Tekst Martin Zijlstra, kapitein Jessica Bode
Foto Mediacentrum Defensie

x
Leestijd: +/- 60 seconden

Dienjaar Defensie morgen officieel van start

Het Dienjaar Defensie gaat morgen officieel van start. Dit nieuwe initiatief biedt (jong)volwassenen de kans om een jaar lang betaald kennis te maken met de marine, landmacht, luchtmacht of marechaussee in de hoop dat ze daarna kiezen voor een vaste baan bij Defensie.

Om de taken van de krijgsmacht uit te kunnen blijven voeren is meer personeel nodig. Het Dienjaar Defensie is een van de maatregelen om dit gewilde personeel binnen te krijgen en te houden. Bovendien leren de deelnemers van alles over zichzelf en teamwork, het omgaan met verantwoordelijkheid en tegenslagen en het verleggen van grenzen.

Hoewel de formele start van het Dienjaar pas morgen plaatsvindt, is de eerste lichting van circa honderdveertig kandidaten inmiddels gestart aan de Algemene Militaire Opleiding (AMO). Vanaf volgend jaar zijn dat twee opkomsten. Zowel na het zomer- als kerstverlof. Vanaf 2025 wordt gestreefd naar vier opkomsten per jaar.

Het reguliere Dienjaar wordt geadviseerd aan (jong)volwassenen tussen de 18 en 27 jaar. Wie een mbo niveau 3 diploma of hoger op zak heeft en ministens drie jaar werkervaring heeft, komt in aanmerking voor het ‘Specialistisch Dienjaar’. Deze deelnemers volgen een traject op maat waarbij ze aan de slag gaan op een plek waar zijn of haar expertise van meerwaarde kan zijn. Hierbij hoort in de meeste gevallen ook een andere rang en een ander salaris.

Na de opleiding gaan de Dienjaarmilitairen fulltime aan de slag in de operationele organisatie. Het salaris is conform de salaristabel Defensie en de deelnemers kunnen net als beroepsmilitairen gebruikmaken van allerlei faciliteiten zoals gratis sportmogelijkheden en reiskostenvergoeding. Na het dienjaar zijn er mogelijkheden om bij de organisatie te blijven als beroepsmilitair, burger of reservist.

In aanwezigheid van honderdveertig deelnemers, familieleden en aantal defensieprominenten vindt de aftrap van Dienjaar morgen plaats op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo. Tijdens de ceremonie houdt onder meer staatssecretaris Christophe van der Maat een toespraak.

Meer weten over het Dienjaar Defensie? Klik hier voor meer informatie.

Bron: Defensie

x
Leestijd: +/- 35 seconden

Russische drone in Roemenië geen bedoelde aanval

De NAVO ziet de Russische drone die eerder in Roemenië terecht kwam niet als moedwillige aanval. Het westerse militaire bondgenootschap heeft daarvoor geen aanwijzingen, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Op de Roemeense oever van de Donau, die daar de grenst aan Oekraïne, kwam een Russische drone terecht die vermoedelijk een Oekraïense stad aan de overkant van het water als doelwit had. NAVO-land Roemenië lichtte daarop de andere dertig lidstaten in.

De aliantie wacht nog op de uitkomst van het onderzoek, maar: “we hebben geen informatie die wijst op een bedoelde aanval door Rusland”, aldus Stoltenberg. Als een NAVO-lidstaat aangevallen wordt, kan die een beroep doen op het belangrijke artikel 5 van het verbond. Dat stelt dat een aanval op één lidstaat beschouwd wordt als een aanval op alle bondgenoten.

Bron: ANP

x
Leestijd: +/- 55 seconden

Landmacht neemt Leguaan in gebruik

Vier jaar na de aanschaf en een lange periode van proefdraaien is de Leguaan eindelijk operationeel. Deze Armoured Vehicle-Launched Bridge (AVLB) is de nieuwe brugleggende tank van de landmacht. 

Tijdens een kleinschalige training op oefenterrein Marnehuizen in het noorden van Groningen liet het voertuig zich onlangs voor het eerst zien. De bruglegger komt deze weken in actie in Duitsland tijdens oefening Furious Hunter.

Momenteel zijn er twee exemplaren uitgeleverd; een aan 41 Pantsergeniebataljon en een aan 11 Pantsergeniebataljon. Maar waarom heeft de in gebruik name van de Leguaan zo lang geduurd? “We hebben een paar uitdagingen gehad”, weet kapitein Erik van het Kenniscentrum Genie in Vught. “De pandemie heeft de opleidingen verstoord, maar alles loopt nu. Ook moet het Battle Management System er nog in.”

