04

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 08

In 't kort

Tekst kapitein Arthur van Beveren
Foto Mediacentrum Defensie

Reaper stapje verder

Het hoofd afdeling Luchtvaartsystemen (LVS) van COMMIT, kolonel Michielsen, heeft het Militair Beperkt Type Certificaat (MBTC) voor het onbemande luchtvaartuigsysteem MQ-9 Reaper ontvangen.

Hij kreeg het certiciaat uit handen van commodore Jean-Paul Apon, de directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA). De officiële overhandiging van het MBTC had plaats op Vliegbasis Leeuwarden. Dat is de thuisbasis van het 306 Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Squadron.

In het voorjaar van 2023 heeft de regering besloten om de capaciteiten van de MQ-9 Reaper uit te breiden. Er worden vier extra vliegtuigen aangeschaft. Daarnaast wordt er een aantal pods verworven ten behoeve van het verzamelen van inlichtingen, het doen van maritieme surveillance en communications relay. Ook is het besluit genomen om de toestellen te bewapen en wordt munitie hiervoor aangeschaft.

Streepje

Werving bij NEVI

De COMMIT-experience heeft een bijdrage geleverd aan het NEVI Community Event 2023.

Het is een concept vanuit HR dat erop is gericht om de arbeidsmarkt op andere wijze en innovatiever te benaderen dan voorheen. Het wordt steeds lastiger om personeel te werven op het gebied van IT, techniek, logistiek en inkoop. De visvijver is deels leeg.

Dit vraagt om een andere aanpak dan alleen vacatures publiceren,  waarbij wordt gekeken naar inzet op ‘personeelsadaptief werven’. Dat gebeurt onder meer door middel van maatwerkrecruitment. Dat wil zeggen dat naast de huidige werving ook naar flexibele capaciteit wordt gekeken, maar bijvoorbeeld ook naar zij-instromers en uitwisseling van personeel. Ook is het doel om in verbinding te staan met de regio en meer samen te werken met in- en externe partners. Denk hierbij aan de branche, scholen, bedrijven en de overheid.

Doel is om te komen tot een gezamenlijke alternatieve arbeidsmarktbenadering en mensen te enthousiasmeren voor een loopbaan bij COMMIT, Defensie of een van de partners. Op Purple Nectar zijn er programma’s geweest met bedrijfsleven en onderwijs om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken op deze moeilijke arbeidsmarkt. Onder andere in samenwerking met het HR-Ecosysteem en vanuit de Pilot IT-leertuin van JIVC Maasland.

Streepje

Eerste IT-tafels

Tijdens het innovatie-event van Defensie, Purple Nectar, had de allereerste JIVC IT-tafel  plaats. Vorige week was de tweede editie. Iedere derde donderdag van de maand, behalve in december en januari, zijn er IT-tafels plaats onder regie van de afdeling IT Performance & Servicemanagement.

“Zoek elkaar op, ga de samenwerking aan en bespreek hoe je slim met elkaar problemen kunt tackelen”, sprak directeur JIVC, Michiel Borgers, bij de opening. Samen met 20 leveranciers zijn de uitdagingen die binnen IT Infra worden ervaren, besproken. De belangrijkste vraag die is gesteld aan de leveranciers was dan ook: ‘wat kunnen jullie concreet voor Defensie (en daarbinnen JIVC) betekenen?’ Om hier antwoord op te krijgen, ging IT Infra onder leiding van moderator Hans Koolen in gesprek met enkele bekende leveranciers, maar ook nieuwe marktpartijen.

De IT-tafels zijn het podium voor een verdere dialoog met het bedrijfsleven over de thema’s continuïteit, groot materieel & IT, grote IT-programma’s en IT-projecten. Elke thema kent zijn eigen IT-tafels, die terug zijn te vinden op de website https://jivc-leveranciersdialoog.nl/.

