x

12 | 03   Wij zijn de marine!

De Koninklijke Marine zit vol prachtige, persoonlijke en soms aangrijpende verhalen. Verhalen van medewerkers die beschermen wat ons dierbaar is. Hun verhalen delen we graag. Ze laten niet alleen zien wat we doen en waarom, maar geven ook aan wie we zijn. Wij zijn de marine! Diverse marinecollega’s zijn ook beschikbaar als spreker voor een presentatie of lezing. Mogelijke onderwerpen zijn leiderschap, crisisbeheersing, kameraadschap en omgaan met tegenslagen. Maar ook missies en werken onder extreme omstandigheden. Een marinespreker aanvragen kan door een mail te sturen naar: marineverhalen@mindef.nl. Werk je bij de marine en wil je ook jouw verhaal delen? Neem dan contact op via het hierboven genoemde mailadres. In bijgaande video het indrukwekkende verhaal van Adam over zijn snowboard-ongeval. “Waar val jij op terug...?”

x

12 | 03    Herdenking overleden medewerkers KM

De 13e jaarlijkse herdenking van in actieve dienst overleden militairen en burgermedewerkers van CZSK vindt op 28 mei 2020 plaats. Plaats van handeling is het brugcomplex van Hr.Ms. De Ruyter bij het Marinemuseum in Den Helder. Nabestaanden, commandanten/hoofden van dienst en chefs d’equipages (ten tijde van overlijden van de medewerker) ontvangen een uitnodiging. Tijdens de eerste herdenking in 2008, zijn alle vanaf 5 september 2005 overleden CZSK-medewerkers herdacht. Nabestaanden die hebben aangegeven ook in de toekomst deel te willen nemen aan de herdenking, ontvangen dit jaar wederom een uitnodiging. De herdenking begint met een ontvangst in gebouw Dukdalf, om 10.00 uur. Tijdens de herdenking wordt er zowel door Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Rob Kramer als door nabestaanden een krans gelegd. Aansluitend kunnen nabestaanden bloemen leggen. Daarna is er voor hen een lunch in gebouw Dukdalf. Ook belangstellende collega’s zijn welkom bij de herdenking. Zij kunnen ook bloemen leggen en deelnemen aan de lunch. Aanmelden (bij voorkeur per mail) kan tot en met vrijdag 15 mei 2020 bij de afdeling Personele Zorg, via: sd.huls@mindef.nl of 0223-653203.

x

12 | 03   Doe mee aan onderzoek chroom-6

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt de situatie rond chroom-6 in het verleden op andere Defensielocaties dan de POMS-locaties. Dit is een vervolg op het onderzoek op de POMS-locaties dat al is afgerond. Het onderzoek is erop gericht om eind 2020 zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. De resultaten gebruikt Defensie voor het vaststellen van een regeling. Iedereen die tussen 1970 en 2015 (mogelijk) met chroom-6 werkte of op een andere manier blootgesteld kan zijn aan werkzaamheden met chroom-6, op een andere locatie dan een POMS-locatie, kan aan het onderzoek meedoen. Voor een goed beeld van de situatie in het verleden is het belangrijk dat zoveel mogelijk oud- en huidige medewerkers aan het onderzoek meedoen. 

• Werkte u in de periode 1970 tot 2015 bij Defensie?

• Werkte u in die periode (mogelijk) met chroom-6 of in de buurt daarvan?

• En was dit op een ándere Defensielocatie dan een POMS-locatie?

Meldt u dan aan bij het Informatiepunt Chroom-6 via: www.informatiepuntchroom6.nlinfoc6&carc@caop.nl of 070-3765476 (maandag t/m vrijdag, 09.00 - 17.00 uur). Het Informatiepunt Chroom-6 is onafhankelijk. Het staat onder het beheer van het CAOP, een onafhankelijk kennis- en dienstencentrum voor arbeidszaken.

x