Oprichting Wapen van de Informatiemanoeuvre en nieuw tankregiment

Kraagspiegel Korps Communicatie en Engagement

Nederland kon vanmorgen live meekijken met de oprichting van het nieuwe Wapen van de Informatiemanoeuvre. Een unieke gebeurtenis voor de Koninklijke Landmacht, want de laatste keer dat er een Wapen werd opgericht was in 1949. Tegelijkertijd werden 3 tankregimenten samengevoegd tot het Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia.

Kraagspiegel Korps Inlichtingen en Veiligheid

Geen grote ceremonie die een dergelijke oprichting verdient, maar eentje in sterk afgeslankte vorm op de Soldaat Ketting Olivierkazerne in Soesterberg. Helaas was er door de coronamaatregelen niet meer mogelijk, maar de oprichting ging door omdat de landmacht door moet. Het Wapen van de Informatiemanoeuvre is de zesde in het rijtje van Wapens bij de landmacht en moet de positie van de landmacht in het ‘informatiedomein’ verbeteren.

Ceremonie gemist? Kijk hem hier terug.

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen legt het belang van het nieuwe Wapen uit.
Kraagspiegel Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia

Data

Het belang van informatie binnen het optreden van de krijgsmacht neemt toe. Dat komt vooral door de razendsnelle technologische ontwikkelingen. De hoeveelheid data die moet worden verwerkt tot bruikbare informatie voor militaire operaties is enorm. Door de specialisten van de nieuwe Korpsen Inlichtingen en Veiligheid (I&V) Prinses Alexia en Communicatie en Engagement (C&E) Prinses Ariane onder het Wapen van de Informatiemanoeuvre te plaatsen, verbetert hun samenwerking en daarmee de informatiepositie op het slagveld van de toekomst.

Wapenoudste der Cavalerie generaal-majoor Gijs van Keulen (links), Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen (midden) en Wapenoudste van de Informatiemanoeuvre brigadegeneraal Joland Dubbeldam.

Informatiegestuurd

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen: “De landmacht levert traditioneel slagkracht in de fysieke dimensie. Die is nog even relevant als voorheen. Maar daarnaast is ook slagkracht vereist in de cognitieve en virtuele dimensie van de operationele omgeving. Met het Wapen van de Informatiemanoeuvre ontwikkelen we informatiegestuurd optreden, zoals ook beschreven in de Defensievisie 2035."  

Wapens, Regimenten en Korpsen?

Eenheden die het gevecht voeren of steunen zijn bij de landmacht ondergebracht in een aantal wapens. We onderscheiden het Wapen der Infanterie, Cavalerie, Artillerie, Genie, van de Verbindingsdienst en het nieuwe Wapen van de Informatiemanoeuvre. Ondersteunende eenheden heten dienstvakken. Die zijn er voor Logistiek, Militair Juridische Dienst, Technische Staf, Militair-Psychologische en Sociologische Dienst en Lichamelijke Oefening en Sport. Gespecialiseerde eenheden zijn binnen deze wapens en dienstvakken samengebracht in korpsen of regimenten. Zij bewaken ook de tradities van historische voorgangers. Ieder regiment of korps heeft een eigen vaandel of standaard en een embleem voor baret en kraagspiegels. Ook de vandaag opgerichte korpsen en het regiment hebben zo’n eigen embleem.

Tankregiment

Per Koninklijk Besluit heeft Koning Willem-Alexander ingestemd de namen van zijn dochters, de prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane te verbinden aan drie eenheden van de Koninklijke Landmacht. Naast de nieuwe korpsen Alexia en Ariane, worden de Regimenten Huzaren Prins van Oranje, Prins Alexander en Huzaren van Sytzama samengevoegd onder de nieuwe naam Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Zo blijven de tradities van de voormalige tankregimenten en de onderlinge band tussen actieve en post-actieve militairen en veteranen behouden. 

Militairen van het Korps Inlichtingen en Veiligheid.