Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés
Foto diversen

NLMARSOF viert jubileum, terwijl geschiedenis zich herhaalt

De Netherlands Maritime Special Operations Force (NLMARSOF) bestaat morgen, 8 juli, precies tien jaar. Althans, onder deze naam. De historie van de schaduwkrijgers gaat zelfs terug tot de jaren vijftig van de vorige eeuw. Historicus Martin Hoekstra van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) bracht samen met zijn team een lijvig boek uit, waarin hij uiterst gedetailleerd terugkijkt op die tijd.

Luchtfoto van de gekaapte trein bij De Punt. In de vroege ochtend van 11 juni 1977 nemen precisieschutters de trein onder vuur, waarna de Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers de trein binnenvalt en Molukse gijzelnemers uitschakelen. Foto: NIMH.

'Het beste van drie werelden in één eenheid'

“Tien jaar klinkt nog niet echt als historisch, maar we mogen niet vergeten dat het een eenheid betreft die veel eerder is ontstaan vanuit drie specialismes. Die kennen ieder al een langere geschiedenis binnen het Korps Mariniers: de kikvorsmannen (1959), Mountain Leaders (1972) en de Bijzondere Bijstandseenheid Mariniers (BBE-M) (1973)”, aldus Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal der mariniers Frank van Sprang. Hij schreef het voorwoord.

Hij vervolgt: “Met de oprichting van de NLMARSOF is uiteindelijk een geïntegreerde eenheid ontstaan die onder de meest extreme omstandigheden, wereldwijd inzetbaar is. Een eenheid die zijn sporen heeft verdiend, in zowel het maritieme als het landdomein.”

NLMARSOF-operators trainen de ontzetting van een gekaapt vliegtuig tijdens de jaarlijkse oefening ‘Skywave’ op Schiphol, juni 2017. (foto: sergeant-majoor Cinthia Nijssen)

Uitbreiding en hervorming

Na 9/11 kwam de ontwikkeling in een stroomversnelling, aldus historicus Hoekstra: “De nieuwe wereldorde die na het einde van de Koude Oorlog was ontstaan, kwam plotsklaps in een ander daglicht te staan. Er was geen rekening gehouden met de opkomst van internationale terreurnetwerken, die in staat waren overal ter wereld gewelddadige aanslagen te plegen. Voor de Special Operations Forces van het Korps Mariniers betekende de toegenomen terreurdreiging dat de binnenlandse antiterreurcapaciteit moest worden versterkt. Dit leidde in eerste instantie tot een uitbreiding en later tot een hervorming van de mariniersbijdrage aan het binnenlandse veiligheidsapparaat. Daarnaast namen de Verenigde Staten na 9/11 het voortouw in een wereldwijde strijd tegen terrorisme. Ook Nederland sloot zich daarbij aan.”

NLMARSOF-operators in Afghanistan. Het langdurige SOF-optreden in dit land werkte als een katalysator voor de integratie van de drie speciale eenheden van het Korps Mariniers. (foto: NLMARSOF)

Alles in één wereld

De vele en zeer uiteenlopende missies in binnen- en buitenland, zoals in Afghanistan, Irak en Mali, op de Balkan en bij Somalië, komen zeer uitvoerig aan bod in het boek. De beschreven inzetten van de verschillende special forces-disciplines van het Korps Mariniers door de jaren heen leidden uiteindelijk tot een duidelijke behoefte aan meer integratie. Die werd geformaliseerd met de oprichting van NLMARSOF op 8 juli 2013. De eerste commandant, destijds luitenant-kolonel, maar nu brigade-generaal der mariniers Jan Hut liet optekenen: “Wij hebben het beste van drie werelden in één eenheid. Top in klimmen, top in duiken en top in CT (Counter Terrorism, red.).”

Precisieschutters dekken de ontruiming van de omgeving van de Haagse Antheunisstraat op 10 november 2004, waar leden van de Hofstadgroep zich verschansten. (foto: Ed Oudenaarden, ANP)

Naar Brits model

Auteur Hoekstra beschrijft hoe NLMARSOF, naar het Britse model van de Special Boat Service (SBS), drie squadrons kreeg. Conventional (C)-Squadron, voor inzet bij speciale operaties in het buitenland. Het Maritime Counter Terrorism (M)-Squadron dat fungeert als ‘uiterste redmiddel’ bij grootschalige en complexe terreurincidenten. Deze eenheid kreeg daarbij de beschikking over gespecialiseerde duik- en klimteams. ‘M’ valt onder de operationele leiding van de Dienst Speciale Interventies (DSI), een samenwerkingsverband met politie en justitie. Het Korps Mariniers is wel verantwoordelijk voor de gereedstelling van het personeel. Het Training Squadron (T-Squadron) vormt het derde onderdeel. Voor de logistieke ondersteuning kreeg NLMARSOF ten slotte nog de beschikking over een Logistic Support Group.