Streepje

SG op bezoek

De nieuwe Secretaris Generaal (SG) Maarten Schurink heeft COMMIT bezocht. Hiermee kon hij kennismaken met onze organisatie en kreeg hij een beeld van het strategisch partnerschap van COMMIT voor de OPCO’s.

Met bezoeken aan de directies WS&B, Inkoop, Projecten, JIVC, MIND/KIXS en Bestuursondersteuning ging de SG in gesprek met de collega’s van COMMIT. Belangrijke onderwerpen waren de kennisfunctie van COMMIT binnen de krijgsmacht, Informatiegestuurd Optreden (IGO), innovatie, de bijdrage aan Oekraïne, internationale invloed en de randvoorwaardelijkheid van COMMIT voor de groei van de krijgsmacht en de uitvoering van haar taken.

Streepje

Nieuwe technologie besproken

“Quantum-technologie zal hoe dan ook een verstorende werking hebben. We moeten daarom uitvinden welke technologie bijdraagt aan onze veiligheid.”

Dat  zei Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim bij de opening van daar het 2-daagse symposium over dit nieuwe onderzoeksgebied in relatie tot defensie en veiligheid. Het ongeveer 300-koppige publiek bestond uit onder anderen wetenschappers, militairen, beleidsmakers en bestuurders van ecosystemen uit diverse landen.

 “We zijn beland in de zogenoemde tweede quantumrevolutie. Die valt samen met een steeds onveiligere wereld”, stelde de CDS. Hij benoemde de geopolitieke spanningen, klimaatverandering, hybride oorlogsvoering, ‘fake news’ en een verminderd vertrouwen in voorheen betrouwbaar geachte instituten. Ook de machtsbalans verschuift. “Er staat veel op het spel.”

Streepje

Jubileum MasterClass

Onlangs heeft de vijftigste MasterClass Life Cycle Management (MC LCM) plaatsgevonden. De MasterClass wordt sinds 2012 georganiseerd door Directie Wapensystemen & Bedrijven binnen Commando Materieel en IT. In deze periode zijn circa 750 medewerkers van Defensie opgeleid.

LCM is vrij vertaald het beheersen van de hele levenscyclus van een product, dienst of systeem. Bij Defensie wordt LCM gebruikt voor wapensystemen. LCM kijkt naar de drie levensduurfasen die volgens het concept belangrijk zijn: de aankoop, het onderhoud en na gebruik alsmede de afstoting. Het gaat hierbij om het denken op systeemniveau, gericht op het in balans brengen én houden van de prestaties, kosten en risico’s in alle levensduurfasen van een (wapen-)systeem.

Met de MasterClass krijgen de deelnemers in vijf dagen overzicht én inzicht in dit vakgebied, zowel binnen als buiten Defensie. Zo is in deze MC LCM een bezoek gebracht aan ASML in Veldhoven. Hierbij is inzicht gegeven hoe deze wereldleider de machines produceert voor het maken van chips en hoe zij LCM hebben ingeregeld.

Streepje

Nieuwe video

Tijdens de ceremoniële commando-overdracht van Commando Materieel en IT (COMMIT) is de nieuwe corporate video van COMMIT gelanceerd.

De video vertelt hét verhaal van COMMIT, waarbij wordt uitgelegd wat zij doen voor de krijgsmacht en wat de onmisbare bijdrage is, waarmee het commando blijft beschermen wat ons dierbaar is. 
Met de naamswijziging van DMO naar COMMIT in april 2023 was de corporate video aan vervanging toe. Zo moest het IT-component als onmisbaar onderdeel voor de krijgsmacht meer tot uiting komen in de video. Materieel en IT gaan steeds meer hand-in-hand. Sterker nog: dat is de manier om de impact van het werk binnen de krijgsmacht te vergroten, want zonder IT rijdt, vliegt en vaart er straks niets meer. ‘Het leveren van het beste materieel en IT voor de krijgsmacht’. Dat is de missie van Commando Materieel en IT en het blijvende commitment.