Tekst kapitein Jessica Bode
Foto Mediacentrum Defensie

Duits-Nederlands Legerkorps dit jaar verantwoordelijk voor de NRF-landcomponent

Luitenant-generaal Nico Tak heeft sinds gisteren het bevel over de landcomponent van de NATO Response Force (NRF). Deze snel inzetbare troepenmacht komt in actie als één van de bondgenoten wordt aangevallen of als de NAVO besluit buiten het verdragsgebied op te treden. Na de Russische aanval op Oekraïne is de inzetbaarheid van deze club aan de orde van de dag.

Stel de oorlog met Rusland escaleert verder en een NAVO-bondgenoot wordt aangevallen, dan kan de NRF geactiveerd worden. Het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps (1GNC) in Münster wordt dan verantwoordelijk voor de landcomponent, die op dat moment kan worden ingezet. Met luitenant-generaal Nico Tak aan het roer. Samen met 1GNC stuurt hij in dat geval tienduizenden Europese, Canadese en Amerikaanse militairen aan in de tegenaanval.

Hoe zit dat precies en wat gaat er nu precies gebeuren? De Defensiekrant legde Tak vijf prangende vragen voor. 

Luitenant-generaal Nico Tak nam gisteren het bevel over de landcomponent van de NATO Response Force over van het multinationale Rapid Reaction Corps (RRC).

1. Generaal, om bij het begin te beginnen. Wat is de NATO Response Force (NRF) nu precies?

“De NRF is sinds 2006 een snelle, multinationale troepenmacht die binnen vijf tot dertig dagen overal ter wereld ingezet kan worden als reactie op een bepaalde crisis. De NRF bestaat uit land-, lucht- en zeecomponenten, Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire verdediging (CBRN) en Special Forces. De NAVO-landen stellen hiervoor militairen beschikbaar. Dat is telkens voor een periode van twaalf maanden. Ook Nederland. De NAVO kan deze macht mobiliseren, maar alleen als alle lidstaten daarmee instemmen.

NRF binnen vijf tot dertig dagen operationeel, hoe zit dat? 

De NRF is opgebouwd uit eenheden met verschillende reactiesnelheden. De staat van paraatheid is dus afhankelijk van welke eenheid wordt ingezet:
 

 1. De Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).
  Dit is, sinds 2014, de zogenoemde flitsmacht die binnen vijf tot zeven dagen het snelst inzetbaar is in een conflictgebied.
   
 2. Initial Follow-on Forces Group (IFFG)
  Dit zijn de eenheden met een langere reactietijd die de VJTF kunnen versterken.
   
 3. Follow-on Forces Group (FFG)
  Eenheden zonder vooraf vastgestelde reactietijd.

2. En u bent sinds gisteren dus de grote baas van de NRF-landcomponent? 

Ik ben nu misschien het boegbeeld, maar ik doe het niet alleen. Het Duits-Nederlandse Legerkorps in Münster, waarvan ik commandant ben, is sinds gisteren als geheel verantwoordelijk voor de NRF-landcomponent 2023. Wij geven, bij activatie, leiding aan maximaal vijftig- tot tachtigduizend militairen. Afhankelijk van wat de lidstaten beschikbaar stellen. 

Ik ben nu misschien het boegbeeld, maar ik doe dit samen met al de collega’s van het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps.

3. Kunnen al die tienduizenden militairen ‘as we speak’ opgetrommeld worden? 

Je moet het zo zien: de VJTF van de NRF landcomponent 2023 bestaat alleen al uit circa 14.000 militairen. Maar als een crisis daadwerkelijk escaleert, wordt deze parate eenheid samengevoegd met de brigade die vorig jaar stand-by stond (eveneens zoveel militairen) en de brigade die momenteel aan het opwerken is voor 2024. Samen vormen ze die troepenmacht van vijftig- tot tachtigduizend militairen.

Bij activatie van de NRF geeft Tak leiding aan vijftig- tot tachtigduizend militairen.

4. Hoe realistisch is het dat de NRF wordt geactiveerd en dat u dan al die troepen onder u krijgt?

Actueler dan voorheen, vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. We moeten wegblijven van de gedachte dat een NAVO-bondgenoot toch niet wordt aangevallen. Dat wensdenken hebben we echt té lang gedaan. ‘Poetin gaat toch niet aanvallen’, was de gedachte. Ook nu moeten we er niet klakkeloos vanuit gaan dat Oekraïne wint, omdat we dat zo graag willen. We hebben momenteel te maken hebben met een hypermoderne oorlogvoering, heel dichtbij huis. In zowel het cyber-, ruimte-, als informatiedomein. Maar vergeet ook de onvermoeibare strijd met zwaar materiaal op land en vanuit de lucht niet. Of zoals de hoogste militaire baas van de NAVO, generaal Cavoli, deze week in Zweden zei: ‘Cyber- en informatieoperaties zijn zeer belangrijk op het slagveld, maar als de ander met een tank komt, kun je beter een tank hebben.’

Generaal Tak: “We moeten wegblijven van de gedachte dat een NAVO-bondgenoot toch niet wordt aangevallen.”

5. Klinkt allemaal als een zware verantwoordelijkheid komend jaar…

Dat klopt, dat is het ook. We kunnen er dit jaar niet zomaar even een weekje tussenuit. Maar dat doet er natuurlijk niet toe. 1GNC, met twaalf landen aan boord, staat z’n mannetje. We weten dat dit voor het echie kan zijn, daarom doen we dit werk.”