Een dhow van Somalische piraten ligt gestrand op de kust als gevolg van de sabotageactie tijdens operatie Orca 01, in 2011. (foto: NLMARSOF)

Groot publiek

De focus in het boek ligt vooral op de tijd tòt tien jaar geleden. “Er zijn in die tien jaar veel ontwikkelingen geweest op het gebied van binnenlandse inzet, naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel. Ook zijn grote stappen gezet binnen de DSI. De buitenlandse operaties daarentegen waren minder enerverend dan in de tijd daarvoor; denk bijvoorbeeld aan Somalië en Afghanistan.”

Wat overigens niet wil zeggen dat de jaren 2013-2023 niet aan bod komen. Inzetten, hoe de verschillende eenheden te werk gingen en hoe ze georganiseerd waren, komen gedetailleerd aan bod. Datzelfde geldt voor de andere periodes en operaties in de tientallen jaren die het boekwerk beslaat. Het is pure geschiedschrijving, maar dan wel – zoals Hoekstra zich haast te melden – ‘toegankelijk en voor een groter publiek’. Ofwel zeer pakkend voor menig (amateur-)historicus, alsook voor eenieder die bij welke operatie dan ook betrokken was of het interessant vindt om te weten wat er zoal plaatsvond op het gebied van SOF-inzet.

Op 26 april 2018 meldde de AIVD dat een 34-jarige Arnhemmer concrete plannen maakte voor het plegen van een terroristische aanslag. Infiltranten voorzagen hen van wapens in een vakantiehuisje in Weert, dat vergeven was van camera’s en microfoons. Op 27 september werden zeven mannen klemgereden en opgepakt door de DSI. (foto: NLMARSOF)

'De belangrijkste kracht zit tussen de oren'

Kenmerken operators

Net als bij elke eenheid ligt de basis van succesvol optreden bij de mens die het uitvoert. In dat opzicht kreeg Hoekstra gedurende de vijf jaar dat hij aan het boek werkte goed zicht op de kenmerken van NLMARSOF-operators. “Het zijn geen super humans. Geen Rambo’s, zoals je die in films ziet. Alles draait om evenwicht. Natuurlijk zijn ze topfit, maar de belangrijkste kracht zit bij hen tussen de oren. Het zijn stabiele, intelligente mensen die onder zware druk kalm blijven, overzicht houden en chaos kunnen ‘ontwarren’.

Verder speelt teamgeest een grote rol. Daar worden mensen zwaar op getest tijdens de selectie. Moet je samen een vlot bouwen, maar ga je zonder overleg alleen balken zoeken, dan ben je ongeschikt. Wat mij verder opviel was dat iedereen, op alle niveaus, beschikte over een hoge mate van sociale intelligentie en altijd meedenkend bij elke opdracht.”

Aspirant-operators peddelen op een door henzelf gebouwd vlot. De operator onderscheidt zich door de ‘zes centimeter tussen zijn oren’ en zijn vermogen om samen te werken. (foto: NLMARSOF)

Samenwerking en inbedding

En hoe hangt de vlag er nu bij? “Wat mij organisatorisch opvalt is de zeer goede samenwerking en inbedding van NLMARSOF en het Korps Commandotroepen binnen het nieuwe Special Operations Command (SOCOM)”, weet Hoekstra. “Heel anders dan in de tijd, laten we zeggen de jaren negentig, dat de mariniers en commando’s elkaar soms het licht in de ogen niet gunden. Net zo positief is de samenwerking van NLMARSOF met de politie en de Koninklijke Marechaussee binnen de DSI.”

Bij het bespreken van de actualiteiten wil Hoekstra ook de kenniscentra niet onbenoemd laten. Daar wordt volgens de auteur hard nagedacht over innovaties, qua tactiek, techniek en materieel. “Denk wat dat laatste betreft aan robots, drones, fly suits...”

Het Britse bedrijf Gravity Industries demonstreert een hypermodern ‘fly suit’ aan NLMARSOF in de haven van Rotterdam. (foto: sergeant Jasper Verolme)

Gevoelige materie

Hoekstra begint zijn boek met het einde van de Koude Oorlog. “Als je kijkt naar wat er nu in de wereld speelt, is de cirkel bijna rond”, reageert hij. “We zijn nu in de situatie beland dat de dreiging opnieuw uit het oosten komt. Belangrijk is nu een betere bescherming van cruciale infrastructuur op de bodem van de Noordzee, waar Rusland grote belangstelling voor vertoont. Denk aan kabels voor energie en datacommunicatie. Ik denk dat NLMARSOF, naast alle bestaande taken, daar ook een belangrijke rol in kan spelen.”

Kortom: tien jaar NLMARSOF is iets om bij stil te staan, maar op de lauweren rusten, dat zit er niet in.

 ‘Zonder Vrees, zonder overmoed - Vorming en inzet van de NLMARSOF’ van Martin J. Hoekstra en Anselm J. van der Peet (redactie) kost € 44,75 en is te bestellen via https://klusopdek.nl/product/zonder-vrees-zonder-overmoed/