Tekst Bert van Elk
Foto Hans Roggen, archief Mediacentrum Defensie

Werving draait op volle toeren

“We focussen tot eind 2020 op oud-beroepsmilitairen en met name op sergeanten, wachtmeesters-1, luitenants en kapiteins."

De landmacht zoekt personeel. Veel personeel. De tekorten in de onderbouw, lees sergeanten en wachtmeesters en bij de luitenants en kapiteins, zijn groot. Om die gaten te vullen, wordt ook een groot beroep gedaan op oud-beroepsmilitairen, die de organisatie destijds met bloedend hart verlieten maar wel willen terugkeren op het oude nest.

Er zijn personeelstekorten in bijna alle rangen en bij alle wapens en dienstvakken. Die worden via de reguliere werving en selectie gevuld, maar dat is niet genoeg voor alle vacatures.

Hoofd Bureau Bijzondere Instroom van de landmacht majoor Heidi de Schipper is duidelijk: “We hebben in andere tijden afscheid moeten nemen van heel veel mensen. Inmiddels herstelt en groeit de organisatie. Daarom kijken we naar manieren om extra personele instroom te genereren. 1 daarvan zijn herintreders. Om hen te bereiken, startte op 1 september een campagne om ze over de streep te trekken.”

'Onze focus ligt op oud-beroepsmilitairen die willen terugkeren.'

Het gaat wel specifiek om hen die willen terugkeren en niet of nauwelijks meer opgeleid hoeven te worden. “De opleidingscentra zijn druk met zowel de nieuwe collega's die via de gebruikelijke kanalen binnenkomen als met de interne doorstroom. Die worden opgeleid voor startfuncties, maar wij zoeken juist kandidaten voor de vervolgfuncties.”

Reservisten houden hun militaire basisvaardigheden op peil. Ook oud-beroepsmilitairen die nu nog dienen als reservist zijn welkom (archieffoto).

'We kunnen niet iedereen matchen'

Werven via (oud-)collega's

Het Bureau Bijzondere Instroom wil zoveel mogelijk nieuwe potentiele herintreders bereiken via campagnes, social media of via mond-tot-mond reclame. “Oud-militairen die buiten Defensie werken, reservist zijn of als burger bij de krijgsmacht werken, maken we erop attent dat ze een herintredingsverzoek kunnen indienen en dat de deur voor hen openstaat.”

De Schipper hoopt ook dat collega’s in hun netwerk rondkijken. “Wijs ze op deze optie”, zegt ze. “Dat is extra waardevol omdat de kameraadschap onder militairen en defensiecollega's sterk is. Wie kan er nu beter op zoek gaan naar oud-collega's dan militairen die nog met elkaar contact hebben?”

Een Nederlandse militair aan het werk in de omgeving van Chora, Afghanistan (archieffoto).

Oud-militairen van andere krijgsmachtdelen die best weer terug willen, zijn natuurlijk ook welkom. Maar de focus ligt op de landmacht. “Een wachtmeester van de marechaussee is bijvoorbeeld niet opgeleid voor een onderofficiersfunctie in een specifieke richting bij de landmacht. In zo'n geval kijken we naar wat er nodig is om hem/haar daar toch geschikt voor te maken. Dat legt beslag op de toch al beperkte opleidingscapaciteit.”

De Defensiekrant ging in gesprek met herintreders. Hieronder vertellen ze hun verhaal:

'Geweldig bedrijf om bij te werken'

Sergeant-1 Bart Ghijsen verliet eind vorig jaar na bijna 25 jaar de dienst om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan: 1 jaar lang een wereldreis maken. Vooraf maakte hij al principeafspraken over zijn terugkeer, maar nam ontslag zodat hij geen pensioenpremie hoefde te betalen.
De reis duurde echter door COVID-19 een stuk korter dan gedacht. Ghijsen moest halsoverkop uit Azië terugkeren. Dankzij het Bureau Bijzondere Instroom zit hij inmiddels op zijn oude plek bij 13 Lichte Brigade.“De herkeuring kon via het invullen van een vragenlijst. Alleen het verkrijgen van de Verklaring van Geen Bezwaar duurde wat langer, omdat ik door veel Aziatische landen heb gereisd.” Inmiddels is die hobbel genomen en is Ghijsen blij om weer terug te zijn. “Defensie is een geweldig bedrijf om bij te werken.”

'Defensie zit in mijn bloed'

Algemeen militair verpleegkundige sergeant-1 Roos Veninga verliet in november 2013 noodgedwongen Defensie, omdat haar contract afliep. “Echt jammer, maar er was een teveel aan sergeanten”, verduidelijkt ze. “Na mijn vertrek werkte ik 6 jaar in de zorg met ouderen met dementie of ander niet-aangeboren hersenletsel.”
Veninga besloot dat ze wel wilde terugkeren, “want Defensie zit in mijn bloed. Er is veel vraag naar Algemeen Militair Verpleegkundigen en ik wist dat dit het juiste moment was de gok te wagen. Daar ben ik nog steeds erg blij mee. Ik was zo brutaal de eenheid op te bellen en mijn verhaal te doen. Na een bezoek hadden ze een goed beeld wie ze voor zich hadden. De juiste formulieren werden uitgewisseld en ik kon snel weer beginnen.”

‘Maatschappelijke relevantie reden terugkeer'

Kapitein Anne Bik verliet in november 2017 Defensie als 1e luitenant, vlak voor de bevordering tot kapitein. De reden? Het ontbreken van toekomstperspectief.
Na haar ontslag bleef ze aan de luchtmacht verbonden als reservist en werkte onder meer bij de Bestuursstaf in Den Haag. Na het indienen van het herintredingsverzoek keerde ze afgelopen juli terug naar Defensie als kapitein logistiek. “De maatschappelijke relevantie van Defensie was voor mij een reden om terug te keren”, vertelt ze. “Dat kon snel geregeld worden. Ik zit nu helemaal op mijn plek en heb het erg naar mijn zin.”

Archieffoto’s van de internationale NAVO-oefening Swift Response (links) en een oefening van 43 Painfbat op Bergen- Hohne.