Tekst ritmeester Charlotte Snel
Foto Tommy N Lance Photography | video: sergeant-majoor Ruud Mol | montage: sergeant-majoor Jord Verheij

Wat vinden meiden van de dienstplichtbrief?

Vanaf dit jaar vallen naast jongens ook meisjes onder de dienstplicht. Bij ruim 100.000 jonge dames, geboren in 2003, viel deze week voor het eerst dé defensiebrief op de mat. Maar de kans dat ze daadwerkelijk worden opgeroepen is klein: de opkomstplicht voor militaire dienst is opgeschort. Niks spannends dus. Of toch wel? 

De Defensiekrant ging de straat op en vroeg meiden wat ze van de dienstplichtbrief vinden.

Geboortejaar

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit tussen de 17 en 35 jaar wordt ingeschreven. Omdat de inschrijving voor vrouwen pas recent is ingesteld, geldt de brief alleen voor vrouwen met geboortejaar 2003. Defensieminister Ank Bijleveld hoopt dat die brief ook leidt tot meer belangstelling van vrouwen voor de krijgsmacht: “Defensie is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.”

Dienstplicht? Hoe zit dat?

Sinds 1997 is de opkomstplicht voor de militaire dienstplicht opgeschort. Dit betekent dat iedere Nederlandse gemeente haar inwoners die 17 jaar worden wél moet inschrijven voor de dienstplicht, maar dat de ingeschrevenen niet echt worden opgeroepen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen de regering en het parlement besluiten om de opkomstplicht toch te activeren. In dat geval volgt eerst een oproep voor een militaire dienstplichtkeuring en pas daarna een eventuele oproep voor de militaire dienst.