De Leguan Bridge Layer is van het Duitse bedrijf Krauss-Maffei Wegmann en wordt gebruikt voor het snel inzetten en ophalen van draagbare bruggen in gevechtszones of ander uitdagend terrein. Het systeem wordt door verschillende strijdkrachten over de hele wereld gebruikt. ​​De basis is het onderstel van de Leopard 2. 

Bron: Defensie

x
Leestijd: +/- 55 seconden

Natuurvergunningen Vliegbasis Woensdrecht goedgekeurd

Defensie kan alle werkzaamheden op Vliegbasis Woensdrecht voortzetten met geldige natuurvergunningen. Dat is de uitkomst van twee juridische procedures die jaren voortsleepten.

De Raad van State bepaalde woensdag dat de twee natuurvergunningen waar de zaak om draaide in stand blijven en nu definitief zijn. De basis in West-Brabant is onder meer aangewezen voor het onderhouden en testen van straalmotoren van de F-35’s. Dat is internationaal zo afgesproken. Verder is er een brandweeroefenterrein en zit er een opleidingscentrum van de luchtmacht.

Al in 2015 werden twee vergunningen afgegeven. Die moesten door diverse rechterlijke uitspraken al op onderdelen worden aangepast. Natuurorganisatie Namiro had bezwaar gemaakt tegen de vergunningen. De organisatie vreesde voor schade aan beschermde natuurgebieden in de omgeving door de stikstofuitstoot die met de veranderende activiteiten op de basis gepaard gaat. In een eerdere fase bleken stikstofonderzoeken niet geheel te voldoen en moest nader onderzoek worden gedaan. De conclusie daarvan viel gunstig uit voor de basis, want er valt volgens de onderzoekers geen natuurschade te verwachten.

De Raad van State oordeelt al met al dat de vergunningen nu goed genoeg zijn onderbouwd. Namiro krijgt wel definitief gelijk in een aantal eerder aangevoerde bezwaren, maar doordat de overheid daarop heeft ingespeeld met uitgebreider onderzoek verandert er in de praktijk niets. Daarmee is de zaak ten einde.

Bron: ANP

x
Leestijd: >60 seconden

Stoffelijke resten aangetroffen bij berging wrak

Enkele dagen na de berging van het wrak van de Britse Lancaster ED603 heeft het gecombineerde bergingsteam van Defensie al stoffelijke resten tussen de wrakdelen aangetroffen.

Het toestel werd in de nacht van 13 juni 1943 na een bombardementsvlucht op het Ruhrgebied neergehaald boven het IJsselmeer. Vier bemanningsleden spoelden na de crash aan op de oevers van het IJsselmeer. Drie vliegers van dit toestel staan nog altijd als vermist te boek.

De resten worden voor onderzoek overgebracht naar het laboratorium van de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) in Soesterberg. De bevindingen zullen uiteindelijk worden gerapporteerd aan het Britse Ministerie van Defensie.

De crashlocatie op het IJsselmeer is over een oppervlakte van dertig bij dertig bij dertig meter ingedamd en droog gepompt. De restanten van het toestel liggen in een droge kuip, op vier meter onder de waterlijn. De restanten van het wrak worden in delen verwijderd en daarna overgebracht naar Vliegbasis Woensdrecht. De uitgegraven grond wordt machinaal gezeefd en gecontroleerd door specialisten van diverse eenheden.

Het toestel wordt geborgen in het kader van het Nationaal Bergingsprogramma voor vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers en uitgevoerd in opdracht van de gemeente Súdwest Fryslân. In nauwe samenwerking met de firma Leemans Speciaalwerken uit Vriezenveen, die de operatie civieltechnisch ondersteunt.

Bron: Defensie

x
Leestijd: >60 seconden

Radarstations tijdelijk vervangen door mobiele systemen

Defensie zet een mobiel radarsysteem van de NAVO in om het radarstation in het Friese dorp Wier voor een half jaar te vervangen. Het oude systeem wordt binnenkort buiten gebruik gesteld door een verbouwing vanwege geluidsoverlast.

Daarnaast wordt een nieuw mobiel systeem aangeschaft, de Groundmaster 400a. Dat gaat het luchtruim in het zuiden bewaken tot eind 2026. Dan neemt een nieuw radarstation in Herwijnen die taak over.

De inzet van de mobiele radarsystemen is voor nu de best haalbare optie, maar staatssecretaris Van der Maat benadrukt dat het om een tijdelijke oplossing gaat. “Mobiele radarsystemen bieden een basisdekking. Defensie stelt hogere eisen en wil het luchtruim bewaken met state of the art SMART-L-radarstations die beduidend beter zijn. Het is daarom van groot belang dat het nieuwe radarstation in Herwijnen er zo snel mogelijk komt.”

