Explosievenopruimers op televisie

Op RTL5 is sinds 5 januari een acht weken durende serie te zien over de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Maker Vincent TV Producties volgt de in Soesterberg gelegerde compagnie en de maritieme component uit Den Helder tijdens het veilig stellen, onschadelijk maken en vernietigen van explosieven.

Wie zijn de mannen en vrouwen die dat met gevaar voor eigen leven doen? Wat komt er kijken bij het onschadelijk maken van explosieven? Hoe is het explosief op die bepaalde plek terechtgekomen? Wat heeft de vinder te zeggen? Met circa 2500 acties per jaar heeft de vlak na de Tweede Wereldoorlog opgerichte EOD de handen nog steeds vol aan het onschadelijk maken van landmijnen, granaten en andere bommen uit die tijd. De dienst komt ook in het geweer om vaak door criminelen geïmproviseerde explosieven als bombrieven, verdachte pakketjes en handgranaten te elimineren. Bron en foto: RTL.

Defensie in offensief tegen roken

Defensie gaat roken verder ontmoedigen. Het aantal rookplekken op locaties gaat flink omlaag, interne rookruimtes sluiten, het aantal rookmogelijkheden buiten wordt ingeperkt. Doorpakken is het parool. 

Defensie wil het roken op twee manieren ontmoedigen. Uit oogpunt van preventie worden de mogelijkheden daarvoor of om ermee te beginnen beperkt. Tegen die achtergrond is het al langere tijd verboden om in Defensievoertuigen, op werkplekken en in legeringsgebouwen te roken. Verder gaan per uiterlijk 1 juli alle overlast veroorzakende rookruimtes binnen en buiten dicht. Hoe minder rookplekken, des te kleiner de prikkel om te roken.  

Ook wil Defensie werknemers die roken willen afzweren de helpende hand bieden met onder meer het programma Duurzaam Gezond Inzetbaar (DGI). Begin januari waren de eerste onlinetrainingen. Meer informatie via DGI@mindef.nl

De praktijkondersteuners van het Eerste Lijns Gezondheidszorgbedrijf (EGB) staan eveneens paraat om te helpen. Het EGB adviseert over middelen die van pas kunnen komen, stelt samen met de roker een plan van aanpak op en ondersteunt bij stoppen. Bron: Defensie. 

Nieuwe hoogste baas voor strijdkrachten

Luitenant-generaal Onno Eichelsheim volgt per 15 april luitenant-admiraal Rob Bauer op als Commandant der Strijdkrachten. De luchtmachtmilitair was sinds juli 2019 diens plaatsvervanger. Na zijn aftreden wordt Bauer (de 33ste) voorzitter van het militair comité van de NAVO. 

Sinds Eichelsheim in 1986 bij Defensie kwam, vervulde hij vele operationele functies in binnen- en buitenland, onder meer als helikoptervlieger. Daarbij werd hij uitgezonden naar Bosnië en Afghanistan. In 2016 ging hij - als generaal-majoor - aan de slag als directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Als hoogste militair van ons land draagt de Commandant der Strijdkrachten de verantwoording voor de planning en uitvoering van de militaire operaties. Hij is de belangrijkste militair adviseur van de minister van Defensie en geeft leiding aan de commandanten van de zogenoemde operationele commando's, de directeur van de Defensie Materieel Organisatie en de commandant van het Defensie Ondersteuningscommando. Bron: Defensie. Foto: Arenda Oomen Fotografie.

Veteranenorganisaties onder één paraplu verder

De zes grootste veteranenorganisaties van ons land hebben zich verenigd onder de naam Nederlands Veteraneninstituut. Daardoor kan beter worden ingespeeld op de behoefte aan erkenning, waardering en zorg voor veteranen en dienstslachtoffers en hun relaties.  

De organisaties die de krachten hebben gebundeld zijn: stichting Veteraneninstituut, stichting de Basis, de afdeling Zorgcoördinatie van het ABP/APG, het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de coördinatie Nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform en de stichting Nederlandse Veteranendag. Minister Ank Bijleveld: "Met de samenvoeging voorkomen we overlap en ontstaat meer ruimte voor innovatie. Met een toegangspoort voor vragen en dienstverlening op veteranengebied - het Veteranenloket -, is het Nederlands Veteraneninstituut sneller in staat om op nieuwe ontwikkelingen te reageren. Zo kunnen we nog beter voor onze veteranen zorgen."

Brigadegeneraal Paul Hoefsloot is op 1 januari aangetreden als directeur-bestuurder van het Nederlands Veteraneninstituut. Voormalig staatssecretaris van Defensie Jack de Vries fungeert als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Bevordering na 75 jaar

Je moet er driekwart eeuw op wachten, maar dan heb je ook wat. Dat moet de Amerikaan Dan Crowley hebben gedacht toen hij vorige week de ere Combat Infantryman Badge kreeg overhandigd. 

Crowley ontving tijdens een ceremonie op het internationale vliegveld van Bradley ook de Prisoner of War-medaille en werd ook nog eens bevorderd tot sergeant. Dat was eigenlijk al in oktober 1945 gebeurd, maar door een misverstand bereikte de promotie Crowley nooit. 

