02

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 19

Raketten testen op volle zee

Tekst kapitein Jessica Bode
Foto sergeant Sjoerd Hilckmann

Formidable Shield succesvol afgerond

Het waren drie intensieve weken voor de Schotse kust en in de Noorse wateren. Een recordaantal van vierduizend militairen uit dertien landen, met ruim twintig schepen en 35 jachtvliegtuigen nam deel aan Formidable Shield 2023. Tijdens deze NAVO-oefening werd de samenwerking op het gebied van raketaanvallen flink onder de loep genomen en ballistische raketverdediging uitvoerig getest.  

Onder leiding van de Amerikaanse Zesde Vloot werden bovendien nieuwe technologieën en systemen getest. Naast Nederland en Amerika waren ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Noorwegen, Spanje en Denemarken van de partij. Finland had voor het eerst sinds hun toetreden een eigen militair waarnemer aanwezig bij een grote NAVO-oefening.

Dertien deelnemende landen, Finland voor het eerst, testten tijdens Formidable Shield de samenwerking op het gebied van luchtverdediging en ballistische raketverdediging. Niet alleen met schepen, maar ook met een land- en luchtcomponent.
En bij een dergelijke oefening komt veel techniek kijken.

Afvuren

De deelnemers werden met uiteenlopende scenario’s geconfronteerd en die resulteerden uiteindelijk in samenwerkingen en ‘live firing exercises’. Zo vuurde ons luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Tromp een raket af op een snel en laagvliegende drone, terwijl het schip gelijktijdig een ballistisch doel detecteerde en kon volgen.

In een ander scenario lanceerde dit schip met een minuut tussenruimte een ‘Standard Missile 2’ en ‘Evolved Sea Sparrow Missile’-raket op meerdere inkomende doelen. “Er was een grondige aanloop en veel voorbereiding voor nodig, maar het is gelukt. Echt teamwork”, benadrukt de commandant van de Tromp, kapitein-luitenant ter zee Yvonne van Beusekom.

Zr.Ms. Tromp vuurt tijdens oefening Formidable Shield verschillende raketten af.

Radar

Belangrijk onderdeel voor het Nederlandse marineschip is de SMART-L Multimission/Naval-radar, die naderende ballistische raketten detecteert en volgt. Onder meer de Tromp is met deze moderne technologie uitgerust. Het marineschip heeft echter niet de kostbare middelen om ballistische raketten te vernietigen. Dat wordt gedaan door Amerikaanse schepen. Zij vernietigen het ballistische projectiel buiten de atmosfeer, nog voordat deze schade kan aanrichten.

En dat afschieten van die raketten levert bijzondere beelden op.

Toenemende dreiging

De oefening werd niet gehouden zonder reden. De NAVO heeft anno 2023 te maken met een toenemende dreiging vanuit de lucht. De kans op een aanval met verschillende soorten raketten is realistisch en de ontwikkeling van rakettechnologie neemt zienderogen toe. “Om daar succesvol tegen op te treden moeten we samenwerken met zowel de luchtverdediging op zee als vanaf de grond”, benadrukt Van Beusekom. “Bevoorraden, oefeningen draaien, nieuwe ontwikkelingen testen: daar heb je elkaar voor nodig.”

Namens ons land deed Zr.Ms. Tromp mee (foto, F803) aan de oefening. Zr.Ms. Van Amstel sloot later aan, weliswaar onder de vlag van NAVO-vlootverband SNMG.

Geslaagd?

En nu? Is de oefening die zich bij het Noorse Andenes en deels bij Schotland afspeelde geslaagd? Zijn we als NAVO voorbereid op een dergelijke dreiging? “Onze marines hebben een aanzienlijke vooruitgang geboekt in het beschermen van onze wateren en de veiligheid van de bondgenoten”, vat admiraal James Caldwell samen. Naast bevelhebber van het Amerikaanse Naval Forces Europe-Africa is hij een van de belangrijkste organisatoren van de oefening. “We zijn interoperabel. Ofwel, we kunnen zonder beperkingen samenwerken.”

Meer zien? Bekijk hieronder de fotoreportage: 

Een doorkijkje richting de Noorse fjorden. Formidable Shield wordt om het jaar georganiseerd, dit keer bij Noorwegen en Schotland.

Nederland, met Zr.Ms. Tromp (hier op de foto) en Zr.Ms. Van Amstel, is een van de dertien deelnemende landen.

Deze foto werd genomen aan dek van de Tromp.

Kapitein-luitenant ter zee Yvonne van Beusekom in gesprek met haar bemanning. Ze is als commandant van Zr.Ms. Tromp op dit moment de enige vrouwelijke commandant bij de varende eenheden.

Een wachtofficier kijkt hoe hij het schip door het Noorse water kan loodsen. De luitenant ter zee der 3e klasse krijgt daarbij hulp van een ervaren LTZ2.

De commandocentrale-officier (rechts) in overleg met de Air Defence Officer. De laatstgenoemde is verantwoordelijk voor het afvuren van de raketten. Zij is degene die de raket laat afvuren, nadat de commandant toestemming heeft gekregen.

Ook deze foto is genomen in de commandocentrale van de Tromp, kort voordat de raketten werden afgevuurd. Links op de foto de assistent-Air Defence Officer (de Fighter-controller). Deze sergeant-majoor zorgt ervoor dat het luchtruim ‘leeg’ is om de raket succesvol te lanceren.

Tijdens deze oefening werkt de Koninklijke Marine nauw samen met operationele analisten van TNO. Defensie heeft dit soort lucht- en ruimtevaarttechnici niet zelf in dienst. “Het is indrukwekkend! Niet veel burgers krijgen de kans om dit mee te maken”, vertelt Noor, links in beeld.

Ook waren burgermedewerkers van de Directie Materiële Instandhouding (DMI), afdeling sensor- en wapensystemen, aan boord. Zij hielden zich bezig met het installeren van nieuwe antennes (hier op de foto). Deze nieuwe exemplaren worden voorafgaand aan het daadwerkelijk afvuren van een raket ingeregeld. Gedurende deze oefening gingen er vier raketten de lucht in, waarbij veel analysedata is verzameld.

Omdat je tijdens zo’n oefening op zee nooit zeker weet of nieuwe apparatuur gaat werken, werden ook de oude antennes gebruikt.

Leuk detail; Field Engineer Jeroen van DMI was aan boord samen met zijn broer Quintijn, die officier is bij de Technische Dienst. En de gebroeders Boomstra hebben ook een vader die overste is bij de marine.

Gedurende de oefening stond er ook een ‘replenishment at sea’ (RAS) op het programma. Dit is een uitwisseling van brandstof tussen schepen. In dit geval tussen Zr.Ms Tromp en het Spaanse bevoorradingsschip Patiño. Bij iedere RAS wisselen de schepen ook een cadeautje uit. De Tromp geeft steevast twee pakken hagelslag.

Een jonge matroos speurt het water af, op zoek naar onregelmatigheden op zee. Een opvallende verschijning in het gloednieuwe boordtenue. Het gros van de collega’s draagt nog het oude, donkerblauwe pak. De mix aan uniformen zal de komende tijd steeds vaker te zien zijn, nu het nieuwe pak z’n intreden doet.

Hoog bezoek voor het Nederlandse schip...

… Het is U.S. Sixth Fleet’s Commander commodore Jon Lipps die een kijkje kwam nemen aan boord . De oefening staat onder leiding van deze Amerikaanse Zesde Vloot.