Defensie gebruikt nu twee radarstations om het Nederlandse luchtruim te bewaken en te beveiligen. Voor Noord-Nederland is dat het nieuwe SMART-L-radarstation in Wier. Dat mag volgens de geldende geluidsnormen alleen overdag aan staan. ’s Avonds en ’s nachts maakt het te veel lawaai. Maar vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in Europa is de radar sinds maart vorig jaar toch 24/7 in gebruik.

Het radarstation krijgt daarom een geluidswerende koepel en een aangepaste aandrijving om de overlast te beperken. Om de verbouwingsperiode van een half jaar te overbruggen, wordt een Deployable Air Defence Radar (DADR) van de NAVO, vanaf Vliegbasis Leeuwarden, gebruikt.

Het luchtruim in het zuiden wordt bewaakt door het zwaar verouderde MPR-station in Nieuw Milligen. Dat loopt een steeds groter risico om uit te vallen. Het duurt zeker nog tot eind 2026 voordat een nieuw te bouwen SMART-L-radarstation in Herwijnen de luchtruimbewaking kan overnemen. Om die periode te overbruggen koopt Defensie een Groundmaster 400a van Thales Frankrijk. Deze wordt geplaatst op het militair terrein in Nieuw Milligen. De Groundmaster is vanaf het derde kwartaal van 2024 beschikbaar.

Bron: Defensie

x
Leestijd: +/- 55 seconden

Derde leven voor Orions Marineluchtvaartdienst

De Portugese luchtmacht heeft vorige week toestemming gekregen om zes P-3C Orion maritieme patrouillevliegtuigen over te nemen van de Duitse Marineflieger. Het gaat om toestellen die tot 2006 bij de Nederlandse Marineluchtvaartdienst vlogen op Marinevliegkamp Valkenburg bij Leiden.

In Portugal voegen ze zich bij vijf Orions die dat land destijds al van Nederland kocht. Met de deal tussen Duitsland en Portugal is een bedrag van 45 miljoen gemoeid.

De Duitse Orions zouden oorspronkelijk tot 2035 in dienst blijven, maar werden in 2020 deels al terzijde gesteld toen bleek dat de onderhoudskosten de pan uit rezen. Op dit moment zijn er nog vier toestellen operationeel. De overige zijn opgeslagen, staan in een museum of dienen op hun thuisbasis als zogenoemde ‘gate guard’ bij de toegangspoort. De Duitsers krijgen ter vervanging van de Orion vanaf 2025 vooralsnog vijf moderne P-8A Poseidon toestellen.

De Portugezen trekken voor de aanschaf in totaal 45 miljoen euro uit. Bij dit bedrag gaat het om de zes vliegtuigen, reservedelen en testapparatuur, simulatoren en sets om de Orions te moderniseren. Op de foto een Nederlandse P-3C. Dit toestel(309) vliegt nog bij de Duitse Marineflieger als 60+06.

Bron: Scramble. Foto: NIMH

x
Leestijd: +/- 60 seconden

Academisch jaar officieel van start

Het nieuwe academische jaar van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is officieel ingeluid. Niet op de eerste maandag in september zoals bij civiele universiteiten het geval is, maar wel donderdag. De ‘Opening Academisch Jaar’ is een oude universitaire traditie waarbij de Rector Magnificus terugblikt en vooral vooruitkijkt op dat wat de komende maanden staat te gebeuren.   

De openingsceremonie in theater De Kampanje in Den Helder stond in het teken van officiersvorming. Een onderwerp waar de komende periode veel aandacht voor is op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Zo is het boek ‘Officiersvorming in Klare Taal’ geschreven, met daarin de nut en noodzaak en handvatten voor goede vorming van aspirant officieren.

Ook passeerden traditiegetrouw een aantal vaste rituelen de revue. Zo schreden in toga gestoken hoogleraren, generaals en gelijkgesteld burgerpersoneel in een stoet, het cortège, naar de aula. Jaarlijks wordt eveneens een toonaangevende spreker uitgenodigd. Soms uit de wetenschappelijke wereld en soms uit de politiek. Dit jaar viel de eer te beurt aan staatssecretaris Christophe van der Maat. Hij ging tijdens de ceremonie in gesprek met aspirant officieren en met enkele militaire promovendi over het belang van (academische) vorming van de officieren.

De NLDA is een militaire academie die de instituten voor de algemene officiersopleidingen bundelt, voor alle krijgsmachtdelen en op alle niveaus. 

Bron: Defensie