Tekst André Twigt
Foto sergeant-majoor Cristian Schrik | Video: sergeant-majoor Henry Westendorp

‘Techniek staat nog lang niet stil’

Om troepen tegen drones te beschermen, is er bij de landmacht sinds enige tijd een nieuwe eenheid: het Counter Unmanned Aircraft Systems-peloton.  

De Skywall vangt de drone met een dun net.

Het kortweg C UAS-peloton bevindt zich momenteel vierenhalve maand in Roemenië om het werken te velde onder de knie te krijgen. Daarvoor ontbreekt in Nederland de tijd doordat de kleine eenheid het afgelopen jaar veelvuldig tegen drones is ingezet. "We hebben ervaring met het optreden tijdens Nationale Operaties", begint pelotonscommandant tweede luitenant Bryan. "Zo waren we tijdens Prinsjesdag en Koningsdag actief. Om te velde militaire eenheden te kunnen beschermen, trainen we momenteel met het peloton in Oost-Europa. Eén groep bleef in Nederland voor eventuele bijstand aan politie en andere overheidsinstanties."

'De Skywall maakt het mogelijk om drones met een net te vangen'

De commandogroep heeft de leiding bij het bestrijden van drones.

Uitgediept

Het peloton streeft ernaar bij terugkeer naar Nederland een panklaar concept hebben voor het zogenoemde ‘groene’ optreden. Inmiddels heeft hij een eerste opzet gemaakt. Daarin staat hoe het detecteren en bestrijden van drones gebeurt en hoe je met het peloton een stelling betrekt. En ook hoe je camoufleert, colonne rijdt en hoe de nabijbeveiliging er uit moet zien. Om dit allemaal te trainen, is het oefenterrein in Roemenië bij uitstek geschikt. Met dank ook aan de hier aanwezige Roemeense en Nederlandse troepen. Laatstgenoemden zijn hier gestationeerd vanwege de oorlog in Oekraïne. Met hen oefent het C UAS-peloton regelmatig samen.

De Squire kan tot op een afstand van drie kilometer een drone detecteren.

Onder de knie

Voor het detecteren en bestrijden van drones beschikt het peloton over een combinatie van Squire zoekradars en dag- en nachtcamera’s. Ook is er de zogenoemde Skywall. Dit apparaat maakt het mogelijk drones tot op honderdvijftig meter met een net van drie bij drie meter te vangen. Dat kunstje heeft de zogenoemde bestrijdingsgroep inmiddels aardig onder de knie. Bij herhaling werden de afgelopen weken drones naar beneden gehaald. Maar of dit systeem voor het bestrijden van alle typen dronedreigingen uitkomst biedt…

'Andere inzet, andere middelen'

Camouflage is een beproefde methode om personeel en middelen aan het zicht te onttrekken.

Volgens opvolgend pelotonscommandant wachtmeester-1 Robin heeft de eenheid in de nabije toekomst een toolbox nodig met meerdere middelen. "Een drone waarmee iets over een gevangenismuur wordt gedropt, is anders dan het type waarmee je troepen kunt aanvallen. Andere inzet, andere middelen. Ook op het gebied van drones gaat de techniek steeds verder."

Nieuwsgierig geworden naar het werk van het Counter UAS-peloton? Bekijk hier de clip: