Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Defensie en de Tweede Kamerverkiezingen

Advocaat, Amsterdams raadslid, kandidaat-Kamerlid, parttime dj, een rol als discipel in ‘The Passion’, actief lid van de Safe Haven Church Amsterdam en ook nog eens reservist bij de Koninklijke Landmacht. De eerste vraag die opkomt voor multi-talent Don Ceder (31) is dan ook: hoeveel uur zitten er voor jou in één dag? “Maak je geen zorgen, meestal slaap ik ’s nachts voldoende”. 

Na een stageperiode bij de ChristenUnie werd de zoon van een Surinaamse vader en Ghanese moeder al snel lid van die partij. Hij voelt zich er, net als bij Defensie én in de advocatuur, volledig op zijn plek. Als nummer vier op de lijst komt de tweede luitenant bij 1 Civiel en Militair Interactiecommando (1 CMI Commando) vrijwel zeker in de Tweede Kamer.

Nog 26 dagen tot de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In een serie van vijf artikelen laat de Defensiekrant de komende weken een aantal Defensiemedewerkers aan het woord dat kans maakt op een Kamerzetel. Wat kunnen zij straks voor Defensie betekenen?

‘Defensie heeft behoefte aan bestuurlijke zekerheid, niet elke vier jaar een andere politieke wind’

1. Luitenant Ceder, waarom juist de ChristenUnie?

“Ik vond daar een stageplek tijdens mijn rechtenstudie, al was ik helemaal niet op zoek naar een loopbaan in de politiek.

Al snel kwam ik erachter dat het christelijk-sociale gedachtegoed van de ChristenUnie overeenkomt met hoe ik in het leven sta. Deze partij heeft mijns inziens het beste antwoord op de vraag hoe je met elkaar omgaat; opkomen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving staat centraal. Wat me ook aanspreekt, als reservist: de CU is een bondgenoot van de krijgsmacht. Ik ben blij dat ook de ChristenUnie pleit voor een toename van het defensiebudget naar 2% van het BBP, overeenkomstig de NAVO-norm.

Bovendien vind ik het belangrijk dat Defensie bestuurlijke zekerheid krijgt en niet afhankelijk is van hoe elke vier jaar de politieke wind waait. Dus moet er een budget worden vastgesteld voor een langere periode waarmee de ambities in het Defensieprogramma 2035 kunnen worden gerealiseerd. Cyberveiligheid vraagt bijvoorbeeld de komende jaren om de volle aandacht.”

‘We kunnen een bijdrage leveren aan de herwaardering van de NAVO’

2. In hoeverre speelt je afkomst een rol in je ambities?

“Mijn jeugd in Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer, heeft vanzelfsprekend een grote invloed op hoe ik in het leven sta. Ik kwam daar destijds door de sociale omstandigheden in aanraking met veel verleidingen. Het is gemakkelijk om de verkeerde keuzes te maken, ingegeven door armoede of sociaal-economische omstandigheden. Ook mij had dat kunnen overkomen. Ik heb niet voor niets gekozen voor de sociale advocatuur, waarbij veel van mijn cliënten te maken hebben gehad met deze uitdagingen. De keuze om mijn ervaring en expertise in te zetten voor Defensie heeft daarmee te maken: het bewaken van de internationale rechtsorde en het herstel van de rechtstaat van landen in wederopbouw. Defensie beschermt zo wereldwijd vaak de meest kwetsbaren.”

3. Kun je je ervaring als militair goed inzetten in de politiek?

“De combinatie van advocaat én militair bij het Rule of Law-peloton vind ik mooi. In mijn dagelijks werk zit ik veelal aan het bureau. Als militair ben je veel fysiek bezig. Maar corona heeft behoorlijk wat roet in het eten gegooid: in mei vorig jaar wilde ik bijvoorbeeld voor mijn staticline brevet (parachutespringen) gaan. 

Ik zal overigens een andere manier moeten zoeken om actief te blijven. Als ik in de Kamer kom, zal ik de activiteiten voor Defensie voorlopig op een zijspoor moeten zetten. Dat wil niet zeggen dat ik niet betrokken blijf. Zo heb ik al mogen meewerken aan een rapport waarin veertien jonge Europeanen hun visie gegeven hoe de NAVO toekomstbestendig kan zijn. Dat is onlangs aangeboden secretaris-generaal Jens Stoltenberg. 

Ik vergeet, als toekomstig Kamerlid, Defensie zeker niet. Want ik heb inmiddels wel geleerd dat veiligheid voor velen als een vanzelfsprekendheid voelt, maar dat zeker niet is.”

Als er meer defensiemedewerkers zijn die op de landelijke lijst staan, kunnen zij dat kenbaar maken via defensiekrant@mindef.nl.

Wie meer wil weten hoe de partijen denken over Defensie, kan terecht bij twee (online) debatten. Maandag houden de Jonge Atlantici van de Atlantische Commissie vanaf 17 uur een digitale bijeenkomst. Aanmelden kan hier.

Morgen is het traditionele debat van Elsevier. Ga voor meer informatie naar de site.