Tekst Martin Zijlstra
Foto archief MCD

Eisen moeten up-to-date blijven

x
Foto boven: Iedere militair moet Zelfhulp, Kameradenhulp beheersen. Deze militaire EHBO kan immers levens redden.

Defensie maakte vorige week bekend dat de Militaire Basisvaardigheden worden aangepast. Militaire Basisvaardigheden, veel beter bekend als MBV, zijn de eisen waar iedere militair van de krijgsmacht minstens aan moet voldoen. Ieder jaar moeten militairen laten zien dat ze hier nog steeds voor gekwalificeerd zijn. Maar wat zijn die basisvaardigheden eigenlijk en waarom zijn ze zo belangrijk? En waarom worden ze aangepast?

De Defensiekrant stelde majoor Sio Serge Tehi, stafofficier Opleiden en individueel Trainen bij de Directie Aansturen Operationele Gereedheid van de Defensiestaf, vijf vragen over de Militaire Basisvaardigheden.

1. Wat zijn Militaire Basisvaardigheden?

"Bij de Militaire Basisvaardigheden gaat het om de kennis en vaardigheden waar iedere militair minimaal over moet beschikken om inzetbaar te zijn voor operaties en missies. Dan heb ik het zowel over het daadwerkelijk uitvoeren van die operaties, maar ook over het uitvoeren van andere werkzaamheden onder operationele omstandigheden. Ze zijn gericht op je eigen persoonlijke veiligheid en die van je omgeving en collega's. Zoals het woord al zegt, gaat het om 'basis' vaardigheden. Deze eisen staan dus los van de functionele of vervolgopleidingen die militairen moeten volgen om specifieke taken uit te kunnen voeren. Van een commando of marinier verwachten we bijvoorbeeld meer en andere vaardigheden."

Iedere militair begint zijn loopbaan met de initiële opleiding. In deze opleiding wordt al aandacht gegeven aan de MBV.

2. Waarom hebben we de MBV?

"Militair zijn is niet zomaar een baan, maar écht een vak. Een militair moet aan allerlei eisen voldoen. Wanneer iemand militair wil worden en de keuring en selectie is doorgekomen, dan volgt een traject dat begint met de initiële opleiding. Daarna wordt de nieuwe militair geplaatst bij een eenheid. Daar gaat - afhankelijk van de functie - de militaire training gewoon door. Maar om zeker te stellen dat de militaire kennis en vaardigheden niet  verwateren, worden de MBV periodiek onderhouden en getoetst. Op die manier borgen we de kwaliteit van de militaire taakuitvoering. Dat is belangrijk omdat militairen kunnen worden ingezet onder bijzondere omstandigheden en ook dan moeten ze hun vak beheersen. Ik ben in mijn loopbaan vier keer op missie geweest en vond het maar wat prettig dat ik op alles was voorbereid."

Militair met gasmasker. Bij de MBV wordt getraind in het snel en veilig opzetten van het gasmasker.

3. Op wat voor manieren doen militairen MBV?

"Zoals gezegd, begint iedere militaire loopbaan met de eerste opleiding, de Algemene Militaire Opleiding. In het lespakket zitten de Militaire Basisvaardigheden, zowel de theorie als de praktijk. Wanneer iemand daarna bij een eenheid werkt en jaarlijks zijn MBV moet onderhouden, dan laat de militair via de computer zien dat hij of zij de theorie  beheerst. Dat gebeurt via de zogenoemde e-learning modules. De praktijkonderdelen doet hij gewoon op locatie. Dat gaat dan bijvoorbeeld over zaken als de gasmaskertest of het zoeken naar verstopte explosieven. De oefenstof wordt daarbij vaak aangepast naar de functie van de militair of de taak van zijn eenheid. Deze ‘couleur locale’ zorgt ervoor dat de oefenstof beter aansluit bij de doelgroep."

Twee voorbeelden van de e-learning die de militair op de computer moet doen.

4. Aan welke andere eisen moeten militairen voldoen om te kunnen worden ingezet?

"Behalve de Militaire Basisvaardigheden vragen we nog meer van onze militairen. Om te beginnen worden alle militairen gevaccineerd. Iedereen krijgt een aantal basisvaccinaties. Ga je naar een bijzonder gebied, dan kunnen er extra vaccinaties nodig zijn. Ga je bijvoorbeeld naar een omgeving waar rabiës (hondsdolheid, red.) veel voorkomt, dan word je daartegen beschermd via een inenting. Ook vragen we van onze mensen dat ze ieder jaar naar de tandarts gaan. Wanneer je ergens in de woestijn in Mali zit, is het namelijk super onhandig wanneer je ineens kiespijn krijgt omdat je gebit niet in orde is. Je moet dus, zoals we dat noemen, dental fit zijn. Een heel ander onderdeel dat voor alle militairen geldt, is dat zij jaarlijks de Defensie Conditieproef moeten doen. Door deze 'sporttest' af te leggen, laten zij zien dat ze ook fysiek inzetbaar zijn. Tot slot krijg je, als je naar een bepaald missiegebied gaat de Missie Oriëntatie, een speciaal lesprogramma over de bevolking, natuur, klimaat en dergelijke van het gebied waar je naartoe gaat."

Militaire Basisvaardigheden zijn breed georiënteerd, van schietvaardigheid (links) tot e-learning op de computer (rechts).

5. Waarom worden de MBV aangepast en hoe ziet die aanpassing er uit?

"De wereld verandert voortdurend en de ontwikkelingen gaan razendsnel en worden steeds complexer. De nieuwe aanpassingen zorgen er voor dat onze militairen beter zijn voorbereid op die nieuwe ontwikkelingen. Denk aan cyber, SERE A (voorheen Resistance Training), militaire veiligheid en militaire EHBO. Juist omdat die ontwikkelingen zo snel gaan, hebben we ook afgesproken dat we iedere twee jaar kijken naar het programma van de Militaire Basisvaardigheden om te zien of ze nog steeds kloppen. Op die manier zorgen we ervoor dat de MBV altijd up-to-date is. We hebben nu ook afgesproken dat de geldigheidsduur van de MBV twaalf maanden is voor iedereen. Tot slot kijken we, omdat we lid zijn van de NAVO, ook naar de normen die het bondgenootschap hanteert op het gebied van de doctrine, opleiden en trainen. Op die manier blijven we een professionele en betrouwbare partner."

Flexibel

Een actuele ontwikkeling met betrekking tot de Militaire Basisvaardigheden is dat er in het kader van het nieuwe HR-model wordt nagedacht over een aanpassing van de Militaire Basiseisen. Doel daarvan is de vulling van het personeelsbestand meer flexibel te maken. Op die manier kan een bijdrage worden geleverd aan een toekomstbestendige krijgsmacht. Die aanpassing van de Militaire Basiseisen zal - zo wordt verwacht - ook zijn weerslag hebben op de samenstelling van de Militaire Basisvaardigheden.

Doel van de Militaire Basisvaardigheden is een inzetbare militair.