Onze kernwaarden verwijzen naar de idealen die wij als organisatie nastreven. Ze vormen een logische verbinding met onze visie en missie. Binnen het CMH werken we vanuit de volgende waarden:

Militair gericht;

Bij het leveren van de zorg staat de militair centraal, waarbij de zorgprofessionals rekening houden met de behoeften van de militaire patiënt, de specifieke militaire omstandigheden en de andere militaire zorgprofessionals in de keten. 

Kwaliteit;

In het CMH is er volop aandacht voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de zorg. Het CMH heeft in 2020 het kwaliteitskeurmerk van Qualicor Europe (voorheen NIAZ) verkregen. De Qualicor-accreditatieprocedure en de daaraan ten grondslag liggende werkwijze helpt ons bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van de zorg.

Betrouwbaar

Het CMH staat voor kwaliteit en veiligheid, we zijn aanspreekbaar en doen wat is afgesproken.