04

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 10

Tekorten en defecten snel verleden tijd

Tekst André Twigt
Foto SGT Aaron Zwaal

Nieuwe portofoons voor complete KM

Er werd al langer over geklaagd. Over de conditie, over tekorten en over de oudjes die het soms spontaan lieten afweten. De portofoons bij de marine waren lange tijd een zorgenkindje. Maar het goede nieuws is dat momenteel alle apparatuur, over de volle breedte, wordt vervangen. De uitgifte is al begonnen en enkele schepen zijn reeds uitgerust met nieuwe sets. Naar verwachting zal dit proces begin 2021 zijn afgerond. 

Iedere porto is voorzien van een uitrustingspakket, bestaande uit een tasje, reservebatterij, lader en headset. Ook zijn er multiladers, waarin meerdere porto’s passen.

‘Vaak gingen opvarenden 3 of 4 schepen af, op jacht naar beschikbare apparatuur’

De vervanging van de vaak defecte, beschadigde en deels verouderde porto’s zal ook de  scheepsbemanningen als muziek in de oren klinken. Het gebeurde regelmatig dat zij voorafgaande aan een missie her en der binnen het vaarbedrijf voldoende goed werkende porto’s moesten bietsen. “Vaak gingen opvarenden 3 of 4 schepen af, op jacht naar beschikbare apparatuur”, vertelt assortimentsmanager bij de Directie Materiële Instandhouding Marcel Koning. Dit kon zo niet langer. Door apparatuur weg te halen, traden elders weer tekorten op en liep het functioneren van onder meer een brandploeg, hijsploeg of walbewaking gevaar. Tegelijk mag een schip niet uitvaren zonder voldoende portofoons. Koning: “Je kunt gerust stellen dat porto’s’ voor een goed functionerende marine essentieel zijn.”

De brandploegen aan boord maken gebruik van explosieveilige portofoons. Deze apparaten veroorzaken bij gebruik minuscule, maar soms levensgevaarlijke, vonkjes.

‘Bij het Korps Mariniers worden portofoons als back-up gebruikt, mochten radio’s het niet meer doen’

Prijs verklaarbaar

Opmerkelijk is volgens Koning de bijdrage die de Koninklijke Luchtmacht leverde bij de vervanging van de o zo benodigde marinezaken. Binnen Defensie wordt assortimentsgewijs gewerkt, wat inhoudt dat het militaire vliegbedrijf verantwoordelijk is voor de krijgsmachtbrede aankoop van alle verbindingsapparatuur. “Het komt erop neer dat we als marine aan de luchtmacht 1,2 miljoen euro hebben gegeven om porto’s aan te kopen.” Volgens Koning is de hoogte van dit bedrag te verklaren door de prijs van explosieveilige portofoons. Deze apparaten geven geen vonken af en zijn vanwege die beveiliging tweemaal duurder dan reguliere exemplaren. Van dit type krijgt de marine er om precies te zijn 605. Van het ‘gewone’ soort levert de firma Motorola er nog eens 500. Deze zijn onder meer bestemd voor de bedrijfshulpverlening en voor de mariniers. Bij het Korps Mariniers worden de portofoons als back-up gebruikt, mochten de militaire radio’s het niet meer doen.

Ook bij oefeningen kwamen storingen voor. Met de uitrol van nieuwe apparatuur behoort dit straks tot het verleden.

Voeten in aarde

Koning vertelt dat het vervangingsproject bijna letterlijk uit de grond is gestampt. Mei jongstleden moesten 2 schepen tegelijk op missie; een operatie die wat de portofoons betreft, de nodige voeten in aarde had. Nu, ruim 5 maanden later, hangt de vlag er anders bij en zijn Zr.Ms. Rotterdam en Van Amstel als eerste voorzien van nieuwe apparatuur. Beide schepen kregen voorrang, vanwege hun deelname in het eskader. Het torpedowerkschip Mercuur, de CBRN-school in Den Helder en het Oceangoing Patrol Vessel Zr.Ms Groningen staan als volgende op de lijst. De laatste vanwege haar missie in het Caribisch gebied. Koning: “De apparatuur voor deze klanten is al binnen en wordt binnenkort uitgerold. Wie daarna de volgende op de lijst zijn, weet ik nog niet. Dat bepaalt het Marine Hoofdkwartier.”

Portofoons spelen bij veel werkzaamheden aan boord een grote rol.

Cirkeltje rond

Marcel Koning is tevreden over de wijze waarop het project is verlopen en hij schroomt niet collega Joris Donkers hiervoor een pluim te geven. “Als assortimentsmanager bij de KLu nam hij veel zorgen uit handen. Zo regelde hij onder meer de communicatie met het Joint InformatieVoorziening Commando (JIVC). “Het JIVC verstrekte de opdracht, de KLu voerde die uit en de marine gaat de spullen gebruiken. Daarmee is het cirkeltje rond. Ik ben blij hoe alles is verlopen.“