Tekst kapitein Jessica Bode
Foto sergeant Aaron Zwaal (Mediacentrum Defensie), ANP

Terwijl het gros van Nederland dit weekend waarschijnlijk fijn rond de kerstboom zit, gaan vele tienduizenden zorgprofessionals in ons land onvermoeibaar door met het bieden van coronazorg. Onder wie steeds meer militairen. Inmiddels zijn er 1.500 ingezet of beschikbaar. Op korte termijn kan Defensie zelfs verder opschalen naar 2.000 personen.

Maar waar komt Defensie nu precies in actie? Wie doet wat? De Defensiekrant zet alles nog even op een rijtje*. 

*Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op 24 december. Cijfers veranderen dagelijks.  

Testen, testen en testen 

De afgelopen weken hebben vele honderden militairen GGD’en in ons land ondersteund bij het afnemen van coronatesten. Dankzij deze ‘bemonsteraars’ nam de druk op bestaande GGD test- en vaccinatielocaties af. Maar vanwege de grootschalige boostercampagne zet Defensie vanaf vandaag vol in op het leveren van bijstand bij het vaccineren. Dat wil zeggen dat de militairen die de afgelopen weken testen afnamen, nu zijn (of worden) omgeschoold voor het geven van (booster)vaccinaties.  

Boostermilitairen aan zet

Voor het afnemen van testen en vaccineren stelde Defensie aanvankelijk 750 personen beschikbaar. Daar zijn vorige week nog eens 750 militairen aan toegevoegd. Daarbovenop staan vijfhonderd personen stand-by. Vrijwel deze gehele capaciteit zal de komende weken worden ingezet bij het vaccineren. Waaronder het complete Orkest Koninklijke Luchtmacht. Normaliter zijn zij in deze tijd van het jaar razend druk met kerstconcerten, maar nu zetten de vijftig muzikanten zoveel mogelijk prikken of bieden andere ondersteuning. De muzikanten zijn, net als de honderden collega’s van andere krijgsmachtdelen, daags voor hun inzet opgeleid. Op één locatie in Limburg blijft Defensie coronatesten afnemen.  

Booster voor militairen

Ondertussen kunnen alle militairen in ons land sinds vorige week een Pfizer-booster krijgen op verschillende kazernes. Leeftijd speelt hierin geen rol, iedereen kan langskomen. De prikken worden gezet door eigen personeel en de vaccins komen rechtstreekt van het ministerie van Volskgezondheid. Daarom is ook geen sprake van voorrang.

Mattenleggergroep naar Leiden 

101 Geniebataljon uit Wezep ging deze week aan de slag in Leiden. Vijftien militairen van de Mattenleggergroep werden ingeschakeld om met speciale matten een parkeerterrein te realiseren op een weiland aan de Haagse Schouwweg, naast de GGD-vaccinatiestraat. De burgemeester vroeg Defensie om hulp toen er een parkeerprobleem ontstond omdat steeds meer mensen naar de priklocatie komen. “We gaan richting de 11.000 boosterprikken per dag. Al dat verkeer moet wel in goede banen worden geleid”, benadrukt woordvoerder Carin Boon van de GGD Hollands Midden. Defensie ruimt, wanneer nodig, de tijdelijke parkeervoorziening ook weer op.  

Ondersteuning ziekenhuizen 

Bovenop de eerdergenoemde aantallen, leveren momenteel circa honderd militair medisch specialisten verspreid over Nederland bijstand in verschillende ziekenhuizen. Dat zijn het UMC Utrecht, Viecuri in Venlo en Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen. Het gaat om artsen, verpleegkundigen en runners die administratieve en ondersteunende werkzaamheden verrichten. Normaliter werken al deze militairen op kazernes, in uitzendgebieden of bij oefeningen. 

Daarnaast gaat het om beroepsmilitaien die normaliter fulltime werken in één van de twaalf aangesloten relatieziekenhuizen. Zo af en toe gaan zij op uitzending of oefening. Juist door die uitzendingen heeft het medisch personeel veel ervaring met medische hulp in crisissituaties. Zo ondersteunen ze Defensie bij de uitvoering van haar operationele taken.

Opleiden en schouders eronder!

Militair zorgpersoneel van Defensie ondersteunt de civiele zorg al weken. Ook tijdens vorige coronagolven met extreme pieken kwamen zij in groten getale in actie. Opvallend nu is dat de extra militairen die momenteel worden ingezet doorgaans geen medische achtergrond hebben. Zij zijn bijvoorbeeld infanterist of verkenner. Om tóch de kennis op te doen die nodig is voor bijvoorbeeld het afnemen van testen of het zetten van coronavaccinaties kregen zij daags voor hun inzet een medische opleiding bij het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum in Hilversum.