Voor velen van ons zal het jaar 2020 de boeken in zal gaan als het jaar van de covid-19 pandemie. De sociaal-maatschappelijke impact, en die op de gezondheidszorg in het bijzonder, was groot. De militaire gezondheidszorg was hiervan niet uitgezonderd. Voor het CMH was het echter ook om een andere reden een bijzonder jaar. Enerzijds omdat het jaar begon met het verkrijgen van het NIAZ/Qualicore Europe certificaat. Een mooi succes waarvoor iedereen in 2019 hard had gewerkt. In 2020 werden daarna toch ook mooie stappen gemaakt in de doorontwikkeling van de kwaliteit van de zorg en het optimaliseren van onze bedrijfsvoering.

Maar de intredende pandemie in het eerste kwartaal 2020 veranderde het werkveld van de militair, er werd meer thuisgewerkt en er waren er minder oefeningen en missies. Dat heeft ook invloed gehad op de patiënten aantallen die wij in het CMH hebben gezien. De afschaling van de zorg betrof ook het CMH. Tegelijkertijd bood ons dat de gelegenheid om, in samenwerking met het UMC Utrecht, de CoVID-19 en andersoortige urgente zorg alsnog zo veel als mogelijk vorm te geven. Dat vroeg – zeker tijdens de eerste golf – om flexibiliteit en inzet van het CMH-personeel elders. Naarmate het jaar vorderde hebben wij de bijdrage van de ziekenhuiszorg, zowel reguliere zorg als covid-zorg meer gestructureerd vorm kunnen geven. Terugkijkende, hebben we met elkaar de schouders eronder gezet en kijk ik met grote trots terug op onze zorg, activiteiten en de behaalde resultaten.

In het jaarverslag leest u meer over deze resultaten en de stappen die in 2020 gezet zijn om de kwaliteit van de zorg te behouden en verbeteren. Ons doel blijft dat we de best mogelijke zorg leveren voor de militaire patiënt, tijdens en vooral ook weer na de covid-19 pandemie.

Veel leesplezier

Dr. Jelle A.H. Bos
Commandant CMH