Crowley vocht in de Tweede Wereldoorlog tegen de Japanners in de Filippijnen. Hij was onder meer betrokken bij de slag om het schiereiland Bataan, die van januari tot april 1942 duurde. Net als 76.000 andere Amerikaanse militairen die zich overgaven, bracht hij daarna de oorlog in Japanse gevangenschap door en overleefde de ontberingen. (Foto: Navy Seaman Levi Decker).

Vliegprogramma luchtmacht gestart

De luchtmacht is gestart met het vliegprogramma voor 2021. Dat betekent dat vliegtuigen en helikopters dagelijks vliegen en daarbij meer trainen dan normaal. Reden is dat de mogelijkheden in het buitenland door corona beperkt zijn. De vliegoperaties worden zoveel mogelijk verspreid over de oefengebieden boven Nederland en de Noordzee. 

Jachtvliegtuigen vliegen zowel overdag als ’s nachts. Dat betekent: van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Dat gebeurt op de volgende data:18 t/m 21 januari; 8 t/m 11 februari; 15 t/m 18 februari; 8 t/m 11 maart; 15 t/m 17 maart. 

Op de overige dagen, waaronder alle vrijdagen, komen de jachtvliegtuigen alleen overdag in actie. Ze vliegen vaak boven zee, maar soms is het ook nodig om in donker boven land te opereren. Hiervoor maken ze gebruik van de militaire vlieg- en oefengebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant.

De helikopters en transportvliegtuigen vliegen het hele jaar door, ook ’s avonds. De heli’s keren uiterlijk om 23.00 uur terug op hun basis Gilze Rijen. Meer informatie via luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Bron: Defensie.

Tempest maakt stappen

De ontwikkeling van een volgende generatie gevechtsvliegtuigen is een stapje dichterbij gekomen. Het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Italië hebben een zogenoemd Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend voor deelneming aan de Future Combat Air System Cooperation (FCASC), beter bekend als het Tempestprogramma.

De drie landen gaan daarmee op zoek naar een (Europese) opvolger van de Eurofighter Typhoon. De Italiaanse minister van Defensie Lorenzo Guerini, de Britse staatssecretaris van Defensie Ben Wallace en de Zweedse minister van Defensie Peter Hultqvist noemen het programma “cruciaal voor zowel het militaire evenwicht in de wereld als voor de Europese Defensie-industrie”. De komende vier jaar staan in het teken van de verdere uitwerking van de overeenkomst; in 2025 moet de ontwikkelfase beginnen. Bron en foto: BAE Systems. 

Marineschip Groningen terug in Nederland

Het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen keert dezer dagen vanuit de Nederlandse Antillen terug in ons land om een defect aan de stuurboord as te laten verhelpen. De reparatie is ingewikkeld en kan het beste hier worden uitgevoerd. De NH-90 maritieme gevechtshelikopter van de Groningen komt ook mee terug. 

Er gaat geen vervanger van Zr. Ms. Groningen naar het Caribisch gebied, simpel omdat de Koninklijke Marine die momenteel niet beschikbaar heeft. De taken van het schip worden overgenomen door de Kustwacht Caribisch Gebied. Doet zich een noodsituatie voor zoals een natuurramp, dan kan alsnog worden besloten om een marinevaartuig naar de West te sturen. De marine beschikt met Zr. Ms. Pelikaan weliswaar permanent over een schip in het gebied, maar deze is niet geschikt voor patrouilletaken. 

Zr. Ms. Groningen is een van de vier patrouilleschepen (ocean going patrol vessels) van de marine. Ze vormen de Hollandklasse en bewaken de kustwateren. Ook zijn ze geschikt voor antiterrorisme, antipiraterij en drugsbestrijdingsoperaties. Bron: Defensie. 

Defensie krijgt nieuwe IT-infrastructuur

Defensie begint binnenkort met de bouw van een nieuwe, toekomstbestendige IT-infrastructuur. Staatssecretaris Barbara Visser tekende daarvoor eind 2020 een contract met IBM dat optrad namens het consortium Athena (IBM/Atos/Unica)

Het programma Grensverleggende IT (GrIT) vormt een belangrijk onderdeel van de Defensievisie 2035. GrIT moet zorgen voor een betrouwbare, veilige en flexibele IT-infrastructuur en een dito dienstverlening voor de komende tien jaar. 

In samenwerking met de krijgsmachtdelen wordt gestart met de bouw van onderdelen die de grootste meerwaarde hebben voor het operationeel optreden. Zo komen er als eerste stap nieuwe datacenters (geplande duur 20 maanden) en ondergaat het netwerk waarmee hoog gerubriceerde informatie wordt verstuurd een vernieuwing (geplande duur 12-24 maanden). Ook krijgt Defensie een eigen mobiel netwerk (geplande duur 11 maanden). Als alles volgens plan verloopt is het GrIT over zeven jaar ‘uitgerold’. Bron: Defensie. Foto IBM.