Tekst Bert van Elk
Foto Phil Nijhuis

Defensity College laat studenten kennismaken met Defensie

x

Hoe zorg je ervoor dat Defensie toegang heeft tot de nieuwste wetenschappelijke inzichten, een goede reputatie heeft bij de toekomstige captains of industry en ook nog eens de functies weet te vullen waaraan het meest behoefte is? Het antwoord: biedt universitaire studenten een deeltijdbaan aan als Aspirant Reserve Officier naast de studie. Het idee was vorige maand goed voor een 'Samen Sterker Award' uit handen van defensieminister Ank Bijleveld.

Is het zo simpel? Ja, zegt de programmamanager Defensity College, luitenant ter zee 1 Erik Noordam. Samen met majoor Alfred van der Klis en ritmeester Hugo Goedhart, bedacht hij in 2015 in een Amsterdamse kroeg het principe van het project Defensity College. "In het café ontstaan de beste ideeën", grapt hij. "De eerste aantekeningen stonden gewoon achterop een bierviltje."

RITM Hugo Goedhart, LTZ 1 Erik Noordam en MAJ Alfred van der Klis (niet op de foto) ontvingen de 'Samen Sterker Award' voor hun idee.

‘Na opschorten opkomstplicht namen zichtbaarheid en maatschappelijke verankering Defensie af’

Verkeerd beeld Defensie

Het drietal merkte dat er binnen de academische wereld verkeerde denkbeelden bestonden over Defensie. "Na het opschorten van de opkomstplicht namen de zichtbaarheid en maatschappelijke verankering van Defensie af”, vervolgt Noordam. “Dat geldt ook voor het draagvlak bij toekomstige beleidsbepalers, opiniemakers en de toonaangevende netwerken. Bij academici en universiteiten bestaat nog steeds niet het beeld dat Defensie een hightech organisatie is. Werken bij de krijgsmacht zou wat voor ‘domme mensen’ zijn. Als je aan de praat raakt met mensen die dat beweren, komen die snel tot de conclusie dat dat niet klopt. Wij wilden studenten dus tijdens hun opleiding interesseren en enthousiast maken voor Defensie. Biedt studenten tijdens hun studie een interessante bijbaan met inhoud en dan blijven ze sneller bij Defensie hangen. En als ze na hun studie hun carrière wel elders vervolgen, nemen ze een positief beeld van Defensie met zich mee."

“Bij academici en universiteiten bestaat nog steeds niet het beeld dat Defensie een hightech organisatie is.” (Foto: Paul Tolenaar)

Rollen bij de marine

Oplossing bedacht en probleem getackled! Maar zo eenvoudig was het ook weer niet volgens Noordam. "Hugo Goedhart deed een pitch tijdens de TedX Defensie 2015, vanuit Jong Defensie, en dat werd gezien door de huidige Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Luyt. Die vond het Defensity College een prima idee, maar het duurde nog een jaar voordat we het mandaat kregen om aan de slag te gaan. Ik ben bij mijn oud-commandant van Zr.Ms. Johan de Witt, vice-admiraal Ben Bekkering, geweest om het idee toe te lichten. Zo ging het rollen bij de marine. In september 2016 kwam het programma van de grond en 6 maanden later werden de eerste Defensity College-werkstudenten aangesteld bij de marine en de luchtmacht.

In maart 2017 werden de eerste werkstudenten aangesteld bij de marine en de luchtmacht. (Foto: SGTBDAV Sjoerd Hilckmann)

Defensie biedt mogelijkheid om naast studie ook iets maatschappelijk belangrijks te doen

2.500 sollicitanten

Om het bestaande beeld in de academische wereld van 'dom Defensie' te doorbreken, trokken de 3 initiatiefnemers erop uit en pitchten hun idee bij alle studentenverenigingen in Nederland. Zelfs bij de opening van het Academisch Jaar voerden ze ooit het woord. Het resultaat van de inspanningen van het trio: 2.500 sollicitanten (waarvan de helft vrouw) en 250 aanstellingen in de eerste 3 jaar. 

"We hadden verwacht dat Defensie goed zou scoren, maar dit… Een goedbetaalde baan op de Zuid-As, met een vette leasebak is niet meer het ideaal van iedereen. De krijgsmacht is een unieke organisatie, die studenten de mogelijkheid geeft naast de studie ook iets maatschappelijk belangrijks te doen. Dat spreekt tegenwoordig aan: een deeltijdbaan en ook nog maatschappelijk relevant. Defensie moet wel iets exclusiefs blijven, anders doet een sollicitant z'n best niet meer, als iedereen er bij kan werken. Het gaat bij Defensie om meer dan om alleen hoge cijfers. Karakter is net zo belangrijk.”

Het resultaat: 2.500 sollicitanten (waarvan de helft vrouw) en 250 aanstellingen in de eerste 3 jaar. (Foto: Paul Tolenaar)

‘Hopen dat studenten na afloop van hun studie aan Defensie verbonden blijven, maar liefst 95% blijft’

 95% blijft

Studenten die zich aanmelden moeten aan militaire basiseisen voldoen. cv's en studierichting bekijken Noordam, Van der Klis en Goedhart uitgebreid. Ze streven naar een zo breed mogelijke doorsnee van de academische wereld, gecombineerd met goede communicatieve eigenschappen en een groot netwerk. Na het sollicitatiegesprek volgt de aanstelling bij een krijgsmachtdeel en beginnen studenten aan het opleidingstraject. Met de voorkeuren van de studenten voor een krijgsmachtdeel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. "We hopen natuurlijk dat studenten na afloop van hun studie aan Defensie verbonden blijven; als beroeps, burger of (deeltijd) als reservist. Maar liefst 95% blijft, waarvan 55% als reservist. Ons primaire doel is academici binden aan Defensie. Niet de werving. We willen dat de krijgsmacht toegang heeft en houdt tot high end-kennis. Als ik de resultaten van onze inspanningen zie, dan word ik daar nog steeds onwijs blij van."

“Als ik de resultaten van onze inspanningen zie, dan word ik daar nog steeds onwijs blij van."

Hoge verwachtingen

Nu de werkwijzen en de doelen van het Defensity College geborgd lijken te zijn in de organisatie en de academische wereld, richten de 3 initiatiefnemers zich op fase 2: de HBO-studenten. "Defensity College ondersteunt de gapyear-pilot van de luchtmacht, waarbinnen jongeren, in plaats van bijvoorbeeld backpacken door Australië, zichzelf zinvol kunnen inzetten en ontwikkelen binnen Defensie." Volgens Noordam liggen de kansen voor het oprapen. Lonkt daarna de MBO-student? Noordam: "Eerst de HBO-student, we moeten niet 1.000 dingen tegelijk gaan doen!"

Nu de werkwijzen en doelen van het Defensity College geborgd lijken, richten de initiatiefnemers zich op de HBO-studenten.