden hier getankt.  Bij aankomst op de eindlocatie werden battlecoys tactical assembly areas ingericht, van waaruit de militairen afwachtingsposities innamen en zich voorbereidden op een potentiële aanval. Realistisch was dat er naast de militaire oefenterreinen, ook wordt getraind in de ‘strook’; locaties op civiel terrein. Dit om de scenario’s zo realistisch mogelijk te maken.

Positief

Uiteindelijk zijn de deelnemers van de battlegroup tijdens de exercitie positief geëvalueerd op de NAVO-standaarden. De aanwezigheid van militairen op de oostflank van het NAVO-grondgebied is crucialer dan ooit. Mede door deze oefening wordt een sterk signaal afgegeven dat de bondgenoten bereid zijn om elke vierkante meter van hun territorium te verdedigen.